archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Terveydenhuollon ohjelma mukana valtakunnallisilla Lääkäripäivillä

Terveydenhuollon ohjelma Lääkäripäivillä 9.-12.1.2006

Julkaistu

Tiedote 9.1.2006

Sitran Terveydenhuollon ohjelmassa etsitään uusia ratkaisuja kansalaisen paremmalle palvelulle ja terveydenhuollon toiminnan tehostamiselle. Lähtökohtana ohjelman kaikissa toimenpiteissä on asiakkaan etu. Sitra käynnisti syksyllä 2004 Terveydenhuollon ohjelman. – Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuollon kehittämiseen Suomessa siten, että kansalaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet huolehtia omasta terveydestään, kiteyttää ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi kuusivuotisen ohjelman perusajatuksia.   – Ihmiset osaavat ja haluavat osallistua yhä enemmän omaan terveydenhoitoonsa. Siksi on tärkeää, että terveyttä, sairauksien hoitoa ja terveyspalveluja koskeva tieto on aikaisempaa laajemmin ja joustavammin kansalaisten käytössä.   Terveydenhuollon ohjelma vauhdittaa muutoksiinTerveydenhuollon ohjelma kokoaa yhteen terveydenhuollon toimijat ja vaikuttajat, kehittää alan palveluita ja toimintatapoja, edistää terveydenhoidon parhaiden käytäntöjen tunnistamista, käyttöönottoa ja levittämistä sekä parantaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä terveyspalveluiden toteuttamisessa. Ohjelma vauhdittaa terveydenhuollon rakenteiden kehittymistä, toimintojen tehostamista ja uusien teknologioiden sekä palveluiden hyödyntämistä.   – Sitran rooli terveydenhuollon kehittämisessä perustuu vahvasti kumppanuuteen ja yhteistyöhön niin julkisen sektorin, yritysten, liittojen kuin yhdistystenkin kanssa. Kokoamme asianosaiset tahot ja henkilöt yhteen ja toteutamme asiat yhteisvoimin, kertoo Hannu Hanhijärvi yhteistyön voimasta. Digitalisointi tuo palvelut lähelle nopeasti Osa uusista palveluista ja toimintatavoista perustuu digitalisointiin, tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen terveydenhuollon palveluissa, järjestelmissä ja tuotteissa. Terveydenhuollon ohjelma on mukana koordinoimassa ja valmistelemassa muutosprosessia, jonka tavoitteena on siirtyä kokonaan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Kansallisen toimijan ja arkkitehtuurin luominen, kansalliset kuva-arkistot ja sähköiset potilastietojärjestelmät, esimerkiksi eResepti, mahdollistavat perus- ja erikoissairaanhoidon palvelutarjonnan tehokkaan integraation saumattomaksi hoitoketjuksi.   Ohjelman avainalueet keskittävät toiminnan Terveydenhuollon ohjelmassa keskitytään viiteen avainalueeseen: Paperiton terveydenhuolto Saumattomat palvelut Hajakeskitetty erikoissairaanhoito Tukipalvelut ja Terveysrahasto Kansainvälistyminen Ohjelma on varannut alueen kehittämishankkeisiin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Sen lisäksi ohjelma tekee sijoituksia sen tavoitteita edistäviin kohdeyrityksiin. 

Lisätietoa:

Sitra, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi puh. (09) 6189 9261, 050 537 8797, hannu.hanhijarvi@sitra.fi

Lisätietoa Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta valtakunnallisilla Lääkäripäivillä 9.-12.1.2006:

Sitran Terveydenhuollon ohjelman osasto: 6d25    

Lue myös Finnwellin tiedote lääkäripäivillä järjestetystä paneelikeskustelusta:
Tieto on yhä tärkeämpi osa hoitoa ja omatoimista terveyden edistämistä »

Mistä on kyse?