archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitralta sijoitus aktiiviviherseiniä kehittävään NaturVentioniin

Sisäilmaongelmista kärsii arviolta noin puoli miljoonaa suomalaista ja niistä aiheutuu jopa kolmen miljardin euron kustannukset vuosittain. Sitra ja joukko muita sijoittajia ovat tehneet yhteensä 1,1 miljoonan euron sijoituksen NaturVention Oy:öön, jonka kehittämä aktiiviviherseinä puhdistaa tehokkaasti sisätilojen ilmaa. Seuraavaksi yhtiö hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

Julkaistu

”NaturVention on nopeasti kasvava teknologiayhtiö, jonka viherseinillä on myös kansainvälistä kysyntää. Ihmiset viettävät jopa 80–90 prosenttia ajasta sisätiloissa. Huonon sisäilman aiheuttamiin haittoihin ja kustannuksiin on herätty viime vuosina niin Suomessa kuin muuallakin”, sanoo Sitran johtaja Sami Tuhkanen.

Vuonna 2011 perustetun NaturVentionin viherseinät auttavat erityisesti sellaisissa sisäilmaongelmissa, joissa tiloja ei ole mahdollista nopeasti korjata tai korvata – tai joissa ongelman aiheuttajaa ei ole onnistuttu selvittämään. Jyväskylässä toimivalla yrityksellä on 18 työntekijää ja kokemusta sekä ympäristö-, terveys- että kaupalliselta alalta.

”Tämän sijoituksen myötä pääsemme panostamaan kasvuun ja kansainvälistymiseen muun muassa Aasiassa. Terveysvaikutusten todentamiseksi keräämme jatkuvasti palautetta asiakkailtamme. Lisäksi odotamme Itä-Suomen yliopistossa tekeillä olevan tieteellisen tutkimuksen tuovan lisää näyttöjä yrityksen kansainvälistymisen tueksi”, toteaa NaturVentionin toimitusjohtaja Niko Järvinen.

Sisäilman puhdistuksesta monia hyötyjä

Aktiiviviherseiniä on tähän asti asennettu lähinnä työpaikoille ja julkisiin tiloihin, mutta myös kotitalouksien uskotaan kiinnostuvan niistä enenevässä määrin. Seinän yhden kasvin ilmanpuhdistusteho on yli satakertainen tavalliseen huonekasviin verrattuna, ja yhdessä viherseinässä on kymmeniä kasveja. Viherseinässä ei käytetä multaa, vaan kasvit istutetaan ilmanpuhdistusta varten kehitettyyn epäorgaaniseen kasvualustaan. Ne luonnollistavat ilmaa hajottamalla siitä terveydelle haitallisia kemikaaleja ja mikrobeja.

Työpaikoilla aktiiviviherseinät voivat lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta, ja alentaa siten sairauspoissaoloista, työkyvyttömyydestä ja ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvia kustannuksia. Jopa 15 prosenttia sairauspoissaoloista liittyy huonoon sisäilmaan. 

Viherseinät lisäävät myös sisätilojen viihtyisyyttä. Tutkimusten mukaan luonnon ja vihreyden näkeminen alentaa muun muassa verenpainetta ja stressihormoneja. Tulevaisuudessa viherseinissä on todennäköisesti mahdollista kasvattaa myös lähiruokaa eli ravinnoksi sopivia kasveja.

”Sitran tehtävänä on rakentaa kestävää hyvinvointia ja edistää sitä tukevia uusia toimintamalleja. Luonnolla on tunnetusti monia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, joihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ei ole Suomessa vielä täysin hyödynnetty”, Sami Tuhkanen painottaa.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja alan järjestöt ovat toteuttaneet vuodesta 2008 alkaen kansallista allergiaohjelmaa, joka suosittaa allergioihin siedätyshoitoa ja puhdasta sisäilmaa. Muun maussa Allergia- ja astmaliitto suosittelee viherkasvien sijoittamista koteihin ja julkisiin tiloihin.

 Lisätietoja                   

Sami Tuhkanen, johtaja, Sitra, puh. 040 548 3482, sami.tuhkanen@sitra.fi

Niko Järvinen, toimitusjohtaja, NaturVention Oy, puh. 040 533 9758,
niko.jarvinen@naturvention.com 

Aki Soudunsaari, varatoimitusjohtaja, NaturVention Oy, puh. 040 822 6322, aki.soudunsaari@naturvention.com

Taru Keltanen, viestinnän asiantuntija, Sitra, puh. 040 674 3246, taru.keltanen@sitra.fi