archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja Wedeco sijoittivat Scancoolin teollisen lämpöpumppuliiketoiminnan kasvuun

Sitran Energiaohjelma ja Wedeco Fund IV Ky ovat sijoittaneet Oy Scancool Ab:hen. Sijoitus tukee yhtiön kehittymistä perinteisestä kylmäalan urakointiyrityksestä kohti energiatehokkaita teollisuuslämpöpumppuja toimittavaa teknologiayritystä.

Julkaistu

Sitran Energiaohjelma ja Wedeco Fund IV Ky ovat sijoittaneet Oy Scancool Ab:hen. Sijoitus tukee yhtiön kehittymistä perinteisestä kylmäalan urakointiyrityksestä kohti energiatehokkaita teollisuuslämpöpumppuja toimittavaa teknologiayritystä. Sijoitus myös mahdollistaa yhtiön liiketoimintojen nopeamman kehittämisen sekä kansainvälistymisen. Scancool toimittaa kylmälaitoksia sekä kehittämiään lämpöpumpputuotteita prosessi- ja energiateollisuudelle kotimaassa ja yhä enemmän myös vientimarkkinoilla.

– Scancoolin kehittämän lämpöpumpputeknologian avulla yhtiön asiakkaat sekä teollisuudessa että energiasektorilla pystyvät säästämään merkittäviä määriä energiaa lyhyillä takaisinmaksuajoilla. Tämä tekee yhtiöstä mielenkiintoisen sijoituskohteen, toteaa liiketoimintajohtaja Sami Tuhkanen Sitran Energiaohjelmasta.

– Näemme, että Scancoolin vahva asema teollisuuden kylmälaitosten urakoinnissa antaa yhtiölle hyvät edellytykset kasvuun sekä koti- että vientimarkkinoilla, kertoo toimitusjohtaja Keijo Kangasluoma Wedecosta.

Yhtiön kehittämillä lämpöpumpputuotteilla saavutetaan jopa 80 asteen lämpötilataso kustannustehokkailla teknisillä ratkaisuilla. Tämä laajentaa lämpöpumppujen sovellusmahdollisuuksia merkittävästi. Tyypillisesti lämpöpumpuilla on mahdollista saavuttaa noin 60-65 asteen lämpötilataso. Lämpöliiketoiminnassa yhtiön keskeisimmät asiakasryhmät ja sovellusalueet ovat elintarviketeollisuus, muu prosessiteollisuus, kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys sekä kaukolämpösovellukset. Yhtiö on toimittanut jo useita yli megawatin tehoisia ratkaisuja.

Kylmäliiketoiminnassa yhtiö pyrkii vahvistamaan asemiaan entisestään siirtymällä kohti teollisten kylmälaitosten tuotteistamista ja esivalmistusta. Lisäksi lämpöpumppuliiketoiminnan kansainvälistyminen avaa uusia mahdollisuuksia myös kylmäliiketoiminnalle.

Yhtiön henkilöosakkaat sekä emoyhtiö Oy Ahlskog Ab näkevät Sitran ja Wedecon kanssa aloitetussa yhteistyössä merkittäviä mahdollisuuksia.

– Sijoittajien mukaantulo antaa Scancoolille erittäin hyvät lähtökohdat nykyisen kylmäliiketoiminnan edelleen kehittämiselle, mutta ennen kaikkea lämpöpumppuliiketoiminnan kasvattamiselle ja kansainvälistymiselle, toteaa Oy Scancool Ab:n toimitusjohtaja Jonny Asplund.

Lisätietoja

Sami Tuhkanen, liiketoimintajohtaja, Sitra
Puh. 040 548 3482, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Keijo Kangasluoma, toimitusjohtaja, Oy Wedeco Management Ab
Puh. 040 752 0022, etunimi.sukunimi@wedeco.fi

Jonny Asplund, toimitusjohtaja, Oy Scancool Ab
Puh. 040 861 3005, etunimi.sukunimi@scancool.fi

Oy Scancool Ab  on johtava suomalainen teollisuuden kylmälaitosten ja teollisuuslämpöpumppujen toimittaja. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Kokkolassa ja muut toimipaikat Pietarsaaressa, Seinäjoella, Tuusulassa ja Tampereella. Sen liikevaihto oli vuonna 2008 noin 11 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 50 henkeä. Yritys kuuluu Ahlskog-konserniin.

Wedeco Group on vuonna 1987 perustettu alueellinen pääomasijoittaja, joka toimii Länsi-Suomessa. Wedeco kuuluu valtakunnalliseen Profita Group-pääomasijoitusyhteisöön. Tällä hetkellä Wedeco on omistajana mukana noin 25 kohdeyrityksessä. Wedeco Fund IV Ky:n sijoittajia ovat Suomen Teollisuussijoitus, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Oy Wedeco Ab.

Sitran Energiaohjelma vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.