archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran yliasiamies johtamaan innovaationstrategian valmistelua

Työn tavoitteina ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen ja julkisen sektorin uudistaminen.

Julkaistu

Yliasiamies Esko Aho on valittu johtamaan Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen nimittämää kansallisen innovaatiostrategian valmistelun ohjausryhmää. Strategian tavoitteina ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen sekä julkisen sektorin uudistamisen vauhdittaminen.

Pekkarisen mukaan kansallinen innovaatiostrategia määrittää ne laajat linjat ja valinnat, joiden puitteissa suomalainen innovaatioympäristö on maailman huippua vuonna 2015. Strategian tulee myös määritellä ne toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä hallituskauden aikana.

Avoin ja innovatiivinen valmisteluprosessi

Kansallinen innovaatiostrategian valmistelussa halutaan noudattaa innovatiivisuutta. Hankkeen valmistelu on avoin keskustelulle ja ideoille sekä siinä annetaan vaikutusmahdollisuuksia kansalaisille, järjestöille ja muille organisaatioille.

Kansallisen innovaatiostrategian internetsivuston kautta toteutetaan avoin konsultaatio, joka antaa innovaatiojärjestelmän toimijoille ja kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden vaikuttaa strategian valmisteluun. Avoin konsultaatio toteutetaan 27.9.–31.10.2007 välisenä aikana ja sen tuloksista julkaistaan yhteenveto. Hankkeen valmistelussa kuullaan myös laajasti kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita, yrityksiä, etujärjestöjä, innovaatiojärjestelmän toimijoita sekä kansalaisia.

Työpajoilla pureudutaan innovaatioympäristön haasteisiin

Syksyn 2007 aikana toteutetaan työpajasarja, jossa pyritään pureutumaan laajoina kokonaisuuksina suomalaisen innovaatioympäristön haasteisiin.

Työpajojen teemat ovat:

1. Teollis- ja tekijänoikeudet
2. Alueellinen innovaatiopolitiikka
3. Yritysklustereiden innovaatiotoiminta
4. Palveluliiketoiminta
5. Julkisen sektorin uudistaminen
6. Pk- ja nuoret innovatiiviset yritykset – kasvuyrittäjyys
7. Globaali- ja EU-kehityksen hyödyntäminen
8. Työelämän kehittäminen
9. Kysyntälähtöisyys, markkinasäätely, standardointi
10. Tutkimus ja koulutus
11. Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan rakenteet

Työpajoja varten laadittavat keskustelualoitteet, sekä niiden pohjalta tehtävä yhteenveto julkaistaan ajantasaisesti hankkeen kotisivuilla www.innovaatiostrategia.fi. Siellä toteutetaan myös avoin konsultaatio.

Alkuvuonna 2008 Helsingissä järjestetään myös kansainvälinen seminaari, joka tukee kansallisen innovaatiostrategian viimeistelyä. Työpajojen ja avoimen konsultaation kautta saatu palaute on lähtökohta strategian laadinnalle. Strategiatyön tekniseen valmisteluun kootaan eri ministeriöiden virkamiehistä sihteeristö, jonka päällikkönä toimii kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosaston ylijohtaja Petri Peltonen.

Strategiaa valmisteleva ohjausryhmä luovuttaa strategian ministeri Pekkariselle maaliskuussa 2008.

Lisätietoja:

Sitra
Ennakointijohtaja Timo Hämäläinen
Puh. (09) 6189 9256

Kauppa-ja teollisuusministeriö
Ylijohtaja Petri Peltonen
Puh. (09) 1606 3662

Lisää aiheesta:

Sitran muistio ”Innovaatiotoiminnan ja -politiikan tulevaisuuden haasteet” »

Mistä on kyse?