archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Seminaari terveyden asiantuntijoille – Suomi mahdottoman tehtävän edessä?

Raha ja Terveys -seminaari kokosi Helsinkiin runsaat 300 terveys- ja ravitsemusalan vaikuttajaa pohtimaan, onko Suomen terveydenhuoltojärjestelmä mahdottoman tehtävän edessä. Rahat ja maksajat vähenevät, mutta tehtävä työ lisääntyy. Seminaarissa kuultiin alan asiantuntijoiden näkemyksiä ja ratkaisuja.

Julkaistu

Tiedote 22.3.2006

Raha ja Terveys -seminaari kokosi keskiviikkona Helsinkiin runsaat 300 terveys- ja ravitsemusalan vaikuttajaa pohtimaan, onko Suomen terveydenhuoltojärjestelmä mahdottoman tehtävän edessä. Rahat ja maksajat vähenevät, mutta tehtävä työ lisääntyy. Seminaarissa kuultiin alan asiantuntijoiden näkemyksiä ja ratkaisuja.

Uudistukset turvaavat tulevaisuuden

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä toimii verrattain hyvin kansainvälisten vertailujen valossa. Suomessa joudutaan kuitenkin monien muiden OECD-maiden tavoin vastaamaan mittaviin haasteisiin, joita ovat mm. teknologiset uudistukset, nopeasti ikääntyvä väestö ja kuluttajien kasvavat odotukset.  

– Nämä paineet uhkaavat järjestelmän kykyä tuottaa jatkossakin kattavia terveydenhoitopalveluita kohtuullisin kustannuksin ja kaikille tasa-arvoisesti. Parhaillaan toteutettavat terveydenhuoltojärjestelmän uudistukset eivät riitä, vaan tarvitaan myös lisätoimia, jotta järjestelmä voidaan turvata myös tulevaisuudessa, sanoi seminaarin pääpuhuja, OECD:n ekonomisti Jeremy Hurst.  

Muutoksiin tarvitaan yhteistyöhalua

– Terveydenhuollon kehittämisen avainasioita ovat laadun parantaminen, tuottavuuden nosto ja kustannustehokas toiminta. Myös asiakkaat on aktivoitava ja saatava entistä paremmin huolehtimaan ja hoitamaan itseään, Sitran Terveydenhuollon ohjelman johtaja Hannu Hanhijärvi sanoo.   

– Kustannustehokas terveydenhuollon rakenteiden kehittäminen vaatii yhteistyötä niin julkisen sektorin, yritysten, liittojen kuin potilaita edustavien järjestöjen kanssa. Seminaarin avulla olemme halunneet koota asianosaiset tahot ja henkilöt yhteen keskustelemaan ja pohtimaan asioita yhteisvoimin. Haaste on erityisen suuri, sillä terveydenhuollon piirissä siihen sijoitetun rahan vaikuttavuutta ei ole totuttu mittaamaan, jatkaa Hanhijärvi.

Hanhijärvi pitää tilannetta kuitenkin hyvänä, sillä kentällä on halua muutokseen. Uusi tietotekniikka on antamassa aivan uudet edellytykset aidosti selvittää, mitä asiakkaalle kuuluu eli miten hoitoa annetaan ja miten se tehoaa. Kattavan sähköisen potilastietojärjestelmän rakentaminen on mahdollista ja sen avulla päästään mittaamaan myös tehoa ja tuottavuutta.  

Ennaltaehkäisyä ja omahoitoa ravitsemuksen avulla

Sairauksien ennaltaehkäisy nousee yhä tärkeämpään rooliin. Kaksi kolmasosaa sairauksista on yhteydessä elämäntapoihin. Suomalaisten merkittävimpiä terveyden riskitekijöitä ylipainoa, korkeaa kolesterolia ja verenpainetta voidaan ennaltaehkäistä oikealla ravinnolla. Myös kansantaloudellisesti on tärkeää ehkäistä esimerkiksi 2. tyypin diabetesta ja sydänsairauksia. Tästä ovat vastuussa niin yhteiskunta, yritykset kuin yksilötkin, joiden yhteistä panostusta tarvitaan.

Suomi on edelläkävijä terveyttä edistävien raaka-aineiden ja sairauksien riskiä pienentävien tuotteiden kehityksessä. 
– Benecolin ja Gefiluksen kaltaisilla terveyttä edistävillä tuotteilla on globaalia kysyntää, kertoo Anu Harkki, joka johtaa Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelmaa. Harkki uskoo, että Suomella on kaikki mahdollisuudet kehittyä terveellisen ravitsemuksen mallimaaksi. Ohjelman tukemana ravitsemustoimiala kehittää yhteistyössä uusia terveyttä parantavia tuotteita, toimintamalleja ja palveluita, joilla sekä edistetään terveyttä että luodaan kansanvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa.  

Ei vain rahasta

Seminaarissa nousi esiin talouden rinnalla myös terveyden inhimillinen puoli. Ruoka ei ole vain nälän tyydyttämistä terveyden edistämiseksi. Se on osa yhteisöllisyyttä ja nautinnon lähde. Suurta osaa vakavista sairauksista ei voi ennaltaehkäistä. Sairastuneet tarvitsevat tehokkaan ja hyvän hoidon sekä yhteiskunnan ja lähimmäisten tuen. Hoidon ja tuen saaminen ovat merkkejä tehokkuudesta – mutta myös terveestä arvomaailmasta. 

Sitran ja Taloussanomien yhteistyössä järjestämä seminaari on videoitu ja se löytyy seminaarin jälkeisenä päivänä Sitran Internet-sivuilta kohdasta Seminaarit verkossa » 

Lue myös Esko Ahon Raha ja terveys -seminaarissa pitämä avauspuhe »

Lisätietoa

Terveydenhuollon ohjelma
Hannu Hanhijärvi, ohjelmajohtaja, (09) 6189 9261, 050 537 8797, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA
Anu Harkki, ohjelmajohtaja, (09) 6189 9458, 050 431 1651, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Viestintä
Laura Niemi, viestintäpäällikkö, (09) 6189 9421, 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?