archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra kirkasti strategiansa

Julkaistu

Sitra on julkistanut täsmennetyn strategiansa.  Täsmennetty ja kirkastettu strategia tulee entistä selvemmin ohjaamaan kaikkea Sitran toimintaa ja vastaamaan Suomea tällä hetkellä eniten koskettaviin haasteisiin.     
    
– Sitran tehtävänä on jo yli neljäkymmentä vuotta ollut rakentaa eri tavoin huomisen menestyvää Suomea. Tällä hetkellä näemme, että menestyäkseen Suomen on oltava kestävän hyvinvoinnin edelläkävijä. Strategiamme on nyt rakennettu ohjaamaan toimintaamme nimenomaan tätä tavoitetta varten, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Kirkastettu strategia koostuu kolmesta Sitran kannalta tärkeimmistä tavoitteista. Ensimmäinen tavoite on, että Sitra uudistaa ajattelua hyvästä elämästä. Tällä viitataan hyvinvoinnin käsitteen laajentamiseen ja siihen, että Sitra pyrkii tunnistamaan hyvän elämän eri ulottuvuuksia. Sitra myös kokeilee uudenlaisia tapoja edistää ja mitata suomalaisten hyvää elämää.

Toiseksi Sitra etsii yhteiskuntaa uudistavia toimintamalleja, joissa lähtökohtana on ihminen. Tämä tarkoittaa sellaisten yhteiskunnan rakenteiden muutoksia, jotka kannustavat ihmisiä, yhteisöjä ja yrityksiä kestäviin toimintatapoihin. Nämä uudet toimintatavat mahdollistavat monimuotoisuuden esimerkiksi julkisessa palvelutuotannossa, yritystoiminnassa ja ihmisten arjen valinnoissa.

Kolmanneksi Sitra vauhdittaa liiketoimintaa, joka tähtää kestävään hyvinvointiin. Tällä alueella Sitra edistää hyvinvointia synnyttävien liiketoimintamallien kehittämistä sekä uutta palveluliiketoimintaa.

– Uskomme että strategiset tavoitteemme antavat meille entistä paremmat eväät vastata Suomen kohtaamiin suuriin haasteisiin kuten julkisen sektorin tuottavuuteen tai elinkeinorakenteen murrokseen, Mikko Kosonen kiteyttää.

Mistä on kyse?