archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja Tekes aloittavat käytännön työn kiertotalouden ratkaisujen parissa

Sitra ja Tekes vahvistavat yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Sitra luo uusille liiketoimintamalleille pohjaa ja Tekes edistää mallien kehittymistä menestyväksi liiketoiminnaksi.

Julkaistu

Sitra ja Tekes yhdistävät voimansa kiertotalouden ja Green Growth -liiketoiminnan edistämiseksi Suomessa. Yhteistyö konkretisoituu, kun Tekesin Green Growth-ohjelman päällikkö  Kari Herlevi siirtyy maaliskuun alusta 2,5 vuodeksi Sitraan johtamaan Kiertotalous-avainaluetta. Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen siirtyy vastaavasti Tekesiin  luotsaamaan Green Growth -ohjelmaa sekä  luomaan uutta ohjelmatoimintaa Tekesin Kestävä talous -teeman alle. Arponen on aiemmin vetänyt Sitrassa Teolliset symbioosit -avainaluetta, joka päättyi vuoden 2014 lopussa.

Kiertotalous on Suomelle ja suomalaisille yrityksille suuri mahdollisuus. Sitran ja McKinseyn joulukuussa julkaistun selvityksen mukaan Suomi voi saavuttaa kiertotalouden avulla vähintään 2,5 miljardin vuotuisen arvonlisän vuoteen 2030 mennessä. Se on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät, jätettä ei synny ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä.

Sitran kiertotalouden liiketoimintamallit -avainalueen tavoitteena on luoda kiertotalouteen kannustava kotimarkkina ja yhteinen tahtotila Suomen siirtymiselle kohti kiertotaloutta, vauhdittaa elinkeinoelämän uusia liiketoimintamalleja ja edistää kiertotalouden kannusteiden käyttöönottoa. Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan niin, että ne ovat uudelleen käytettävissä ja kierrätettävissä, uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvilla ja tuotteita korvataan palveluilla.

”Edelläkävijäyritykset pystyvät hyödyntämään materiaalivirtoja tehokkaasti ja hyötyvät uusista liiketoimintamalleista. Avainalue jatkaa Sitran menestyksekkään teollisten symbioosien toimintamallien vauhdittamista ja nivoutuu myös vahvasti Sitran resurssiviisauden parissa tekemään työhön. Fokus tulee olemaan konepaja-, tekstiili- ja elintarviketeollisuudessa”, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar-Kallio.

”Kiertotaloudessa energian ja raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta, joten se edistää resurssitehokkuutta. Resurssitehokkuus lisää yritysten kilpailukykyä ja luo aivan uusia liiketoimintoja. Tekesin Green Growth -ohjelmassa on luotu osaamista ja uusia ratkaisuja resurssitehokkuuteen”, toteaa Tekesin johtaja Teija Lahti-Nuuttila

Sitran rooli on toimia Suomen tulevaisuusorganisaationa, joka analysoi globaaleja trendejä ja käynnistää systeemiseen muutokseen tähtääviä toimenpiteitä Suomessa.  Tavoitteena on luoda edellytyksiä uudelle kestävälle liiketoiminnalle, parantaa Suomen kilpailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia sekä vahvistaa Suomen ekologista kestävyyttä.

Tekesin rooli taas on toimia aktiivisena pelinrakentajana yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen parissa tavoitteena yritysten globaali kasvu ja elinkeinojen uudistuminen. Tekes rahoittaa kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittymistä ja auttaa palveluillaan yhteistyöverkostojen rakentumista.

”Tekesin ja Sitran strategisessa yhteistyössä luodaan jatkumo Sitran ja Tekesin toimintojen välille. Näin Suomen rajalliset panostuksen innovaatiokentällä saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä”, sanoo Mari Pantsar-Kallio.

Luonnonvarat ja resurssitehokkuus on Tekesin uuden strategian yksi painoalue. Strategian teemat on määritelty yhdessä Finnveran, Finpron, Sitran Suomen Akatemian ja VTT:n kanssa.

”On hienoa, että yhdessä luotua strategiaa lähdetään myös toteuttamaan yhdessä”, toteaa Teija Lahti-Nuuttila.

Lisätietoja

Mari Pantsar-Kallio, mari.pantsar-kallio(at)www.sitra.fi, puh. 0294 618 210
Teija Lahti-Nuuttila, teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi, puh. 050 5577 873

 

Mistä on kyse?