archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra sijoittaa Suomen Terveystutkimus Oy:öön

Sitra tuli vuoden 2006 alussa 25 prosentin vähemmistöomistajaksi Suomen Terveystutkimus Oy:ssä.

Julkaistu

Tiedote 4.1.2006

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tuli vuoden 2006 alussa 25 prosentin vähemmistöomistajaksi Suomen Terveystutkimus Oy:ssä. Suomen Terveystutkimus Oy on selkeä markkinajohtaja naisten rintasyövän seulonnassa Suomessa. Se on ensimmäisenä maailmassa digitalisoimassa valtakunnallisesti mammografiaseulontaa.  Suomen Terveystutkimus Oy:n Turun tulosyksikössä on kehitetty ja otettu käyttöön digitalisoitu yhteys erikoissairaanhoitoon. ”Vuoden 2006 aikana on tarkoitus rakentaa rintasyövän digitalisoitu tiedonsiirtoyhteys kaikkiin maamme sairaaloihin, joissa rintasyöpää hoidetaan Asiantuntijana toimivat radiologit ja leikkaavat kirurgit voivat yhdessä tulkita havaittuja löydöksiä reaaliaikaisesti asiakkaan kotikunnasta riippumatta”, kertoo toimitusjohtaja, professori Ilkka Vohlonen Suomen Terveystutkimus Oy:stä.  ”Uudesta teknologiasta hyötyy eniten asiakas. Rintasyöpien seulonta nopeutuu ja tarkentuu ja hoitoon voidaan ohjata entistäkin aikaisemmin. Uusi toimintatapa tuo selkeitä kustannussäästöjä terveydenhuoltoon”, jatkaa Vohlonen. Yhtiön palveluksessa on 100 täysiaikaista röntgenhoitajaa ja radiologia ja sen digitalisoitu verkko kattaa koko maan. Röntgenkuvien arkistointi ja käsittely tehdään Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Uusi digitalisoitu järjestelmä on toimiva ja onnistunut esimerkki yhtenäisen kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmän edellyttämistä ratkaisuista. Digitalisoidun mammografiaseulonnan tietojen kansallinen, keskitetty käsittely ja arkistointi ovat teknologisesti vaativampia kuin useimpien muiden potilaskertomustietojen vastaava käsittely. Sitra panostaa uusiin ratkaisuihin kansalaisen paremmalle palvelulle Osakkuuden hankkiminen Suomen Terveystutkimus Oy:ssä liittyy useisiin Sitran Terveydenhuollon ohjelman tavoitteisiin. ”Isompiin yksiköihin keskitetty toiminta mahdollistaa digitalisoinnin edellyttämät investoinnit ja edistää kansallisten standardien syntymistä. Yhteiskunnalle koituu merkittäviä kustannussäästöjä, kun digitalisoitu ja valtakunnallisesti organisoitu mammografiaseulonta ja uudet etälääketieteen palvelut nopeuttavat rintasyövän hoitoa ja takaavat laadukkaan hoidon asuinkunnasta riippumatta”, kertoo toimialajohtaja Vesa Lehtomäki sijoituksen taustoista. Suomen Terveystutkimus Oy:n kasvustrategia on Sitran terveysohjelman tavoitteiden mukainen. Toiminta Suomessa keskittyy erikoistuneisiin yksiköihin, koska pienet yksiköt eivät pysty tekemään digitalisoinnin edellyttämiä investointeja eivätkä rekrytoimaan riittävästi ammattitaitoisia radiologeja. Tulevaisuudessa radiologien lausuntopalveluita haetaan etäpalveluina nykyistä pidemmän matkan päästä uutta tietotekniikkaan hyödyntäen.  Sitran tekemän sijoituksen myötä Suomen Terveystutkimus Oy:llä on entistä paremmat mahdollisuudet soveltaa osaamistaan seulontaprosessien ja hoitojen kehittämiseen sekä sairaanhoidon tuotantoprosessien tuottavuuden parantamiseen. Sitra on mukana tutkimassa radiologisten sairaalapalvelujen kansallista järjestämistä. Se etsii myös uusia yhteistyömuotoja yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Uudella digitalisoidulla teknologialla voidaan lisätä sairaanhoidon palvelujen tuottavuutta ja parantaa laatua ilman huomattavia lisäinvestointeja. Efeko Oy soveltaa kansainväliset mallit Suomeen Suomen Terveystutkimus Oy:n enemmistön omistavassa Efeko Oy:ssä on aloitettu terveydenhuollon tuottavuuden ja laadun parantamiseksi tarkoitettujen uudenlaisten kansainvälisten toimintamallien soveltaminen suomalaisiin olosuhteisiin. ”Keskeistä näissä on sopimusohjausjärjestelmien entistä parempi toimivuus palvelujen rahoittajille ja tilaajille sekä tuotantotalouden keskeisten periaatteiden soveltaminen kalliiden tuotantopanosten optimoinnissa terveyspalveluiden tuotannossa”, kertoo toimitusjohtaja Ari Kolehmainen Efeko Oy:stä.

Lisätietoja:

Ilkka Vohlonen, Toimitusjohtaja, Suomen Terveystutkimus Oy puh. 050 38 399 38
Vesa Lehtomäki, Toimialajohtaja, Sitrapuh. 050 337 6969
Ari Kolehmainen, Toimitusjohtaja, Efeko Oypuh. 0500 439 882

Sitran terveydenhuollon ohjelma 2004 – 2009 Terveydenhuollon ohjelma etsii uusia ratkaisuja, jotta kansalainen saisi parempaa palvelua ja alan toiminta tehostuisi. Ohjelman painopistealueet ovat paperiton terveydenhuolto, saumattomat palvelut, hajakeskitetty erikoissairaanhoito sekä tukipalveluiden uudistaminen. Ohjelman tueksi suunnitellun Terveysrahaston tavoitteena on nopeuttaa terveydenhuollossa käynnistynyttä rakennemuutosta edistämällä tilaaja-tuottajamallin käyttöönottoa ja synnyttämällä uusia kansainvälisesti kilpailukykyisiä yhtiömuotoisesti toimivia terveydenhuollon palvelujen tuottajia.

Mistä on kyse?