archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja ministeriöt kehittävät yhdessä Suomesta kiertotalouden kärkimaata

Sitran työ Suomen kehittämiseksi kiertotalouden kärkimaaksi saa entistä vahvemman tuen valtiolta.

Julkaistu

Sitran työ Suomen kehittämiseksi kiertotalouden kärkimaaksi saa entistä vahvemman tuen valtiolta.

Suomella on ennennäkemätön mahdollisuus luoda hiilineutraalista kiertotaloudesta seuraavan kymmenen vuoden aikana kestävää hyvinvointia, talouskasvua ja työpaikkoja.  Kiertotaloudessa materiaalit sekä arvo kiertävät ja neitseellisten luonnonvarojen käytöstä pyritään eroon. Tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.

Millaisin askelin suuntaamme kiertotalouteen? Sen hahmottamiseksi Sitra on käynnistänyt kansallisen kiertotalouden tiekartan laatimisen, joka tapahtuu nyt yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden merkittävien sidosryhmien kanssa. Sitran vetämän ja fasilitoiman työn tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila ja tiekartta tehokkaimmista keinoista, joilla vauhditetaan Suomen siirtymää kiertotalouden edelläkävijäksi niin, että tuloksena syntyy talouskasvua ja uusia vientikonsepteja. Ministeriöt saavat käyttöönsä tiekarttatyön tiedot ja tulokset.

Sitra on yhdessä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa kutsunut reilun 30 hengen asiantuntijajoukon laatimaan tiekarttaa. Tiekarttaryhmään on kutsuttu niin hallinnon, yritysmaailman kuin tutkimuslaitosten edustajia.

”Suomalaisen yhteiskunnan siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen  voidaan saavuttaa ainoastaan eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Siksi on tärkeää, että yritykset, päättäjät ja muut sidosryhmät yhdessä miettivät keinoja kiertotalouden potentiaalin hyödyntämiseksi”, sanoo Mari Pantsar, joka johtaa Sitrassa Resurssiviisas- ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa.

 ”Muutos antaa yrityksillemme mahdollisuuden luoda talouskasvua ja tehdä toiminnallaan voittoja. Jos sitä mahdollisuutta ei ole, ei synny myöskään liiketoimintaa.”

Tiekartan kokoaminen käynnistyy asiantuntijahaastatteluilla, pyöreän pöydän keskusteluilla ja taustaselvityksellä. Työn tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila ja askeleet tehokkaimmille keinoille edistää kiertotaloutta Suomessa. Samalla määritellään, millaisia muutostarpeita on niin lainsäädännössä kuin poliittisessa toimintaympäristössäkin. Valmis tiekartta julkistetaan syyskuussa 2016.