archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra sijoitti pienpuun korjuuteknologiaan

Metsä- ja energiateollisuudelle pienpuun toimitusketjuratkaisuja tuottava jyväskyläläinen Fixteri Oy on saanut merkittävän pääomasijoituksen Sitralta. Sijoitus on tehty osana Sitran Maamerkit-ohjelmaa. Sitran rinnalla Fixteriin ovat sijoittaneet myös Etelä-Savon Osuuspankki sekä Nevekon Oy.

Kirjoittaja

Heikki Sundquist

Johtava asiantuntija, yritysrahoitus, Yritysrahoitus

Julkaistu

Fixterin paalausmenetelmä avaa pienpuun logistiikan pullonkauloja 

Metsä- ja energiateollisuudelle pienpuun toimitusketjuratkaisuja tuottava jyväskyläläinen Fixteri Oy on saanut merkittävän pääomasijoituksen Sitralta. Sijoitus on tehty osana Sitran Maamerkit-ohjelmaa. Sitran rinnalla Fixteriin ovat sijoittaneet myös Etelä-Savon Osuuspankki sekä Nevekon Oy.  

Fixterin laitteilla ja toimitusketjuratkaisulla pystytään nuoren metsän puun hyötykäyttö hoitamaan entistä tehokkaammin. Pieniläpimittainen runkopuu tiivistetään paikan päällä oksineen Fixterin paalausmenetelmällä sen kokoiseksi paaliksi, jonka tavanomainen tukkirekka voi kuljettaa joko poltto- tai sellulaitokselle. Autokuljetusten lisäksi myös rautatiekuljetuksissa voidaan hyödyntää samaa kalustoa kuin perinteisissä tukki- ja kuitupuun toimituksissa. Hyödyntämällä ainepuukuljetuksiin suunnattua kalustoa pienpuun toimituksissa avataan logistiikan pullonkauloja ja tehostetaan toimintaa.  

– Toiminnan logiikkaa voisi verrata heinäntekoon: irtoheinän korjaamisesta on siirrytty paalaukseen paalien logistisesti helpomman käsiteltävyyden ansiosta. Pakattu tavara vie vähemmän tilaa, olipa sitten kyse puusta, heinästä tai vaikka kahvista, Fixterin toimitusjohtaja Minna Lappalainen kertoo.  

Korjuukoneen keräyskoura katkaisee puut tyvestä ja työntää oksineen paalauskoneeseen, joka tiivistää massasta 2,6 metrin mittaisia paaleja. Paalauksessa puun pintaa rikotaan kuivamisen edistämiseksi. Laite punnitsee paalit ja jättää ne kuivumisen kannalta sopiviin paikkoihin. Metsänomistaja, puun ostaja ja korjuun toteuttaja saavat näin välittömästi hakkuun päätyttyä tiedon korjatun puun määrästä tuoretonneina mitattuna. Metsään jää ravinteeksi havuja ja pikkuoksia, mutta ei isoja oksakasoja häiritsemään metsän virkistyskäyttöä.  

Koska paalitettu kokopuu on tiiviimpää kuin irtopuu, voidaan paalit kuljettaa sellaisenaan ja hakettaa vasta perillä, jolloin ei tarvita kallista, roskaavaa ja äänekästä haketusvaihetta metsässä. Varastotilaa tarvitaan alle puolet irtonaisen puun tai haketetun puuaineksen tilantarpeesta. Niputettu paali sopii sekä energiaksi että sellun raaka-aineeksi.  

Pienpuun käyttö mielekkääksi 

Sitran sijoitusjohtaja Heikki Sundquist uskoo, että metsän käyttö puu- ja biopolttoaineiden lähteenä tulee kasvamaan. Tämä tapahtuu sekä ilmastopoliittisista syistä että tehokkaampien ja ympäristöystävällisempien keruumenetelmien takia.  

– Fixterin toimitusketju kannustaa nuoren metsän hoitamiseen, koska se muuttaa jo ensiharvennuksen kuluerästä tulonlähteeksi. Laajasti katsoen hyvin hoidetut metsät ovat lisäksi hyviä hiilidioksidinieluja eli hidastavat ilmastonmuutosta, Sundquist korostaa.  

Minna Lappalainen kertoo, kuinka heidän toimitusketjuratkaisuissaan huomioidaan koko ketjun tarpeet aina metsästä loppukäyttöön saakka. Malli yhdistää koneyrittäjät, metsänhoitoyhdistykset ja muut metsänomistajat tehokkaasti pienpuun loppukäyttäjiin eli sellu- ja polttolaitoksiin. Fixterin ansaintalogiikka perustuu win-win-win -ratkaisuiden löytämiseen toimitusketjun osapuolten välille.  

– Sitran, Etelä-Savon Osuuspankin ja Nevekon Oy:n mukaantulo antaa meille erittäin hyvät edellytykset yritystoiminnan kasvuun sekä metsä- ja energiasektoria palvelevan liiketoiminnan edelleen kehittämiseen, Lappalainen toteaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kari Manninen, Etelä-Savon Osuuspankki
puh. 010 255 2300
kari.a.manninen ( at ) op.fi  

Toimitusjohtaja Markku Häkkinen, Nevekon Oy
puh. 040 5000 870
etunimi.sukunimi@mevisor.fi   

Toimitusjohtaja Minna Lappalainen, Fixteri Oy
puh. 040 705 4395
etunimi.sukunimi@fixteri.fi  

www.sitra.fi/maamerkit
www.fixteri.fi

Korjuunäytös ja paneeli 26.-27.3. 2010 Äänekoskella

Fixteri Oy ja OK-yhtiöt Oy järjestävät Äänekoskella pienpuun toimitusketjunäytöksen ja paneelikeskustelun 26.-27.3. 2010. Tilaisuudessa julkistetaan ensimmäiset Fixteri-asiakkaat ja esitellään uusi Fixteri-paalaimelle soveltuva Logman-alustakone.

Paneelikeskustelun aiheena on pienpuun merkitys metsänhoidon ja metsä- ja energiateollisuuden raaka-ainesaatavuuden kannalta sekä pienpuu politiikan pyörteissä. Perjantaina 26.3. paneeliin osallistuu mm. kansanedustaja Anne Kalmari ja lauantaina 27.3. ministeri Mauri Pekkarinen (klo 13 – 14), MTK:n metsävaltuuskunnan pj. Mikko Tiirola ja Metsäkeskus Keski-Suomen johtokunnan pj. Johannes Leppänen.

Mistä on kyse?