archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Low2No-suunnittelukilpailun tulos ratkennut

Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailu on siirtymässä ideoista toteutukseen. Kilpailuun toukokuussa 74 hakijatiimin joukosta valitut viisi kansainvälistä huipputiimiä ovat kesän aikana toimittaneet kilpailuehdotuksensa. Kilpailun tulokset julkistettiin tiistaina 1.9. Wanhassa Satamassa.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Jätkäsaaresta hiiletön kaupunginosa

Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailu on siirtymässä ideoista toteutukseen. Kilpailuun toukokuussa 74 hakijatiimin joukosta valitut viisi kansainvälistä huipputiimiä ovat kesän aikana toimittaneet kilpailuehdotuksensa. Kilpailun tulokset julkistettiin tiistaina 1.9. Wanhassa Satamassa.

Voittajaksi tuomaristo nosti työryhmän ARUP – Sauerbruch Hutton – Experientia – Galley Eco Capital ehdotuksen c_life – City as living factory of ecology, kaupunki ekologisuuden elävänä tehtaana. Monikansallinen voittajatiimi kiinnitti erityistä huomiota siihen, että kestävyyteen tarvitaan laaja-alainen muutos, jossa ihmiset ja elämäntavat ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi se esitti rahastomallin koko Jätkäsaaren muuntamiseksi ensimmäiseksi hiilettömäksi kaupunginosaksi Suomessa.

Kilpailuehdotuksia arvioinut kansainvälinen tuomaristo oli vaikuttunut töiden korkeasta tasosta. Vaikka tiimien lähestymistavat erosivatkin keskenään lähestymistavoiltaan ja toteutukseltaan, kaikista töistä löytyi erinomaisia ratkaisun avaimia kestävään rakentamiseen. Työt esittävät muun muassa laajalle ulottuvien kestävyyden mittareiden käyttöönottoa, aurinkosähkön ja -lämmön sekä tuulienergian hyödyntämistä. Jätkäsaaressa käyvien laivojen hukkalämpö löydettiin myös energialähteeksi. Enemmistö liittäisi kilpailukorttelin kaukolämpöön.

Materiaalitehokkuus ja erityisesti puurakentaminen nousevat töissä myös esiin. Asukkaille tarjotaan reaaliaikaista tietoa hiilijalanjäljestä ja annetaan mahdollisuuksia muun muassa oman ruoan tuotantoon kerrostaloissa. Toisaalta vähennetään vedenkulutusta ja hyödynnetään sade- ja harmaita vesiä. Asukastiheyden lisääminen ja tiiviimpi kaupunkirakentaminen nähtiin kestävyyden välineenä. Lisäksi kaivattiin selkeämpiä rajoja kaupunkirakenteelle. Kaikissa töissä oli reseptejä paitsi suunnittelukorttelille myös koko Suomelle. Tuomaristo suosittelikin Sitralle ja sen kumppaneille yhteistyön jatkamista kaikkien viiden tiimin kanssa.

Kilpailun toivotaan herättävän kaupunkien päättäjät, kehittäjät, suunnittelijat ja rakentajat paneutumaan edessä oleviin välttämättömiin muutoksiin. Helsingin kaupunki on osoittanut edelläkävijyyttä lähtemällä ennakkoluulottomasti Sitran kumppaniksi uudenlaiseen kilpailuun.
– Sitran kilpailu antoi arvokasta aineistoa Helsingin kaupungin tulevaan käytäntöön, jossa tontinluovutuksen yhteydessä tullaan kannustamaan vastaavanlaiseen matalaenergia-rakentamiseen, totesi apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä tilaisuudessa.

– Oli erittäin haastavaa valita voittaja, sillä kaikissa töissä nostettiin esiin tärkeitä asioita kestävän rakentamisen kannalta. Tuomariston valinta oli kuitenkin yksimielinen, sillä voittajatiimin työ korostaa käyttäjälähtöistä suunnittelua ja siten toteuttaa myös Sitran tavoitteita kansalaisten voimaantumiselle, toteaa strategisen suunnittelun johtaja Marco Steinberg Sitrasta, joka toimi kilpailun tuomariston puheenjohtajana.

– Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokortteli on Sitralle avainhanke systeemisessä muutoksessa kohti kestävää rakentamista. Kilpailu vahvistaa myös käsitystäni kaavoituksen tärkeydestä kestävyyden ja energiatehokkuuden parantamisessa, toteaa ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.
– Olemme erittäin tyytyväisiä kilpailun tuloksiin, sillä pääsemme välittömästi neuvottelemaan suunnittelun viemisestä eteenpäin.

Kansainvälisellä Low2No-kilpailulla on haettu kokonaisvaltaisia ratkaisuja kestävään rakentamiseen. Kilpailulla on haluttu osoittaa, että kansalliset ja kansainväliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja energiatehokkuuden parantamiselle voidaan saavuttaa ja jopa ylittää tuottamalla taloudellisesti kestävällä tavalla vetovoimaista ympäristöä. Samalla on haluttu saattaa eri alojen suomalaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia yhteistyöhön. Kilpailulla on myös kannustettu kaupunkeja ja kuntia rohkeampaan tavoitteenasetteluun uusien alueiden kehittämisessä sekä omaksumaan uusia toimintamalleja alueiden kehittämisessä.

Lisätietoja

Marco Steinberg, johtaja, strateginen suunnittelu
Puh. 040 482 7508, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Energiaohjelma
Puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

www.sitra.fi/energia
www.low2no.org/competition 

Kilpailutiimit

 • ARUP/Sauerbruch Hutton/Experientia (Lontoo/Berliini/Torino, Iso-Britannia/Italia/Saksa) – Galley Eco Capital
 • Bjarke Ingels Group, BIG (Kööpenhamina, Tanska) – Vahanen – ARUP Foresight Innovation – Transsolar Energietechnik – Anttinen Oiva Arkkitehdit AoA – Masu Planning – Passiivitalo.fi – Pasi Mäenpää – Mikko Jalas
 • Peter Rose & Partners (Boston, USA) – Michael Van Valkenburgh Associates – Guy Nordenson and Associates – Matthias Schuler, Transsolar Climate Engineering – Mobility in Chain – ARO Architectural Research Office – Peter MacKieth
 • REX/Croxton Collaborative/NOW (New York, USA) – Transsolar Energietechnik – Magnusson Klemencic Associates – Bureau Bas Smets – 2×4 – Arup New York – Front – Jonathan Rose Companies
 • WSP Group (Lontoo, Iso-Britannia) – Heatherwick Studios – B&M Architects – JK MM Architects – Space Syntax – Helsinki University – AA Palmberg Ltd – Pekka Himanen

Low2No-tuomaristo

 • Michelle Addington, professori, Yalen yliopisto
 • Harry Edelman, toimitusjohtaja, Edelman Group
 • Harrison S. Fraker, professori, Berkeleyn yliopisto
 • Matti Kaijansinkko, Jätkäsaaren projektipäällikkö, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
 • Timo Kokkila, hankekehityspäällikkö, SRV Yhtiöt Oyj
 • Juha Kostiainen, toimialajohtaja, Sitra/Energiaohjelma
 • Ralf Lindberg, professori, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Kimmo Lylykangas, tutkimuspäällikkö/arkkitehti, Teknillinen korkeakoulu
 • Marco Steinberg, johtaja, strateginen suunnittelu, Sitra, tuomariston puheenjohtaja
 • Helena Säteri, ylijohtaja, Ympäristöministeriö
 • Christian Werthmann, professori, Harvardin yliopisto

Low2No kilpailu »

Tilaisuuden ohjelma »
Tilaisuus webcasting-tallenteena »

Sitran Energiaohjelmavaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?