archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra julkisti Suomi-Intia-osaajavaihtoselvityksen

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kannattaa yhdistää Intia-ponnistelunsa

Julkaistu

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kannattaa yhdistää Intia-ponnistelunsa Tiedote 1.9.2005

Sitra julkisti Suomi-Intia-osaajavaihtoselvityksen, jossa tutkittiin koulutuksen, tieteen ja kulttuurin toimijoiden Intia-yhteistyöhankkeisiin liittyviä kokemuksia ja suunnitelmia. Selvityksessä käydään läpi suomalaisten korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen Intia-yhteistyöprojektit. Lisäksi on kartoitettu valtion tutkimuslaitosten ja eräiden muiden organisaatioiden osaajavaihtohankkeita.Tutkimuslaitosten harjoittama Intia-yhteistyö on luonteeltaan korkean tason asiantuntijatoimintaa, jossa liikkuvat niin osaajat kuin tekniikkakin. Kulttuurialalla osaajavaihto on merkinnyt eri alojen käytännön ammattilaisten yhteyksiä esimerkiksi elokuvaamisessa tai elektronisen median tuotannossa. Korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen osaajavaihto tarkoittaa yleensä opiskelijoiden, opettajien tai tutkijoiden henkilökohtaisia vierailuja maiden välillä. Osaajavaihdon koordinoimiseksi on usein solmittu kahdenvälisiä tai verkostoperiaatteella toimivia yhteistyösopimuksia. Intiaan niitä on kuitenkin tehty vielä melko vähän. Kiinnostus Intiaa kohtaan on kasvussa Eri toimijat etsivät sopivia yhteistyökumppaneita Intiasta ja tarkkailevat mitä muut suomalaiset tahot ovat tekemässä. Lisäksi useat korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut kertovat intialaisten kasvavasta mielenkiinnosta suomalaista koulutusta kohtaan; Intiasta tulee nykyään paljon kyselyjä ja hakemuksia koskien tutkinto-opiskelua ja jatko-opiskelua Suomessa. Suomi-Intia-osaajavaihtoselvityksen mukaan nyt olisi oikea ajankohta yhdistää suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Intia-ponnistelut. Tarvetta keskinäiselle yhteistyölle, resurssien yhdistämiselle sekä tiedon ja kokemusten jakamiselle näyttää olevan. Samalla voidaan vahvistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä liike-elämän, hallinnon ja kansalaistoiminnan kanssa. Tieteenalojen sisäinen yhteistyö kannattaa Selvityksestä käy myös ilmi, että kokonaisten oppilaitosten yhteistyön lisäksi on mahdollista rakentaa pienempien toimijoiden välisiä suhteita. Tieteenalojen sisäinen yhteistyö voi kattaa opetuksen, perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja yrityselämän yhteisen osaamispotentiaalin lähentämistä ja suuntaamista kasvaville Intian markkinoille. Esimerkkinä tästä on biotekniikan alalla syntyneet verkostot, joissa suomalaisten ja intialaisten resursseilla ja odotuksilla on mahdollisuus mielekkäällä tavalla kohdata. Muillakin aloilla voisi olla samankaltaisia mahdollisuuksia. Terveydenhuoltoon eri tavoin liittyvää osaajavaihtoa kaavaillaan Teknillisessä korkeakoulussa (terveydenhuollon palvelujärjestelmät) sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa (telelääketiede). Sekä terveydenhuollon että sosiaalipolitiikan tutkimuksessa yhteistyötä on jo olemassa Stakesin ja Jawaharlal Nehru Universityn (JNU) välillä. Myös Jyväskylän yliopisto on luomassa yhteiskuntatieteiden osaajavaihto-sopimusta JNU:n kanssa, mikä voisi olla omiaan vahvistamaan sosiaalipolitiikan yhteistä tutkimusta. Myös informaatioteknologiassa opiskelijavaihto Suomen ja Intian välillä on lähdössä kasvuun. EU:lla keskeinen rooli osaajavaihdossa Osaajavaihtoselvityksessä nostetaan esiin myös EU:n rooli. Erityisesti hyvien jatko-opiskelijoiden rekrytoimiseen liittyvissä ongelmissa EU:n rahoitus saattaa jatkossa nousta tärkeäksi tekijäksi. EU ja Intia sopivat marraskuussa 2004 strategisesta kumppanuudesta, joka tulee tarjoamaan noin tuhannelle intialaiselle jatko-opiskelijalle Erasmus Mundus -stipendin Eurooppaan. Kyse on nyt siitä, kuinka hyvin suomalaiset pääsevät hyötymään 33 miljoonan euron sopimuksesta, joka tuo intialaisia Euroopan huippuyliopistoihin.

Lisätietoja

Sitran Intia-ohjelma, tutkimuspäällikkö Vesa-Matti Lahti, puh. 09 6189 9446, vesa-matti.lahti@sitra.fi

Julkaisun tiedot Suomi-Intia –osaajavaihto. Oskari Eronen. Sitran raportteja, ISSN 1457-5728, ISBN 951-563-506-3. Saatavana pdf-julkaisuna Sitran www-sivuilta (www.sitra.fi > Julkaisut). Lataa julkaisu tästä.

Mistä on kyse?