archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra jatkaa Terveyskirjaston rahoittamista myös vuonna 2008

Duodecimin Terveyskirjasto.fi säilyy kaikille avoimena palveluna myös vuonna 2008. Raha-automaattiyhdistys ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjoavat Terveyskirjaston sisällöt kaikille suomalaisille vuoden 2008 loppuun asti. Sitran tuella Terveyskirjastoa on tarkoitus kehittää yhä henkilökohtaisemmaksi luotettavan terveysneuvonnan verkkotietopankiksi.

Julkaistu

Duodecimin Terveyskirjasto.fi säilyy kaikille avoimena palveluna myös vuonna 2008. Raha-automaattiyhdistys ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjoavat Terveyskirjaston sisällöt kaikille suomalaisille vuoden 2008 loppuun asti. Sitran tuella Terveyskirjastoa on tarkoitus kehittää yhä henkilökohtaisemmaksi luotettavan terveysneuvonnan verkkotietopankiksi.

Ennemmän ja henkilökohtaisempaa terveystietoa

Terveyskirjasto.fi-verkkopalvelua kehitetään aktiivisesti myös vuonna 2008 Sitran tuella. Kirjastoon tuotetaan lisää tietoa erityisesti pitkäaikaissairauksista ja kansalaisille tarjotaan jatkossa mahdollisuus syöttää järjestelmään omia henkilökohtaisia terveystietojaan. Syötettyjen tietojen perusteella voidaan antaa yksilöllisempää terveysneuvontaa, henkilökohtaisia hoitosuosituksia ja riskiarviointeja.

– Sitra haluaa edistää sitä, että terveystieto tuodaan asiakkaan luo luotettavasti, ajantasaisesti ja ymmärrettävästi, sanoo ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta.

– Olimme viime vuonna toimintamme 40-vuotisjuhlan yhteydessä mukana avaamassa Terveyskirjastoa koko kansalle. Nyt on tärkeää huolehtia, että sisällöt ja palvelut toimisivat lähitulevaisuudessa mahdollisimman hyvin myös järjestelmätoimittajien kehittämissä henkilökohtaisissa sähköisissä terveyskertomuksissa. Asiakkaan henkilökohtainen profiloituminen on kehitystä oikeaan suuntaan.

Kolme miljoonaa ladattua artikkelia kuukausittain

Internetissä toimivaa Terveyskirjasto.fi -palvelua kehitetään viime vuonna saatujen kokemusten perusteella sisällöllisesti yhä eheämmäksi kokonaisuudeksi. Tärkeintä on luotettava, riippumaton ja helposti ymmärrettävä perustieto yleisimmistä terveyteen, oireisiin ja sairauksiin liittyvistä asioista. Myös uusia toimintoja kehitetään jatkuvasti.

– Palvelu on avoin ja sen tarkoitus on tukea perusterveydenhuoltoa. Viime kevään kävijätutkimuksen (*) mukaan noin neljännes Terveyskirjaston käyttäjistä ilmoitti kirjaston tietojen vähentäneen merkittävästi heidän tarvettaan ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, kertoo Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen.

– Olen iloinen siitä, että tuottamamme tieto on löytänyt käyttäjänsä ja sillä on huomattavat vaikutukset omaan terveyskäyttäytymiseemme. Tietoa haetaan aktiivisesti, artikkeleita avataan jo lähes kolme miljoonaa kappaletta joka kuukausi.

Lisätietoja

Sitra – Terveydenhuollon ohjelma
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, puh. (09) 6189 9440, sähköposti etunimi.sukunimi@sitra.fi

Terveydenhuollon ohjelman viestintä
Elina Antila, Kuule Oy, puh. 040 548 3838, sähköposti etunimi.sukunimi@kuule.fi

Kustannus Oy Duodecim
Toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecim, puh. 050 595 9730, sähköposti etunimi.sukunimi@duodecim.fi
Viestintäpäällikkö Annakaisa Tavast, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, puh. (09) 6188 5218, etunimi.sukunimi@duodecim.fi

Mistä on kyse?