archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra vahvistaa koulutuksen roolia toiminnassaan

Julkaistu

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukset ja Elinvoima-foorumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja nostaneet Sitran uudelleen yhteiskunnallisen koulutuksen aktiiviseksi toimijaksi. Koulutustoiminnan rooli Sitrassa vahvistuu ja koulutusosaaminen kootaan omaksi yksikökseen, jota vetää asiamies Tapio Anttila.

Sitralla on pitkä historia kouluttajana. Suosittuja Talouspolitiikan johtamiskursseja järjestettiin yhteensä 63 kurssin verran vuosina 1977–2005, ja niille osallistui yli 2000 suomalaista päättäjää eri aloilta. Sitran strategian muuttuessa ohjelmapohjaiseen yhteiskunnalliseen kehittämiseen vuonna 2005 laajamittainen koulutustoiminta lakkautettiin.

”Saimme vuosien varrella lukuisia pyyntöjä käynnistää kurssitoiminta uudelleen. Erityisesti Sitran osaamista riippumattomana talouspolitiikan johtamisen kouluttajana kaivattiin. Siksi päätimme tutkia mitä talouspolitiikan johtamiskoulutus voisi 2010-luvulla olla ja aloittaa kurssitoiminta lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen uudesta lähtökohdasta uudelleen”, yliasiamies Mikko Kosonen kertoo.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus aloitettiin pilottikurssilla vuosi sitten ja ensimmäinen varsinainen kurssi järjestettiin touko-kesäkuussa 2013. Toinen kurssi pidettiin syksyllä ja kolmas kurssi on käynnissä parhaillaan. Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen tarkoituksena on tarjota tietoa ja tuoreita näkökulmia talouden ongelmiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Erityistä huomiota koulutuksessa kiinnitetään siihen, miten kestävän kehityksen ja ihmiskeskeisyyden näkökulmat voidaan huomioida taloudellisessa päätöksenteossa

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen konseptin Sitra on kehittänyt yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy kanssa. Nyt koulutustoiminnan roolin vahvistuessa Sitran sisällä vastuu koulutusohjelmasta siirtyy kokonaisuudessaan Sitralle.

”Aalto University Executive Educationin asiantuntemus on ollut erityisen arvokasta Sitralle kautena, jona olemme palanneet takaisin koulutustoimintaan pidemmän tauon jälkeen”, strategiajohtaja Paula Laine sanoo.

”Sitran erityisinä vahvuuksina kouluttajana ovat laaja yhteiskunnallinen verkottuminen, vahvasti tulevaisuussuuntautunut toiminta sekä poikkiyhteiskunnallinen ja verkostoja rakentava lähestymistapa. Meillä on talossa yhteiskunnallisen koulutuksen vahvaa osaamista, joten on luontevaa että koulutustoiminnan vahvistuessa otamme selkeän oman roolin myös Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksessa”, Mikko Kosonen painottaa.

Sitran koulutustoiminnan perustana on tällä hetkellä kaksi konseptia: Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus päättäjille sekä Sitran strategisia teemoja mukaileva Elinvoima-foorumi yhteiskunnan kehittäjille.

Mistä on kyse?