archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra sijoitti 9,5 miljoonaa kolmeen pääomarahastoon

Sitra on tehnyt 3,5 miljoonan euron sijoituksen Power Fund III Ky:hyn, 4 miljoonan euron sijoituksen Dasos Timberland Fund II:een ja 2 miljoonan euron jatkosijoituksen Palvelurahasto I Ky:hyn.

Kirjoittaja

Saara Malkamäki

Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Julkaistu

Sitra on tehnyt 3,5 miljoonan euron sijoituksen Power Fund III Ky:hyn, 4 miljoonan euron sijoituksen Dasos Timberland Fund II:een ja 2 miljoonan euron jatkosijoituksen Palvelurahasto I Ky:hyn.

Rahastojen kotipaikat ovat Suomessa, mutta Power Fund III ja Dasos Timberland Fund II toimivat myös kansainvälisesti.

Power Fund III Ky

VNT Management Oy:n hallinnoima Power Fund III keskittyy luonnonvarojen kulutusta vähentäviin teknologioihin sekä uusiutuvaan energiateknologiaan. Rahasto tekee pääomasijoituksia alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin pääsääntöisesti Suomessa ja Saksassa sekä valikoidusti Euroopassa. Power Fund III sopii hyvin Sitran strategiseen tavoitteeseen viisaammasta resurssien käytöstä. Rahasto on segmentissään ainoa kotimainen toimija, joka on erikoistunut energiatehokkaampien sähkön tuotannon, siirron ja kulutuksen teknologiayrityksiin.

Dasos Timberland Fund II

Dasos Timberland Fund II tekee sijoituksia metsäalueisiin. Rahaston toiminta-ajatuksena on luoda arvonnousua metsäalueille kehittämällä ja jalostamalla niitä kestävällä tavalla. Rahasto luo ja edistää uutta metsävaroihin perustuvaa liiketoimintaa, joka tukee Sitran tavoitteita ekologisen kestävyyden alueella. Sijoituksen kautta Sitra pääsee myös hyödyntämään rahaston globaaleja verkostoja ja kontakteja.

Palvelurahasto I Ky

Palvelurahasto I sijoittaa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluyrityksiin, jotka keskittyvät teknisiin ja asiantuntijapalveluihin, tietohallinto- ja etäpalveluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Rahasto voi perustaa julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa uusia palveluntuottajia ja näin ollen lisätä palvelujen tarjontaa ja monimuotoisuutta. Sitran tavoitteita rahasto tukee luomalla uutta kestävää liiketoimintaa sekä kehittämällä yhteiskuntaa uudistavia toimintamalleja.

Lue lisää rahastoista ja hallinnointiyhtiöistä:
Power Fund III Ky (VNT Management Oy)
Dasos Timberland Fund II (Dasos Capital)
Palvelurahasto I Ky (Korona Invest)

Mistä on kyse?