archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran tavoitteena on kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja Suomen kestävä kehitys

Sitra on julkaissut strategiansa vuosille 2010–2015. Strategian myötä rahasto asemoi itsensä suomalaisen päätöksenteko- ja innovaatiojärjestelmän rajapinnalle, rakentavaksi mutta rohkeaksi yhteiskunnan uudistajaksi.

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut strategiansa vuosille 2010–2015. Strategian myötä rahasto asemoi itsensä suomalaisen päätöksenteko- ja innovaatiojärjestelmän rajapinnalle, rakentavaksi mutta rohkeaksi yhteiskunnan uudistajaksi. Sitran toiminta suunnataan tukemaan entistä voimakkaammin laaja-alaisia yhteiskunnallisia muutoksia, joiden tavoitteena on kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä Suomen kehittyminen kestävän yhteiskunnan kansainväliseksi esikuvaksi.

– Tällä hetkellä Sitran kaltaista toimijaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Globalisaatio, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos sekä meneillään oleva talouskriisi asettavat Suomen ennen kokemattomaan tilanteeseen, jossa meidän on etsittävä täysin uusia tapoja luoda maahan sekä työtä että hyvinvointia. Uuden strategiamme myötä toimimme entistä enemmän yhteiskunnan rakentavana haastajana ja uusien toimintamallien kokeilijana, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Sitran tärkeimmiksi strategisiksi tavoitteiksi nousevat kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä yhteiskunnalliset muutokset, joiden avulla Suomi nostetaan kestävään kehitykseen tähtäävien toimintamallien kansainväliseksi esikuvaksi.

– Meidän tulee ymmärtää tulevaisuuden hyvinvoinnin tekijöitä yhä paremmin ja rakentaa tapoja lisätä koettua hyvinvointia siten, että energian kulutuksemme ja erityisesti päästömme samalla pienenevät. Uskon, että kestävän yhteiskunnan osaaminen ja tuotteet voivat nousta merkittäväksi talouden tukijalaksi tulevaisuudessa, Kosonen linjaa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa myös julkisen ja yksityisen sektorin työnjaon tarkentamista sekä uusien palvelumallien kehittämistä. Nykyisillä toimintamalleilla jatkaen veropohjamme ei riitä ikääntyvän väestön huoltamiseen ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteenamme on palvelujen tuotannon tehostaminen monipuolistamalla tuotantotapoja julkisen sektorin valvonnassa. Samalla luodaan uutta, kansainvälisillekin markkinoille pystyvää liiketoimintaa ja kasvatetaan veropohjaa, Kosonen kiteyttää.

Nämä tavoitteet Sitra pyrkii mahdollistamaan edistämällä laajoja eli systeemisiä muutoksia ohjelmatoiminnallaan, ennakoinnilla, kokeiluhankkeilla sekä liiketoiminnan kehittämisellä. Tällä hetkellä Sitran ohjelmia ovat Kuntaohjelma, Energiaohjelma, Koneteollisuuden kasvuohjelma sekä vuodenvaihteessa päättyvä Terveydenhuollon ohjelma. Vuoden 2010 alussa uusina ohjelmina aloittavat Julkishallinnon johtamisohjelma sekä maaseudun merkityksiä rakentava Maamerkit-ohjelma.

– Ohjelmatoiminnan lisäksi panostamme tulevalla strategiakaudella entistä enemmän myös tulevaisuuteen liittyvään tiedustelutoimintaan, innovatiivisiin kokeiluihin ja ohjelmia pienempiin kehitysohjelmiin, Mikko Kosonen kertoo Sitran toimintatavoista.

Lisätietoja

Yliasiamies Mikko Kosonen, puh. (09) 6189 9403
Viestintäjohtaja Laura Niemi, puh. 050 373 8602

Mistä on kyse?