archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja Profita Fund III Ky sijoittivat uudistuvaan Norrhydro Group Oy:öön

Norrhydrolla on merkittävä markkina-asema Suomessa hydrauliikkasylinterien valmistajana ja sijoituksen myötä hyvät mahdollisuudet nousta arvoketjussa ylöspäin komponenttivalmistajasta kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi.

Julkaistu

Sitran Energiaohjelma on tehnyt yhdessä Profita Fund III Ky:n kanssa yhteensä 2 miljoonan euron sijoituksen rovaniemeläiseen Norrhydro Group Oy:öön. Norrhydrolla on merkittävä markkina-asema Suomessa hydrauliikkasylinterien valmistajana ja sijoituksen myötä hyvät mahdollisuudet nousta arvoketjussa ylöspäin komponenttivalmistajasta kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi.

– Huominen ei ole uusi eilinen. Tämän on Norrhydron johto oivaltanut panostaessaan voimakkaasti digitaalihydrauliikan tuotekehitykseen nimenomaan laskusuhdanteen aikana noustakseen uuteen kasvuun teknologiatoimittajana, toteaa Risto Kalske Sitran Energiaohjelmasta.

– Uskomme yhtiön ripeään arvonnousuun sen tuodessa markkinoille hydrauliikan teollisuutta mullistavan ratkaisunsa, kertoo Kalske. Sitran motiivina tähän sijoitukseen on digitaalihydrauliikalla saavutettavissa oleva verraton energiatehokkuus nosto- ja siirtoalan kansainvälisessä kone- ja laiteteollisuudessa, joka muodostaa Norrhydron keskeisen asiakaskunnan. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet myös kansainvälistyä nopeasti tämän uuden teknologian avulla.

Norrhydron suurena haasteena on pystyä muuntautumaan perusteollisuuden tasolta korkean tason tutkimusta ja tuotekehitystä hyödyntäväksi kansainväliseksi toimijaksi.
– Hyvän tuottopotentiaalinsa lisäksi Norrhydro on kiinnostava esimerkki tietoyhteiskunnan tarjoamasta mahdollisuudesta uudistaa suomalaista perusteollisuutta tutkimuksen keinoin. Norrhydro siirtää hallitusti matalateknologista tuotantoaan halvan työvoiman maihin, mutta se luo samalla osaamisen yläpäähän uusia suomalaisia työpaikkoja, joissa ei pärjätä pelkällä edullisella näppivoimalla, Kalske korostaa.

Sitra hakee sijoituksellaan myös käytännön kokemusta ja tietoa perusteollisuuden uudistamiseen liittyvään keskusteluun. Miten korkean teknologian tutkimus ja perusteollisuuden pk-yritykset saatetaan yhteen? Minkälaista roolia julkisen yrityskehitystoiminnan tulisi ottaa perusteollisuuden yritysten tukemisessa silloin, kun niiden tavoitteena on saavuttaa arvokkaampi asema arvoketjussaan? Onko teknologian kaupallistamiseen löydettävissä nykyistä tehokkaampia tapoja nimenomaan olemassa olevan yrityskannan kautta? Voiko tietoyhteiskunta korvata älytyöllä halvan kustannustason näppivoimalle menettämänsä tekemisen? Voidaanko yleisen keskustelun painopistettä siirtää työpaikkamenetyksistä kehittyneen maailman tutkimukseen perustuviin uusiin mahdollisuuksiin?

Tutkimuksen ja perinteisen teollisuuden rajapinnassa on tilaa liiketoimintainnovaatioille. Norrhydro tulee olemaan yksi testipenkki niiden toteuttamiselle rahan ja tiedon liitolla.

Sitran Energiaohjelma  pyrkii vaikuttamaan rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen, suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luomaan energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Norrhydro Oy on johtava suomalainen hydraulisylinterien kehittämiseen ja valmistukseen erikoistunut teollisuusyritys. Sen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 16 miljoonaa euroa ja sen henkilöstön määrä noin 100. Yhtiön tehdas sijaitsee Rovaniemellä. Yhtiö tekee tuotekehitysyhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikkalaitoksen kanssa. Vuoden 2009 aikana yritys on hakenut neljääkymmentäviittä digitaalista hydraulisovellutusta koskevaa kansainvälistä patenttivaatimusta.    

Mistä on kyse?