archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra avasi INTRO-markkinapaikkansa kansainvälisten ensisijoitusten foorumiksi

Sitran INTRO-markkinapaikka kokoaa kansainväliset sijoittajat ja yritykset. Sitra isännöi ensimmäistä sijoittajille räätälöityä eurooppalaista INTRO Investment foorumia Helsingissä 6.-7. kesäkuuta. Tapahtuma edistää yli rajojen tapahtuvaa sijoitustoimintaa.

Julkaistu

Sitran INTRO-markkinapaikka kokoaa kansainväliset sijoittajat ja yritykset. Sitra isännöi ensimmäistä sijoittajille räätälöityä eurooppalaista INTRO Investment foorumia Helsingissä 6.-7. kesäkuuta. Tapahtuma edistää yli rajojen tapahtuvaa sijoitustoimintaa.
INTRO Investment foorumissa esitellään kahden päivän aikana 22 kymmenestä eri maasta valikoitua kohdeyritystä noin 200:lle lähes 20 maasta tulevalle sijoittajataholle. Helsinkiin saapunut vaikuttava sijoittajakunta koostuu sekä rahastoista että bisnesenkeleistä.

Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäinen päivä käytetään yritysesittelyihin. Toisen päivän aikana käydään kunkin kohdeyrityksen osalta ensimmäinen tunnusteleva sijoitusneuvottelukierros. Foorumin tavoitteena on saada aikaan toteutuneita sijoituksia.

Tapahtuma toteutetaan osana Euroopan komission kaksivuotista EASY-projektia, jonka tarkoituksena on selvittää trans-eurooppalaisten ensisijoitustoiminnan käytännön mahdollisuudet mm. kulttuurillisesti, lainsäädännöllisesti, verotuksellisesti ja laadullisesti. Projektissa on mukana 17 eurooppalaista partneria 11:sta eri maasta. Sitra kutsuttiin mukaan ainoana pohjoismaisena asiantuntijajäsenenä.

Helsingin sijoitusfoorumissa ylitetään kolme rajapintaa

– Tapahtumassa tavoitellaan yli rajojen tapahtuvia sijoituksia EU-alueella. Siellä tutkitaan myös bisnesenkeleiden ja rahastojen välisen rajan ylittämistä tarjoamalla näille tahoille yhteissijoitusten mahdollisuutta samoihin sijoituskohteisiin. Lisäksi kokeilemme Venäjän ja EU:n välisen rajan ylittäviä ensisijoituksia, Sitran PreSeed-palvelun johtaja Risto Kalske kertoo.

Sijoitustapahtumassa esitellään kaksi venäläistä huippuyritystä eurooppalaisille sijoittajille. Paikalla on myös merkittävä joukko venäläisiä sijoittajia tarkastelemassa eurooppalaisia yrityksiä sijoituskohteina. Lähes 200 eurooppalaisen sijoittajan lisäksi tapahtumaan on rekisteröitynyt useita merkittäviä amerikkalaisia sijoittajatahoja.

Tavoitteena rajojen ylittäviä sijoituksia alkuvaiheen yrityksiin

Tähän asti on pitkälti ajateltu, että yrityksen kotimaasta koottu yksityinen pääoma tuo tullessaan liiketoimintaosaamista kohdeyritykseen. Helsingin tapahtumassa halutaan avartaa viisaan pääoman käsitettä kattamaan myös yrityksen kohdemarkkinamaan sijoittajilta tavoiteltava pääoma.

– Suomalaisen yrityksen, jonka keskeinen markkina on tulevaisuudessa Ranska, kannattaa tavoitella ranskalaista kanssasijoitusta. Italialainen yritys, joka tavoittelee Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkuuksia, hyötyy saadessaan venäläissijoittajan sijoittamaan italialaisen pääoman rinnalle. Tämän ajatuksen vieminen käytännöksi voi mullistaa alkuvaiheen yrityksen kansainvälistymisen käynnistymisen, Kalske painottaa.

INTRO-markkinapaikka kansainvälistyy

Euroopan komissiota ovat kiinnostaneet Sitran hyvin toimivasta PreSeed-konseptista saadut kokemukset. Sitran PreSeed-palveluun kuuluva INTRO-markkinapaikka on Suomessa keskeisin ensisijoitusta hakevien yritysten ja sijoittajien kohtaamispaikka. INTROn piirissä toimii 450 bisnesenkeliä ja osaamispääomasijoittajaa. INTRO on merkittävä hankevirran lähde myös monille rahastoille.

INTRO-konseptin voima piilee siinä, että se on hankevirtaa jalostava ja koko sijoitusprosessia koordinoiva palvelu.

– Mittaamme onnistumista toteutuneilla sijoituksilla. Tulokset ovat hyviä, sillä lähes 40 % INTRO-markkinapaikalla esitellyistä yrityksistä on saanut sieltä ensisijoituksensa. Kehittämämme konsepti tarjoaa tehokkaan työkalun eurooppalaiselle EASY-ohjelmalle, jonka tavoitteena on nostaa aktiivisten yksityissijoittajien määrän kaksin- tai jopa kolminkertaiseksi, Kalske sanoo.  

Helsingin sijoitusfoorumin sponsoreina ovat Nokia, Finnvera Oyj, Global Response Oy ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoja 

PreSeed-palvelu
Johtaja Risto Kalske, puh. 050 368 4054, etunimi.sukunimi@sitra.fi                       
www.preseed.fi/easy »                       

Viestintä
Viestintäpäällikkö Laura Niemi, puh. 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Euroopan komission EASY-projekti, 
www.earlystageinvestors.org »

Mistä on kyse?