Julkaistu 19.09.2018

Sote-kiihdyttämö pk-yrityksille ja palveluja tuottaville järjestöille – haku on auki!

Tavoitteena on vahvistaa pk-palveluntuottajien kilpailu- ja muutoskykyä muuttuvassa sote-ympäristössä. Huomiota kiinnitetään niin palvelumuotoiluun, liiketoimintamallien kehittämiseen, rahoituksen hankkimiseen kuin vaikuttavuuden mallintamiseen. Hakulomake löytyy täältä.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Julkisen sektorin johtaminen, Sitra
Riina Kopola luotsaa Sitran sidosryhmille suunnattuja koulutusohjelmia sekä Vaikuttavuusinvestoimisen avainalueella että Ennakoinnissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttavat yhteistyössä neljän maakunnan kanssa kaikille suomalaisille sote-alan pk-palveluntuottajille suunnattuja kiihdyttämöitä syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019.

Kiihdyttämöjen avulla on tarkoitus pilotoida, kuinka sote-alan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin. Hakulomake kiihdyttämöihin löytyy täältä. Mukaan voi hakea mistä päin Suomea tahansa.

On tärkeää, että pk-palveluntuottajia kuullaan ja heitä kannustetaan kehittämään liiketoimintaansa, vaikka kaikkea tietoa tulevista muutoksista ei olisikaan. Toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa, ja kiihdyttämö pyrkii vahvistamaan palveluntuottajien muutoskyvykkyyttä monin eri tavoin.

Kiihdyttämön tarve, alustava sisältö ja tavoitteet pohjautuvat keväällä 2018 julkaistuun Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla -selvitykseen. Linkki selvitykseen täällä.

Mitä kiihdyttämöt pitävät sisällään?

Kiihdyttämön tavoitteena on tutustuttaa pk-palveluntuottajat laajasti uusiin markkinoilla tarvittaviin osaamisiin ja toimintatapoihin. Valmennuksen aihepiirit liittyvät esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Uusi sote-toimintaympäristö – haasteet ja mahdollisuudet
 • Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille: käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa
 • Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kilpailuetuna: vaikuttavuudella voidaan saavuttaa uudenlaista kilpailuetua ja edistää tulosperustaisten ansaintamallien rakentamista
 • Uudet liiketoimintamallit sote-ympäristössä: kilpailuympäristön muutosten vaikutukset liiketoimintaan, ydinliiketoiminnan ja palvelumallien kirkastaminen, kilpailuedun ja kasvupolun määrittely sekä liiketoiminnan taloudellinen mallintaminen
 • Kumppanoitumismallit: erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvat liiketoimintamallit
 • Digitalisaatio osana liiketoimintaa: digitalisaatio muuttaa työtä ja ansaintamalleja sekä monipuolistaa palvelukanavia
 • Julkiset ja yksityiset rahoitusvaihtoehdot ja yrityksen / järjestön mahdollisen rahoitustarpeen kartoittaminen
 • Yritystarina ja tarinankerronta (pitchaus) – yritystarinan terävöittäminen myyntiä, markkinointia ja mahdollisia rahoituskeskusteluja varten

Mitä osallistujalle jää käteen?

Mukaan pääseville pk-yrityksille ja järjestöille kiihdyttämöt tarjoavat noin kolmen kuukauden mittaisen, niiden omaan liiketoimintaan kohdistetun tehovalmennuksen.

Kiihdyttämö tarjoaa osallistujakohtaisen mentorin koko valmennusmatkan ajaksi. Kiihdyttämön mentorit tutustuvat organisaatioon ja tekevät heidän kanssaan valmennussuunnitelman. Vastuumentori vastaa mentoroinnin prosessista kiihdyttämön alusta loppuun saakka ”kädestä pitäen”.

Kiihdyttämö tarjoaa ajantasaista ja konkreettista sote-tietoa ja uusia työkaluja, joita on mahdollisuus soveltaa ja jatkokehittää omassa liiketoiminnassa. Samalla tarjoutuu monipuolinen vertaisoppimisen mahdollisuus (kiihdytysohjelmassa mukana niin yrityksiä kuin palveluja tuottavia järjestöjä).

Miten ja milloin kiihdyttämöt toteutetaan?

Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana toteutetaan kaksi sote-kiihdyttämöä, joissa valmennetaan yhteensä noin 20 pk-palveluntuottajaa (10 yritystä, järjestöä / ohjelma) noin 3 kuukauden mittaisen kiihdytysohjelman avulla.

Sote-kiihdyttämö toteutetaan siten, että pk-toimijoille järjestetään lähipäiviä 1 / viikko (n. 10 kpl) ja lisäksi toimijat tekevät työpajoihin liittyviä välitöitä. Osallistujille tarjotaan lisäksi jatkuvaa osallistujakohtaista mentorointia (n. 2 h / viikko).

