archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sote-palveluita ohjaava normiviidakko haastaa yhteistyöhön

Sote-palveluita ohjaavista normeista ja suosituksesta on vastoin tarkoitustaan muodostunut liian tiukka ja yksityiskohtainen ohjeviidakko.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sosiaali- ja terveyspalveluita ohjaavista normeista ja suosituksesta on vastoin tarkoitustaan muodostunut liian tiukka ja yksityiskohtainen ohjeviidakko. Asiakas- ja omaisnäkökulma tulee huomioida normien ja ohjeiden laadinnassa sekä niiden tulkinnassa ja käytännön valvonnassa. Normiviidakkoa on syytä harventaa. Näihin johtopäätöksiin päädyttiin Sitran teettämässä selvityksessä.

Sitra teetti Normiviidakosta kannustavaan lainsäädäntöön -selvityksen lisäämään keskustelua asiakaslähtöisen ohjauksen ja valvonnan merkityksestä. Tulokset haastavat eri osapuolet yhteistyöhön, kun valtionhallinnon ohjausta ja valvontaa sekä palveluntuottajien omavalvontaan kehitetään. Tavoitteena ovat kustannustehokkaat, yksilölliset ja oikea-aikaiset palvelut kuntalaisille.

Selvityksen useat käytännön esimerkit kuvaavat, miten normiviidakko voi johtaa kaikkien kannalta järjen vastaisiin käytännön ratkaisuihin ja toimintamalleihin. Ne myös osaltaan estävät palveluiden kehittämisen, lisäävät kustannuksia ja hidastavat palveluiden tarjoamista niitä tarvitseville. Palveluntuottajan ei kannata hyödyntää uutta hoivateknologiaa, koska sillä ei ole vaikutusta esimerkiksi hoitajamitoituksiin. Asiakkaalta vaaditaan turhia tuloselvityksiä, kun kunnan on joka tapauksessa järjestettävä vammaiselle hänen tarvitsemansa palvelut, joihin sisältyy myös asianmukainen asumispaikka.

Säädösten ja ohjeiden on tarkoitus turvata asiakkaan oikeudet sekä huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta. Parhaimmillaan ne tarjoavat palveluntuottajalle ohjenuoran laadukkaiden ja yksilön tarpeiden mukaisten palveluiden tuottamiseen.

Lisätietoja

Normiviidakosta kannustavaan lainsäädäntöön (PDF)

Mistä on kyse?