uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra rahoittaa tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtääviä kokeiluja

Kolme erilaista pilottihanketta testaa tulevan vuoden aikana tulevaisuusvallan laajentamista käytännössä. Sitran rahoittamissa hankkeissa vahvistetaan nuorten ja tukea tarvitsevien ihmisten tulevaisuusvaltaa sekä kokeillaan, miten tulevaisuusvaltaa voisi laajentaa innovaatiorahoituksessa.

Kirjoittaja

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Sitra haki keväällä 2023 kumppaneita toteuttamaan tulevaisuusvaltaan keskittyviä pilottihankkeita. Tulevaisuusvallalla Tulevaisuusvalta Tulevaisuusvalta on valtaa vaikuttaa tulevaisuusnäkymiin eli siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Avaa termisivu Tulevaisuusvalta tarkoitetaan valtaa määrittää tulevaisuusnäkymiä, jotka vaikuttavat siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Sitran rahoittamissa pilottihankkeissa pyritään laajentamaan tätä valtaa uusille ryhmille ja uusiin yhteyksiin.

Rahoitushaun tavoitteena oli tukea uudentyyppistä, tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtäävää työtä, sekä vahvistaa Sitran omaa ymmärrystä tulevaisuusvallasta ja sen laajentamisesta käytännössä. Hakemusten joukosta valittiin kolme hanketta, jotka tarkastelevat tulevaisuusvaltaa eri näkökulmista: Diakonissalaitoksen Kohti ihmisarvoista tulevaisuutta, Tulevaisuuskoulun Tutkimusmatka nuorten tulevaisuusvaltaan ja Leapfrogin Crowdsourcing Futures.

 ”Oli upeaa huomata, miten erityyppisiä organisaatioita kiinnosti yhteistyö tulevaisuusvallan parissa. Tämä on selvästi teema, joka resonoi tässä hetkessä laajasti”, Sitran ennakoinnin asiantuntija Terhi Ylikoski iloitsee.

Syksyn aikana käynnistyvät pilottihankkeet pureutuvat tulevaisuusvallan laajentamiseen monesta eri näkökulmasta. Kaikki hankkeissa tuotettavat materiaalit ja toimintamallit tulevat vapaasti myös muiden, tulevaisuusvallan laajentamisesta kiinnostuneiden toimijoiden käyttöön.

Kolme erilaista kokeiluhanketta

Diakonissalaitoksen Kohti ihmisarvoista tulevaisuutta -hankkeessa kehitetään materiaaleja ja toimintamalleja tulevaisuuskeskusteluille yhdessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja erittäin vaikeassa tilanteessa olevien aikuisten kanssa. Mukana kehitystyössä on vammaisia, paperittomia ja asunnottomia ihmisiä. Näin luodaan edellytyksiä tulevaisuuskeskusteluun osallistumiselle myös niille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, joiden ääni ei tällä hetkellä kuulu tulevaisuuskeskusteluissa.

Tulevaisuuskoulun Tutkimusmatka nuorten tulevaisuusvaltaan -hanke toteutetaan yhteistyössä helsinkiläisen Arabian peruskoulun kanssa. Hankkeessa kehitettävä opinto- ja ohjauskokonaisuutta tarjoaa käytännönläheisen mallin nuorten tulevaisuusvallan vahvistamiselle kouluissa.

Leapfrogin Crowdsourcing Futures -hanke tarkastelee tulevaisuusvaltaa vastuullisuuden näkökulmasta: Leapfrog yhteistyössä kumppaninsa VTT:n kanssa kehittää toimintamallia sille, miten innovaatiorahoituksessa tulevaisuusvaltaa voi jakaa aktiivisesti laajemmalle sidosryhmäjoukolle yhteiskehittämisprosessin kautta.

Yhteistyö pilottikumppaneiden kanssa on vasta ensimmäinen askel Sitran tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtäävässä työssä. Alkuvuodesta 2024 julkaistaan tulevaisuusvaltaa avaava selvitys sekä käynnistetään uutta, tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtäävää toimintaa.

”Tulevaisuusvallan äärellä työskentely on tärkeää juuri tässä ajassa. Viheliäisten ongelmien Viheliäinen ongelma Monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen on erityisen vaikeaa, koska siihen liittyy paljon erilaisia muuttujia. Avaa termisivu Viheliäinen ongelma ratkaisu edellyttää, että saamme nykyistä enemmän ihmisiä mukaan keskustelemaan tulevaisuuksista ja etenkin niistä toivottavista tulevaisuuksista”, Ylikoski kertoo.

Mistä on kyse?