Ensimmäisen sote-kiihdyttämön toteuttajakumppaneina ovat Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Kiihdyttämön lähipäiviä toteutetaan pääosin Tampereella ja muutamia lähipäiviä on myös Seinäjoella. Kiihdyttämö käynnistyy viikolla 46/2018 ja loppuu viikolla 5/2019.
Ensimmäisen Kiihdyttämön lähipäivät ovat seuraavat:
2018
vko 46: pe 16.11., vko 47: to 22.11., vko 48: to 29.11., vko 49: alustava 5.12. (päivä sovittavissa yritysten kanssa myöhemmin), vko 50: to 13.12., vko 51: to 20.12., vko 52: joululoma

2019
vko 1: joululoma, vko 2: to 10.1., vko 3: to 17.1., vko 4: to 24.1., vko 5: to 31.1.

Toisen sote-kiihdyttämön toteuttajakumppaneina ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Kiihdyttämön lähipäivät toteutetaan pääasiassa Kouvolassa. Kiihdyttämön osallistujien kotipaikkakuntien tarkentuessa joitakin koulutuspäiviä voidaan järjestää tarpeen mukaan myös Lappeenrannassa ja/tai Kotkassa. Kiihdyttämö käynnistyy viikolla 48/2018 ja loppuu viikolla 7/2019.
Toisen Kiihdyttämön lähipäivät ovat seuraavat:
2018
vko 48: ti 27.11., vko 49: ti 4.12., vko 50: ti 11.12., vko 51: ti 18.12., vko 52: joululoma,

2019
vko 1: joululoma, vko 2: ti 8.1., vko 3: ti 15.1., vko 4: ti 22.1., vko 5: ti 29.1., vko 6: ti 5.2., vko 7: ti 12.2.

 

Kiihdyttämön sisällöstä ja käytännön toteutuksesta vastaavat Luotain Consulting Oy:n ja Valomo osuuskunnan ja asiantuntijat, lisäksi ohjelmassa on mukana myös kiihdyttämön järjestäjämaakuntien, TEMin ja Sitran asiantuntijoita.

Kuka voi hakea mukaan?

Haemme kiihdyttämö-ohjelmaan osallistujia laajalla skaalalla niin hyvinvointi-, terveys- kuin sosiaalipalveluiden piiristä. Toimijat voivat toimia ostopalvelumarkkinassa kunnille tai maakunnille tai esimerkiksi kaavaillussa valinnanvapausmallissa niin suoranvalinnan, asiakas-/palveluseteli tai henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajina. Yritys / järjestö voi olla myös alan teknologiayhtiö. Yritys voi toimia palveluntuottajana missä päin Suomea tahansa. Tämä on ylemmän johdon kiihdyttämö-ohjelma, johon haemme 2-3 sitoutunutta osallistujaa / organisaatio. Jokaiseen lähipäivään tulee osallistua vähintään yksi henkilö / organisaatio. Ohjelma on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matka- ja mahdollisista majoituskuluista.

Kiihdyttämö kuuluu yrityksille myönnettävää de minimis eli julkisen tuen piiriin, ja sen arvo on 4 325 euroa / organisaatio. (De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.)  Jokainen yritys / järjestö on itse velvollinen seuraamaan saamansa de minimis -tuen määrää ja arvioimaan mahtuuko kiihdyttämö tähän kiintiöön. Lisätietoa de minimis -tuesta esim. täältä.

Kiihdyttämön valintaperusteet – millaisia osallistujia haemme

 • Vähintään muutaman vuoden alalla ollut, taloudellisesti kunnossa oleva PK-yritys tai palveluja tuottava järjestö, jolla on liikevaihtoa
 • Yrityksen / järjestön potentiaalia ja halua panostaa liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun
 • Yritys / järjestö, jonka johto on sitoutunut kiihdyttämöohjelman tavoitteisiin
 • Yrityksen / järjestön innovatiivisia ratkaisuja hyvinvointi- ja sote-alalla tai halukkuutta uusien ratkaisuiden kehittämiseen

Näin helposti haet

Tee hakemus helposti sähköisellä hakulomakkeella, jonka löydät tämän linkin kautta. Haku kiihdyttämöön on auki torstaihin 18.10.2018 klo 15.00 saakka. Valinnat yrityksistä Pirkanmaa-Etelä-Pohjanmaan kiihdyttämöön tehdään viikon 44 loppuun mennessä ja Kymenlaakso-Etelä-Karjalan kiihdyttämöön viikon 45 loppuun mennessä.

Kiihdyttämön toteuttajat kontaktoivat potentiaaliset osallistujat haastattelua varten heti hakuajan päätyttyä tai hakemuksen saavuttua.

Lisätietoja:

Mikko Seppälä, Luotain Consulting Oy, 0400 936 936 / mikko.seppala@luotain.net
Riina Kopola, asiantuntija, Sitra, +358 (294) 618 240 / riina.kopola@sitra.fi

Ota yhteyttä
Asiantuntija, Julkisen sektorin johtaminen, Sitra

+358 (294) 618 240

riina.kopola@sitra.fi

Mistä on kyse?