archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra kartoittaa hyvinvoinnin uusia haasteita kansainvälisessä tutkimushankkeessa

Kirjoittaja

Timo Hämäläinen

Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Julkaistu

Sitra ja New Economic Foundation (nef) Lontoosta aloittavat tutkimushankkeen, jossa kartoitetaan hyvinvoinnin uusia haasteita. Maailmalla on paljon hankkeita, joissa kehitetään hyvinvoinnin uusia mittareita, mutta niiden taustalla on hyvin vähän pohdintaa hyvinvoinnin luonteen muutoksesta nyky-yhteiskunnassa.

Nopea yhteiskunnallinen murros on nostanut esiin uudenlaisia hyvinvoinnin haasteita, jotka liittyvät erityisesti elämänhallintaan ja henkiseen hyvinvointiin.  Sitran ja nef:in tutkimushanke keskittyy näihin hyvinvoinnin uusiin ulottuvuuksiin sekä arjen hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksiin Suomen kaltaisissa pitkälle kehittyneissä ja nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa.

– Tällä hetkellä olemassa on melko vähän kokonaisvaltaista tutkimusta ihmisten kokemasta hyvinvoinnista pitkälle kehittyneissä yhteiskunnissa. Aihetta tarkastellaan yleensä melko kapeista näkökulmista eri tieteenaloilla, kuten filosofiassa, taloustieteessä, sosiologiassa, psykologiassa tai lääketieteessä. Pyrimme tässä tutkimushankkeessa yhdistämään näitä eri näkökulmia ja tarkastelemaan aihetta kokonaisvaltaisesti, kertoo hankkeesta Sitrassa vastaava Timo Hämäläinen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten arjessaan kokemaan hyvinvointiin ja millaista politiikkaa tarvittaisiin tukemaan hyvää arkea. Tällä hetkellä hyvinvoinnista puhutaan ja sitä mitataan usein materiaalisen hyvinvoinnin kautta. Koettuun hyvinvointiin vaikuttavat mm. kosketus luontoon, teknologioiden käytettävyys, organisaatioiden toimintamallit, ihmissuhteet, arjen hallinta, elinympäristön selkeys sekä merkityksellinen toiminta. Nämä hyvinvoinnin tekijät jäävät usein suomalaisen hyvinvointikeskustelun ulkopuolelle.

– Sitran tavoitteena on uudistaa ajattelua siitä, mitä on hyvä elämä ja miten sitä voitaisiin parhaiten nyky-yhteiskunnassa edistää. Uskon että pystymme tuottamaan tärkeää uutta tietoa tästä kaikille tärkeästä aiheesta monialaisen ja kansainvälisen tutkijaryhmämme kanssa, Hämäläinen summaa. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita Suomesta, Italiasta, Belgiasta, Britanniasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. 

Mistä on kyse?