archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra antoi lausunnon terveydenhuoltolakia käsittelevästä lakiluonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa terveydenhuoltolain valmistelua pyytämällä lakiehdotuksesta lausuntoja. Sitran Terveydenhuollon ohjelma on antanut lausunnon Terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä nro 2008:28.

Julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa terveydenhuoltolain valmistelua pyytämällä lakiehdotuksesta lausuntoja. Sitran Terveydenhuollon ohjelma on antanut lausunnon Terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä nro 2008:28.

Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2009. Laki tulisi voimaan asteittain: ensimmäiset säännökset vuonna 2010, viimeiset vuonna 2013.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän esitys terveydenhuoltolaiksi yhdistäisi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asiakkaiden saatavilla olevat palvelut. Samalla madalletaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä raja-aitoja ja edistetään alueellista yhteistyötä.

Sitran antamassa lausunnossa todetaan, että valmistelua tulisi jatkaa sekä tässä yhteydessä selvittää millaisia etuja tai haittoja saavutettaisiin, jos lain periaatteellisia lähtökohtia ja tarkoitusta tarkistettaisiin selvemmin terveys- tai hoitotuloksella ohjaamisen suuntaan.

Sitran antamassa lausunnossa todetaan myös, että valmistelua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön järjestämisessä uudelta pohjalta kansalaisen hyväksi olisi hyvä jatkaa. Lausunnossa ehdotetaankin lain kirjoittamista järjestämisvastuun periaatteelle nyt ehdotetun piirimallin sijaan.

Lausunnossa tuodaan esiin menettelytavat, joiden avulla asiakkaalle turvataan hoidon tarpeeseen perustuva arvio ja hänen palvelunsa järjestettäisiin mahdollisimman suureen terveysarvoon tähdäten siten, että eri palveluntuottajat olisivat toisiinsa nähden tasavertaisessa asemassa ja turvaisivat kansalaisille vuosi vuodelta yhä suuremman valinnan vapauden ja autonomian.

Lisätietoa

Sitran Terveydenhuollon ohjelma: Hannu Hanhijärvi, ohjelmajohtaja, puh. (09) 6189 9261, sähköposti etunimi.sukunimi@sitra.fi

Sitran lausunto terveydenhuoltolakia käsittelevästä lakiluonnoksesta »

Sosiaali- ja Terveysministeriön työryhmän esitys ja siihen liittyvä muu aineisto on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla »

Mistä on kyse?