archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra on sitoutunut kestävään kehitykseen

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kestävä kehitys on Sitran strategian ydintä. Haluamme tuoda sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden asiantuntemusta lähemmäksi toisiaan, jotta niitä ei tarkasteltaisi erillisinä toisistaan riippumattomina asioina. Tiedeyhteisön muodostama Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on aloittanut työnsä Sitran isännöimänä, ja Sitra oli viime viikolla mukana julkaisemassa ensimmäisiä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia.

Kestävän kehityksen toimikunnan vetäjä, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen korosti julkistamistilaisuudessa toimikunnan olevan innostunut Sitran isännöimästä, tiedeyhteisön muodostamasta asiantuntijapaneelista. Urpilainen korosti, että meillä on kestävyysvaje, paitsi taloudellisessa myös ekologisessa ja sosiaalisessa mielessä. Nyt tarvitaan tahtoa, unelmia – ja myös ohjausta. Hän piti toimenpidesitoumusten mallia erinomaisena tapana löytää näitä kaikkia.

”Kyseessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa tehdä ja toimeenpanna kestävää kehitystä. Yhdessä tuotettu raami antaa niin elinkeinoelämälle kuin tavallisille kansalaisille luottamuksen siitä, että muutkin pyrkivät kohti samaa päämäärää. Kukin voi omin toimin ryhtyä edistämään yhteisiä tavoitteitamme ja kuromaan umpeen sitä kestävyysvajetta, joka ulottuu talouden lisäksi myös luonnon kantokykyyn ja sosiaaliseen kestävyyteen”, Urpilainen sanoi julkistamistilaisuudessa.

Toimenpidesitoumukset tuovat esiin konkreettisia tekoja, jotka toteuttavat Suomen kestävän kehityksen toimikunnan joulukuussa hyväksymää Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitran isännöimä kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli tukee toimikunnan työtä. Paneelin ensimmäisessä kokouksessa käytiin keskustelua mm. siitä, voiko ilmastonmuutos pidemmällä juoksulla vaikuttaa eriarvoistavasti. Paneelin mielestä juuri kestävässä kehityksessä Suomi on kokoaan isompi maa.

Sitra on tehnyt jo kolme konkreettista lupausta

Sitran yhteiskuntasitoumus kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden eri alueet ja se ulottuu kaikkiin Sitran toteuttamiin hankkeisiin. Sitra kehittää, kokeilee, jalkauttaa ja rahoittaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä eteenpäin vieviä uusia toimintatapoja. Konkreettisesti ne auttavat esimerkiksi säästämään luonnonvaroja ja tehostamaan niiden kestävää käyttöä, auttavat nuoria työllistymään paremmin ja estävät heidän syrjäytymistään sekä auttavat ihmisiä huolehtimaan itse paremmin terveydestään.

”Joukossa saattaa olla vaikeita sanoja, kuten resurssiviisaus, hiilineutraalius tai teolliset symbioosit, mutta itse tekeminen on hyvin käytännönläheistä,” toteaa johtava asiantuntija Jukka Noponen Sitrasta.

Sitoumuksensa ovat nyt antaneet jo monet yritykset, yhdistykset, järjestöt ja valtionhallinnon toimijat. Viime viikolla mukaan haastettiin kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. Ympäristöministeri Ville Niinistö totesi tilaisuudessa, että kaikki mahtuvat mukaan tähän työhön. Kenet sinä haastaisit antamaan oman sitoumuksensa?

Sitoumusten toteuttamista seurataan verkossa. Tutustu jo tehtyihin sitoumuksiin ja käy tekemässä omasi.

Mistä on kyse?