archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran toiminnan arviointi 2002-2011: Sitra on onnistunut yhteiskunnallisessa tehtävässään hyvin

Verkottajana Sitra on edistänyt muiden toimijoiden muutosvalmiutta. Myös yrityksille ja kansalaisille on välittynyt hyötyjä Sitran toiminnasta, todetaan Ramboll Management Consulting Oy:n suorittamassa Sitran toiminnan kokonaisarvioinnissa.

Julkaistu

Sitra on onnistunut tärkeimmässä tehtävässään eli lisäarvon tuottamisessa yhteiskuntaan hyvin.  Verkottajana Sitra on edistänyt muiden toimijoiden muutosvalmiutta. Myös yrityksille ja kansalaisille on välittynyt hyötyjä Sitran toiminnasta, todetaan Ramboll Management Consulting Oy:n suorittamassa Sitran toiminnan kokonaisarvioinnissa.

Arviointiajanjakso ulottuu aina vuodesta 2002 huhtikuun 2011 loppuun asti. Arvioinnin kohteena on ollut paitsi Sitran toiminnan tuloksellisuus myös Sitran toiminnallinen perusta ja toiminnan mahdollistajat kuten toimintakonseptit, johtaminen ja henkilöstön osaaminen.

Sitra on kyennyt tuottamaan toiminnallaan lisäarvoa yhteiskuntaan kuten hyvinvointia, yrittäjyyttä sekä uusia toimintamalleja, arvioinnissa todetaan. Viime vuosina Sitra on onnistunut vaikuttamaan esimerkiksi energiatehokkuuden edistämiseen päätöksenteossa sekä sosiaalisten innovaatioiden systemaattiseen testaukseen ja käyttöönottoon. Näistä ovat esimerkkeinä terveyskioskit ja kuntien palvelukeskukset.

Sitran tehtävänä on haastaa ja luoda uutta 

Sitran tärkeimpänä tehtävänä yhteiskunnassa nähdään valtavirran ja vallitsevien käsitysten haastaminen. Sitralla on tärkeä rooli erityisesti Suomen tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen selvittäjänä sekä Suomen talouden uudistumiskyvyn edistämisessä. Ennakoinnin, tiedustelu- ja verkostotoiminnan toimivuus on Sitralle kriittisen tärkeää myös jatkossa, arvioinnissa todetaan.

Riippumattomuus on Sitran vahvuus 

Vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi raportissa käsitellään Sitran toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Arvioinnin mukaan Sitra on täyttänyt roolinsa hyvin yhteiskunnan muutosagenttina ja sen riippumattomuus ja osaaminen ovat Sitran suurimmat vahvuudet.  Kehittämiskohteena mainitaan muun muassa ohjelmapohjaisesta toiminnasta johtuva suuri vaihtuvuus henkilöstön keskuudessa, mikä heikentää sitoutumista organisaation pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Arviointi on dokumentoitu dialogi 

Kokonaisarvioinnista vastasi Ramboll Management Consulting. Arviointitiimiä täydensi kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Ulkopuolisten arvioitsijoiden johtopäätösten ja suositusten lisäksi raportti sisältää Sitran hallituksen ja johdon kommentteja. Toimintatavalla on haluttu varmistaa, että havaittuihin kehittämiskohteisiin myös reagoidaan viipymättä.

Tutustu suomenkieliseen arviointiraporttiin (pdf) »
Tutustu englanninkieliseen arviointiraporttiin (pdf) »

Mistä on kyse?