archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon on entistä helpompaa

Sähkön pientuottajaksi ryhtyminen on nyt entistä helpompaa. ET:n sähköyhtiöille suosittama tietolomake on nyt 2-sivuinen ja aiempaa helppokäyttöisempi.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomeen halutaan lisää lähienergiaa. Monimutkaiset lupaprosessit ja teknologiaviidakko ovat kuitenkin rajoittaneet aurinkopaneelien ja tuulivoiman asentamisen lähinnä innokkaiden asianharrastajien käsiin. Helpotusta on kuitenkin luvassa pian, sillä Energiateollisuus ry (ET) antoi hiljattain sähköverkkoyhtiöille uuden suosituksen pientuotantolaitoksen teknisten tietojen ilmoittamisesta. Jatkossa tietolomakkeen täyttämisen ei pitäisi kuluttaa enää yhtä paljoa tunteja ja hermoja.

Lähienergian käytön lisäämisen kannalta on tärkeää, että sen käyttöönotto on kuluttajan kannalta mahdollisimman helppoa. Aurinkopaneelit, pientuulivoima ja muu lähienergia yleistyy vasta, kun sekä niiden hankinta että käyttöönotto onnistuu ilman teknistä erityisosaamista. On oleellista, että kuluttaja, sähköasentaja, laitteiston myyjä ja sähköyhtiö ymmärtävät, mitä missäkin vaiheessa tehdään ja mitä lupia milloinkin tarvitaan. Mikrotuotantoon tarkoitettujen laitteistojen käyttö helpottuu, kun toimintamallit ovat mahdollisimman yhdenmukaiset koko Suomessa.

Yhdenmukaisten toimintamallien levittäminen etenee verkkoon liitännän osalta suotuisasti. Energiateollisuus ry (ET) on antanut sähköverkkoyhtiöille suosituksen käyttää yhtenäisestä, entistä yksinkertaisempaa lomaketta sähkön pientuotantolaitoksen tietojen ilmoittamiseen. Vaikka kyseessä on yksi viranomaisilmoitus monien muiden joukossa, on sen merkitys kuitenkin, voisi sanoa, kokoaan isompi. Yhtenäinen tietolomake eri yhtiöissä on kädenojennus kuluttajien suuntaan. Samalla se kertoo siitä, että sähköyhtiöissä vähitellen myönnetään pientuotannon ja sitä myöten kuluttajien kasvava merkitys.

Tähän asti sähkön pientuotanto on ollut lähinnä innokkaiden asianharrastajien käsissä. Mikrotuotannoksi kutsutaankin sellaista sähköntuotantoa, joka on ensisijaisesti tarkoitettu omaan käyttöön. Yleisimpiä pientuotantolaitostyyppejä ovat tällä hetkellä tuulivoimalat, aurinkovoimalat sekä pienet biopolttolaitokset. Mitä enemmän energiapolitiikan tasolla tunnustetaan hajautetun energiatuotannon merkitys, sitä enemmän pientuotannon soisi leviävän yksityiskulutuksesta myös pk-sektorille.

”Monimutkaisten lupamenettelyiden ja teknisen tiedon viidakossa selviäminen on tähän asti vaatinut erityisosaamista ja todellista sitoutumista. Toivon mukaan tulevaisuudessa kuluttajan polku on, riippumatta asuinpaikkakunnasta, mahdollisimman yhdenmukainen ja suoraviivainen, ja hän saa tarvitsemansa avun helposti”, toteaa asiantuntija Ina Lehto Energiateollisuus ry:stä.

Tuotannon aloittamiseksi sähkön pientuottajan tulee edetä kolmen vaiheen kautta. Ensinnäkin kuntaviranomaisen kanssa selvitetään rakennuslupa-asiat. Tämän lisäksi sähköverkkoyhtiön kanssa sovitaan tuotantolaitteiston liittämisestä sähköverkkoon. Viimeiseksi vielä oman kulutuksen ylijäävän sähkön ostajaksi on etsittävä vapaasti valittava, pientuotettua sähköä ostava sähkönmyyjä.

Sitra on tehnyt yhteistyötä Energiateollisuus ry:n kanssa pientuottajiksi haluavien kuluttajien aseman helpottamiseksi verkkoon liitännän osalta . Liityntälomaketta on kehitetty kuluttajaystävällisempään suuntaan unohtamatta kuitenkaan, että lomakkeella annetut tekniset tiedot ovat olennaisia sähköturvallisuuden ja sähkönjakelun laadun kannalta. Mikrotuotantolaitteistojen myyjien ja sähköurakoitsijoiden koulutusta onkin tärkeää kehittää, niin että heillä on paremmat valmiudet auttaa kuluttajia valitsemaan sopivimman vaihtoehdon.

Lisätietoja

Ina Lehto, puh. 040 570 5589, ina.lehto@energia.fi
www.energia.fi

Mistä on kyse?