uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran yliasiamiehen haku on auki

Haussa on Sitran 51-vuotisen historian yhdeksäs yliasiamies.

Julkaistu

Nykyisen yliasiamiehemme kauden päättyessä vuoden vaihteessa haemme

yliasiamiestä

1.1.2020 alkavalle viisivuotiskaudelle vastaamaan Sitran toiminnan tehokkaasta ja tuloksellisesta johtamisesta. Yliasiamiehen nimittää Sitran hallintoneuvosto Sitran hallituksen esityksestä.

Hakemallamme henkilöllä on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta asiantuntijaorganisaation tulosvastuullisesta johtamisesta sekä hyvä suomen-, ruotsin- ja englanninkielen hallinta.

Odotamme vankkaa osaamista Sitran tehtäväalueilla, laaja-alaista ymmärrystä yhteiskunnan eri sektoreiden toiminnasta ja kehityssuunnista, rohkeutta uudenlaisten ratkaisujen hahmottamiseen sekä kokemusta muutosprosessien läpiviennistä. Odotamme myös näyttöä tuloksellisesta sidosryhmäyhteistyöstä, laajoja ja vahvoja verkostoja, näyttöä toimimisesta kansainvälisissä yhteyksissä sekä näkemyksellisyyttä yhteiskunnan haasteisiin.

Arvostamme innostavaa, modernia johtamisotetta, vahvoja vuorovaikutustaitoja ja modernien viestintäkanavien hallintaa.

Tarjoamme ainutlaatuisen, yhteiskunnallisesti vaikuttavan tehtävän, jossa voi luoda uusia tapoja parantaa Suomen kestävää hyvinvointia. Sitrassa pääset luotaamaan tulevaisuutta, toimimaan vision- ja suunnannäyttäjänä, kokeilijana ja konkreettisten ratkaisujen etsijänä.

Sitran hallintoneuvostolle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydämme toimittamaan sähköisesti Personnelin sivujen kautta viimeistään 27.5.2019 klo 16.00.

Hakemukset avataan 28.5.2019 klo 10.00. Hakija voi ilmoittaa, ettei halua nimeään julkistettavan. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että Sitra noudattaa julkisuuslakia.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on rohkea tulevaisuustalo, ennakointityön edelläkävijä ja riippumaton muutoksen ajuri, jolla on laajat yhteiskunnalliset verkostot. Suomen mittakaavassa Sitran asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat ainutlaatuisia. Työn tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus, joka syntyy tiiviissä yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Sitra on julkisena omarahoitteisena organisaationa muutoksentekijä, jonka kokeiluissa ja hankkeissa yhdistyvät uusin tieto ja osaaminen sekä vastuullinen tuloksellisuus. Katso tarkemmin www.sitra.fi ja Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (24.8.1990/717 ajantasainen lainsäädäntö).

Lisätietoja

Yliasiamiehen tehtävästä ja hausta antavat lisätietoja
Sitran hallituksen puheenjohtaja Martti Hetemäki  (7.5. klo 9.30–11.30 ja 23.5. klo 9.30–11.30), puh. +358 295 530 292, sekä
Personnel Oy:n konsulttijohtaja Timo Tuohimaa puh. 040 040 3032.

Sitrasta organisaationa lisätietoja antavat
viestintäjohtaja Veera Heinonen (8.5. klo 9.30–11.30 ja 21.5. klo 14.00–17.00), puh. +358 294 618 505, sekä
asiamies Tapio Anttila (8.5. klo 9.30–11.30 ja 21.5. klo 14.00–17.00), puh. +358 294 618 283.

 

Mistä on kyse?