archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra kannustaa elinkeinoelämää panostamaan voimakkaasti ympäristöteknologiaan

Ympäristöohjelman päätösseminaari Cleantech – Global Opportunity for Business nosti esiin maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia ja Suomen haasteita päästä kasvuun mukaan.

Julkaistu

Ympäristöliiketoiminta on kääntynyt kasvuun myös Suomessa. Sitran Ympäristöohjelman päättyessä ohjelma kannustaa Suomen teollisuutta ja elinkeinoelämää panostamaan enemmän ympäristöteknologian ja -palvelujen kaupallistamiseen ja kansainvälistämiseen. Maailman markkinoilla on nyt vetoa. Ympäristöohjelman päätösseminaari Cleantech – Global Opportunity for Business nosti esiin maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia ja Suomen haasteita päästä kasvuun mukaan.  

Ympäristöliiketoiminnan vaatimaton kasvu oli lähtökohta Sitran Ympäristöohjelman käynnistymiselle kolme vuotta sitten. Yritysten nopea kasvu ja riskipääoman virta ympäristöteknologiaan näkyi tällöin jo maailmalla. Sitran Ympäristöohjelma laati kumppaneineen kansallisen toimintaohjelman ympäristöliiketoiminnan kasvattamiseksi. Sitra nosti ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet näkyviin ja toteutti hankkeita, jotka auttoivat yrityksiä verkottumaan kasvaville markkinoille. Keskeinen tulos on myös perusteilla oleva pohjoismainen Cleantech-rahasto, joka jatkaa Sitran aloittamaa pääomasijoitustoimintaa alan yrityksiin.  

– Lokakuussa Sitran tekemä 300 pk-yrityksen otantaan perustuva selvitys osoitti, että ympäristöyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2006 jo 18 prosenttia. Tämä täyttää jo kansallisen toimintaohjelman tavoitteen, toteaa ohjelmajohtaja Jukka Noponen.

– Nyt ei kuitenkaan ole mitään syytä tyytyväisyyteen. Suomella on paljon haasteita tällä alueella. Kun keula on kääntymässä, pitää lisätä panoksia ja yhteistyötä, jotta saadaan kasvu pysymään ja kattamaan koko laajan ja vielä pirstaleisen ympäristöliiketoiminnassa olevan yritysjoukon. Useiden toimijoiden jatkaessa ympäristöliiketoiminnan kehittämistä, Sitra voi suuntautua uusille alueille. Uuden energiaohjelman suunnittelu on käynnistymässä, jatkaa Noponen.

– Viimeisten kahden vuoden aikana maailman johtavat poliitikot ovat tiedostaneet ilmastonmuutokseen liittyvät taloudelliset ja inhimilliset uhkatekijät. Ilmastonmuutoksesta on tullut ihmiskunnan keskeinen uhkatekijä, ja valmius sen torjumiseen on kasvanut. Ilmastonmuutos on jo nyt johtanut merkittäviin taloudellisiin menetyksiin, ja nämä vaikutukset kasvavat tulevien vuosikymmenten aikana joka tapauksessa, totesi pääjohtaja Petteri Taalas Ilmatieteenlaitokselta.

– Haittavaikutuksistaan huolimatta ilmastonmuutos ja sen torjunta tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä liittyvät esimerkiksi energiaa säästävään teknologiaan, luonnonkatastrofien ennakkovaroitusjärjestelmiin sekä korkeatasoisen osaamisen vientiin laajemminkin, Taalas jatkoi.  

– Japanin hallituksen ehdotus Cool Earth 50  pyrkii vähentämään kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus pohjautuu tutkimukseen matalahiilisen yhteiskunnan skenaarioista (The Japan Low-Carbon Society Scenario Development Study, http://2050.nies.go.jp). Nämä skenaariot ovat saaneet valtionhallinnon ja paikalliset päätöksentekijät sekä liike-elämän, viestimet ja muut sidosryhmät niin Japanissa ja muuallakin maailmassa asettamaan itselleen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita, kuvailee Dr. Junichi Fujino Japanin Kansallisesta Ympäristöinstituutista (National Insitute of Environmental Studies of Japan).  

Toimitusjohtaja Jari Sarjo Lassila & Tikanojalta sanoo, että ympäristöliiketoiminnalle on suuri tilaus. – Ympäristöongelmia ei saada ratkaistua ilman yrityksiä. Vahingot ovat syntyneet pitkälti teollisen mittakaavan toiminnassa, joten teollisen liiketoiminnan avulla ongelmat pitää ratkaistakin. Markkinatalouden voimat on otettava avuksi maailman ympäristöongelmien ratkaisemisessa, Sarjo toteaa.  

– Sitran ohjelmapohjainen strategia on osoittautunut onnistuneeksi. Ensimmäiset kolmivuotiset ohjelmat – Ympäristö, Venäjä ja Intia – ovat päättymässä. Ohjelmien oikea ajoitus on ollut tärkeä tekijä, toteaa Sitran yliasiamies Esko Aho.
– Ympäristöohjelma onnistui nostamaan ympäristöliiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet esiin juuri oikeaan aikaan. Nyt on alkanut maailmanlaajuinen kilpajuoksu ympäristön luomien uusien markkinoiden jakamiseksi, näkee Aho.

Lisätietoja

Jukka Noponen
ohjelmajohtaja, Sitra
puh. (09) 6189 9430 tai 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Laura Niemi
viestintäpäällikkö, Sitra
puh. (09) 6189 9421 tai 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi 

Ympäristöohjelman päätösseminaarin webcast -tallenne löytyy 8.11. alkaen osoitteesta: http://webcast.magneetto.com/sitra 

Katso seminaarin puheenvuoroja verkossa »

Lue lisää:

Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille 2008 – kansallisen Cleantech Finland® -kilpailun palkinnot jaettiin »

Mistä on kyse?