archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran uudet rahastosijoitukset vipuavat pk-yrityksiä kasvuun

Sitra on sijoittanut kesän jälkeen yhteensä 10 MEUR kolmeen pääomarahastoon, jotka sijoittavat kasvuhaluisiin ja -kykyisiin pk-yrityksiin.

Julkaistu

Suomalaista yritysrakennetta leimaa keskikokoisten yritysten vähäinen määrä. Lisäksi PK-yritysryhmässä painottuu pienten yritysten joukko. Kuitenkin Suomessa arvioidaan olevan tuhatkunta vahvaa yritystä, joilla menee hyvin ja joille toimintaympäristössä jatkuvasti tapahtuvat muutokset synnyttävät runsaasti uusia mahdollisuuksia kasvuun. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on yksi avaimista kasvun ja työpaikkojen luomiseen.

Viimeaikaisissa selvityksissä nopeasti kasvavien yritysten on huomattu helposti lamaantuvan siinä vaiheessa, kun ne saavuttavat noin viiden miljoonan euron liikevaihdon. Tutkittaessa ilmiötä kasvun esteet ovat useimmiten löytyneet yrityksen sisäisistä tekijöistä. Kasvukivut saattavat liittyä myös kansainvälistymisen vaikeuteen tai pelkoon kasvaa yritysostojen kautta.

Nopeasti kasvava yritys tarvitsee kasvuhalun lisäksi rahaa toiminnan laajentamiseen sekä kykyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta lisäkasvu olisi mahdollista. Kun omistajien ja sijoittajan tavoitteet ovat yhdensuuntaisia, pääomasijoittajat auttavat kohdeyritystensä kasvua omalla osaamisellaan ja hyödyntämällä verkostojensa asiantuntija-apua. Samalla kasvuun liittyvät riskitekijät pienenevät.

Sitra on sijoittanut kesän jälkeen yhteensä 10 miljoonaa euroa kolmeen pääomarahastoon, jotka sijoittavat kasvuhaluisiin ja -kykyisiin pk-yrityksiin. Bocapin PK Arvonkasvattajat II rahasto ja Korona Investin kolmas rahasto Korona Fund III sijoittavat yrittäjävetoisiin ja voimakasta kasvua tavoitteleviin pk-yrityksiin, jotka saavat rahastoilta pääoman lisäksi liikkeenjohdon osaamista kasvumahdollisuuksiensa hyödyntämiseen. Uusi ruotsalainen Standout Capital I -rahasto sijoittaa suomalaisten pk-yritysten lisäksi myös muihin pohjoismaisiin yrityksiin.

Yhteensä näiden rahastojen arvioidaan tuovan suomalaisten kasvunälkäisten pk-yritysten kehittämiseen 100 – 130 miljoonaa euroa pääomia seuraavien viiden vuoden aikana.

”Monet pääomarahastoja hallinnoivat tiimit ovat havainneet, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on mahdollisuuksia rahastoille, jotka sijoittavat toimintansa vakiinnuttaneisiin, mutta kovan kasvupotentiaalin omaaviin pk-yrityksiin. Tämän kasvupotentiaalin hyödyntäminen on kansantalouden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää”, toteaa johtaja Sami Tuhkanen Sitrasta.

Mistä on kyse?