archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sähköiset palvelut uudistavat terveydenhuoltoa asiakkaan parhaaksi

Terveydenhuollon avainhenkilöt kokoontuivat Challenges for the future: Digitalisation of health care-seminaariin

Julkaistu

Lehdistötiedote 28.9.2005

Terveydenhuollon avainhenkilöt kokoontuivat 28.9.2005 Helsinkiin Sitran Terveydenhuollon ohjelman järjestämään seminaariin Challenges for the future: Digitalisation of health care. Seminaarin lähtökohtana oli kertoa uutta tietoa terveydenhuollon digitalisoimisen tuomista mahdollisuuksista. Seminaarin puhujina oli mittava joukko kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita, jotka kertoivat omia kokemuksiaan ja näkemyksiään terveydenhuollon kehittämisestä. Tilaisuudessa puhunut peruspalveluministeri Liisa Hyssälä esitteli Suomen strategiaa. Tavoitteena on, että lähivuosina Suomessa on käytössä terveydenhuollon sähköinen arkisto ja kansallinen sähköinen potilastietojärjestelmä. Lisäksi lainsäädäntöä kehitetään vastaamaan uudistuksia. – Strategian toimeenpano edellyttää kuitenkin eri toimijoiden välistä luottamusta, yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, Hyssälä painotti. Kansallisen sähköisen potilastietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto on Suomessa suuri askel.  – Yhteen paikkaan kootut terveystiedot ja tulokset mahdollistavat tulevaisuudessa hoidon ja hoitotulosten analysoinnin aivan uudella tasolla. Se mahdollistaa hoitoprosessien pitkäjänteisen ja jatkuvan kehittämisen, Sitran ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi kiteytti. Suomessa palveluiden sähköistämisessä ollaan vielä alkumetreillä. Kokemusta mittavista tietojärjestelmäuudistuksista on jo saatavilla muualta maailmasta. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä kuultiin muun muassa USA:sta, jossa yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat käynnistäneet mittavia hankkeita. Kaliforniassa toimiva Kaiser Permanente on investoinut 2 mrd $ terveydenhuollon järjestelmien digitalisointiin. Asiakaskunta on Suomen mittakaavassa merkittävä; yli 8 milj. henkilöä. Yritys on suurin terveydenhuollon palveluiden tarjoaja alueella ja valmistuttuaan järjestelmä tulee olemaan yksi maailman edistyksellisimmistä. – Tavoitteena meillä on toki nostaa toimintamme tuottavuutta, mutta etenkin parantaa sen laatua ja asiakaspalvelua, tohtori Andrew M. Wiesenthal kertoi. Tietotekniikkaa voidaan soveltaa terveydenhuollossa nykyistä monipuolisemmin. – Tarvittava teknologiaa on jo olemassa. Haasteena on saada organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia aikaan, jotta uudet innovaatiot saadaan käyttöön. Viime kädessä muutokset palvelevat kansalaista, Sitran yliasiamies Esko Aho sanoi. Seminaari on videoitu, ja se on nähtävissä Sitran Internet-sivuilla kohdassa Seminaarit verkossa tilaisuuden jälkeen. Seminaarin puhujina olivat: Dr. Ross Fletcher (Veteran´s Affairs Medical Center, USA), johtaja Larry L. Smith (MedStar Health, USA), Dr. Andrew M. Wiesenthal (Kaiser Permanente, USA) ja Dr. W. Anthony Nowlan (itsenäinen tietojärjestelmäasiantuntija, Iso-Britannia) Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (Sosiaali- ja terveysministeriö), professori Niilo Saranummi (VTT), LKT Ilkka Kunnamo (Lääkäriseura Duodecim), johtaja Carl-Johan Lindfors (TietoEnator), yliasiamies Esko Aho (Sitra) ja ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi (Sitran Terveydenhuollon ohjelma). Lisätietoja: Sitran Terveydenhuollon ohjelma, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi puh. 050 537 8797Viestintä, viestintäpäällikkö Laura Niemi, puh. 050 373 8602 www.sitra.fi Sitran Terveydenhuollon ohjelma Sitran Terveydenhuollon ohjelma etsii uusia ratkaisuja, jotta kansalainen saisi parempaa palvelua ja alan toiminta tehostuisi entisestään. Sitran rooli tällä alueella perustuu kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Kokoamme luontevat yhteistyökumppanit kehittämään terveydenhuoltoa tulevaisuuden edellyttämälle tasolle.  28.9.2005/JS 

Mistä on kyse?