archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran perustaman terveysrahaston toiminta käynnistyy

Terveysrahasto Oy sijoittaa terveydenhuollon rakennemuutokseen.

Julkaistu

Terveysrahasto Oy sijoittaa terveydenhuollon rakennemuutokseen

Tiedote 1.9.2006

Terveysrahasto Oy on ensimmäinen suomalaisen terveydenhuollon palvelutuotantoon sijoittava osakeyhtiömuotoinen rahasto. Rahasto hyödyntää uuden osakeyhtiölain tuomia mahdollisuuksia pääomasijoituksessa. Sijoituskohteeksi etsitään julkisen terveydenhuollon palveluiden yhtiömuotoisia toimintoja. 

– Terveysrahaston perustaminen on Sitran Terveydenhuollon ohjelman kannalta tärkeä saavutus, sijoituksena se on myös Sitran suurin. Rahaston avulla kehitämme ja uudistamme yhtiömuotoisia terveyspalveluita sekä lisäämme läpinäkyvyyttä terveyspalvelujen tarjontaan. Kun tiedämme terveyspalveluihin osoitettujen rahojen todellisen osoitteen ja saavutetun laatutason, voimme parantaa myös palvelujen tuottamisen tehokkuutta, Sitran Terveydenhuollon ohjelman ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi kertoo.  

– Tarjoamme vaihtoehdon suomalaisen terveydenhuollon uusien palveluyhtiöiden omistukseen. Tuemme samalla terveydenhuollon rakennemuutosta sekä edistämme tilaaja-tuottajamallin käyttöönottoa, Hanhijärvi jatkaa.  

Terveysrahastossa yli 20 miljoonan euron sijoitussitoumukset

Terveysrahasto Oy:n toiminta käynnistyy 1.9.2006. Terveysrahaston hallinnoinnista vastaa Korona Invest Oy, jonka toimitusjohtajana aloittaa Vesa Lehtomäki

– Käynnistämisvaiheessa sijoittajaosakkaat ovat tehneet yhteensä 22 miljoonan euron sijoitussitoumukset, josta Sitran osuus on kymmenen miljoonaa euroa. Muut sijoittajat ovat rahastoja, säätiöitä ja vakuutusyhtiöitä. Terveysrahasto on hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Tavoitteenamme on riskiä vastaavan tuoton lisäksi kehittää suomalaista terveydenhuollon järjestelmää ja alentaa sen kustannuksia, Lehtomäki sanoo. 

Terveysrahasto tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia terveydenhuoltoalan yritystoimintaan. Sijoituksia voidaan tehdä jo toimiviin tai vasta perustettaviin yrityksiin, jotka soveltavat terveydenhuollon parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on 15 kohdeyritystä seuraavan neljän vuoden aikana. 

Rahaston toiminta-alueita ovat erityisesti erikoissairaanhoidon palvelut, keskittämisestä hyötyvät lääketieteelliset palvelut, terveydenhuollon tukipalvelut ja uuden teknologian synnyttämät palvelut.  

Lisätietoja

Sitra
Hannu Hanhijärvi
Ohjelmajohtaja, Terveydenhuollon ohjelma
Puh. (09) 6189 9261, 050 537 8797
etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Terveysrahasto Oy
Vesa Lehtomäki
Toimitusjohtaja, Terveysrahaston hallinnointiyhtiö Korona Invest Oy
Puh. 050 337 6969
etunimi.sukunimi@koronainvest.fi

Mistä on kyse?