archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja Cleantech Invest sijoittivat uusiutuvan energian lähienergiaratkaisuja toteuttavaan One1:een

Sitra ja Cleantech Invest Oy ovat yhdessä sijoittaneet lahtelaiseen alueellisia lähienergiaratkaisuja toteuttavaan One1 Oy:öön. Sijoitus vauhdittaa yhtiön liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä sekä tukee paikallista uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran, Cleantech Invest Oy:n ja One1 Oy:n lehdistötiedote

Sitra ja Cleantech Invest Oy ovat yhdessä sijoittaneet lahtelaiseen alueellisia lähienergiaratkaisuja toteuttavaan One1 Oy:öön. Sijoitus vauhdittaa yhtiön liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä sekä tukee paikallista uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. One1:n ratkaisulla mm. energiayhtiöt voivat valitulla alueella keskitetysti tuottaa uusiutuvaa lämpöenergiaa, kuten maalämpöä ja aurinkolämpöä. Energiayhtiöiden asiakkaat pystyvät näin ostamaan puhdasta lähienergiaa yhtä vaivattomasti kuin tähän asti kaukolämpöä. Loppukäyttäjille tarjotaan myös ajantasaista tietoa energian käytöstä.

– One1 on mielenkiintoinen sijoituskohde, koska heidän palvelukonseptinsa mahdollistaa uusiutuvan energian tarjoamisen loppukuluttajille vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Lähienergiaratkaisut toteutetaan asiakkaan tarpeiden pohjalta, ja niissä huomioidaan paikalliset erityispiirteet, kertoo Cleantech Invest Oy:n partneri Timo Linnainmaa.

– One1:n liiketoiminta tukee Sitran strategiaa lähellä loppukuluttajaa tuotettavan uusiutuvan energian lisäämiseksi. Näemme, että One1:llä on hyvät mahdollisuudet kasvaa merkittäväksi lähienergiapalvelujen ja kokonaisratkaisuiden toimittajaksi niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisestikin, toteaa johtava asiantuntija Sami Tuhkanen Sitrasta.

Yhtiön kehittämissä ratkaisuissa valtaosa tietyn alueen kiinteistöjen energiantarpeesta tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Uusiutuvan energian käyttöönoton tueksi One1 kehittää lähienergiaportaalia. Sen on tarkoitus tuoda energian tuotanto, -palvelut ja -kulutus lähelle kuluttajaa sekä tukea alueen yhteisöllisyyttä. Keskeistä One1:n alueellisissa ratkaisuissa on paikallisen osaamisen hyödyntäminen niin palveluissa kuin teknologioissakin. Yhtiön lähienergiakonsepti, joka yhdistää suomalaisen uusiutuvan energian huippuosaamisen, kiinnostaa myös kansainvälisesti.

– Suomessa on vuosien varrella kehitetty laadukkaita ympäristöteknologian tuotteita. Näiden kaupallistaminen ja vienti ovat kuitenkin kehittyneet hitaasti. One1 jalostaa yksittäisistä ratkaisuista kokonaisuuksia, jotka soveltuvat myös kansainvälisille markkinoille, kertoo One1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Kallio.
– One1 tukee näin osaltaan suomalaisen ympäristöteknologian vientiä ja toimialan kansainvälistymistä. One1 tuo toiminnallaan taloudellista, sosiaalista ja ekologista etua myös yhteistyökumppaneilleen, Kallio jatkaa.

One1 Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2010 Lahden tiede- ja yrityspuistossa, joka on keskittynyt puhtaan teknologian eli cleantech-toimialan edistämiseen. One1 yhdistää tieteellisen tutkimuksen ja käytännön tarpeen liiketoiminnaksi. Nyt laajentuneen rahoituspohjan myötä One1 hakee kasvua sekä kansainvälistymistä.

Lisätietoja

Sami Tuhkanen
Johtava asiantuntija, Sitra
puh. 040 548 3482
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mika Kallio
Toimitusjohtaja, One1 Oy
puh. 044 323 7707
etunimi.sukunimi@one1.fi

Timo Linnainmaa
Osakas, Cleantech Invest Oy
puh. 050 581 0583
etunimi.sukunimi@cleantechinvest.com

One1 Oy on suomalainen, uusiutuvaan energiaan perustuvia kokonaisratkaisuja tuottava yritys. Toteutukset sisältävät kokonaisuuden kehityksen, teknologian ja alueelliset palvelut hyödyntäen palvelutoimintaan kehitettyä lähienergiaportaalia. One1 toteuttaa ratkaisut maalämpöä, tuulta, aurinkoa ja muita luonnollisia energialähteitä hyödyntäen ja ne pohjautuvat uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppisenä ajatuksena. Tarkoituksena on käyttää alueen ja kuluttajien tarpeisiin parhaiten sopivia energian lähteitä.
www.one1.fi

Sitran Energiaohjelma vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.
www.sitra.fi/energia

Cleantech Invest Oy (CTI) on toiminut vuodesta 2005 lähtien puhtaaseen teknologiaan sijoittavien rahoitusinstituutioiden ja yritysten neuvonantajana sekä alan yritysten kehittämisen ja kaupallistamisen tukena. Marraskuussa 2009 Cleantech Invest aloitti suomalaisten cleantech-yritysten yrityskiihdyttämönä ja aikaisen vaiheen pääomasijoittajana osana VIGO-ohjelmaa. Cleantech Invest on ainutlaatuisessa asemassa voidessaan nopeuttaa aikaisen vaiheen suomalaisten cleantech-yritysten kehitystä yhdistämällä yksityiset sijoitukset hallinnoimastaan CFF 1 rahastosta julkisen innovaatiorahoituksen kanssa.
www.cleantechinvest.com

Mistä on kyse?