archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomalainen nuoriso yllättää sovinnaisuudellaan

Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten tulevaisuuden unelmat ja hyvän elämän eväät löytyvät läheltä – ystävistä ja perheestä. Maailman muuttamiseen nuorilla ei ole kovaa poltetta. Arvoina tärkeitä ovat luotettavuus ja ahkeruus. Identiteettiä luonnehtii ylpeys suomalaisista juurista sekä avarakatseisuus maailmanmatkaajana. Kansainvälisyys on itsestään selvä osa elämää. Suomi on monen nuoren mielessä ”mukava mutta vähän tylsä”.

Julkaistu

Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten tulevaisuuden unelmat ja hyvän elämän eväät löytyvät läheltä – ystävistä ja perheestä. Maailman muuttamiseen nuorilla ei ole kovaa poltetta. Arvoina tärkeitä ovat luotettavuus ja ahkeruus. Identiteettiä luonnehtii ylpeys suomalaisista juurista sekä avarakatseisuus maailmanmatkaajana. Kansainvälisyys on itsestään selvä osa elämää. Suomi on monen nuoren mielessä ”mukava mutta vähän tylsä”.

Nuorten tulevaisuuskuvat -tutkimus toteutettiin elo–lokakuussa 2007 ja sen tekemiseen osallistui yli 400 nuorta ympäri Suomen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisessa maailmassa nuoret uskovat elävänsä tulevaisuudessa. Minkälaista on tulevaisuuden arkielämä ja mitä arvoja siihen kuuluu?

Tutkimuksen mukaan nuorten tulevaisuuskuva on yllättävän sovinnainen. Nuorten vastauksissa kuvastuu vahvana kiinteiden sosiaalisten suhteiden ja sitoutumisen kaipuu. Suuria muutoksia nuoret eivät ole halukkaita tekemään. Jos elämään tulee yllättävä muutos, sen aiheuttaa ulkopuolinen syy. Suurimmiksi uhiksi nuoret kokevat työpaikan menetyksen tai vakavan sairauden. Sodan, erityisesti Venäjän uhka, näkyy poikien vastauksissa. Terrorismia ei sen sijaan pelätä.

Kaksivaiheisessa tutkimuksessa nuorilta kerättiin ensin verkon kautta tarinoita teemalla ”Minun maailmani vuonna 2020”. Toisessa vaiheessa nuoret jatkoivat ensimmäisestä vaiheesta syntyneitä kolmea perustarinaa. Projektin toteutti Fountain Park Oy ja sen rahoittivat Sitra ja Tekes. Raportin tuloksia on käytetty mm. maaliskuussa julkaistussa Tekesin strategian sisältölinjaustyössä sekä Sitran ennakointitoiminnassa.

– Strategiamme sisältölinjaustyön lähtökohtana oli ihminen, ihmisten hyvinvoinnista nousevat haasteet ja mahdollisuudet. Meille on tärkeää tunnistaa, miten ihmisten ajattelu muuttuu ja erityisesti mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta, Tekesin tutkimuspäällikkö Eija Ahola kiteyttää.

– Onneksi nykyisen kvartaalitalouden ja kiireen keskellä nuorten arvoista paistaa edelleen selkeästi läpi toisista välittäminen ja rakkaus, kommentoi tuloksia Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Niklas Huotari.

– On mukava huomata, että nuoriso on onneksi aika vapaa kyynisyydestä. Tulokset muistuttavat meitä siitä, että suurimmalla osalla nuoristamme asiat ovat aika hyvin, toteaa Urjalan kunnan sivistystoimen johtaja Jukka Oksa.

– Yllättävää tuloksissa oli se, että raportin antama kuva nuorista on varsin perinteinen ja oli vaikea löytää nuorison kapinaa tai haastetta nyky-yhteiskunnalle, arvioi Koillis-Helsingin lukion rehtori Pekka Luoma.

– Vuonna 1994 kouluissa ei toiminut avustajia, kuraattoreita, koulupsykologeja eikä oppilaita opetettu pienryhmissä, joustoryhmissä ja erityisryhmissä. Oppilaille ei tehty henkilökohtaisia opetussuunnitelmia, eikä heitä diagnosoitu ADHD- ym. luokituksiin. Mitä olisivat nuoret tuolloin samanlaisessa tutkimuksessa ennustaneet tästä päivästä, kysyy Kirkkoharjun koulun rehtori Maarit Rossi.

– Meidän aikuisten on hyvä tiedostaa aikusten oma vastuu, yhteinen vastuu ja yhteiskunnan vastuu. Meidän on luotava nuorille oman yrittämisen edellytykset ja luoda heille uskoa omiin mahdollisuuksiin omassa elämässä. Huominen tehdään tänään, Rossi korostaa.

Lisätietoja

Nuorten tulevaisuuskuvat -tutkimusraportti (PDF) »

Eija Ahola, Tekes, puh. 010 521 5806, sähköposti etunimi.sukunimi@tekes.fi
Timo Hämäläinen, Sitra, puh. puh. (09) 6189 9256, sähköposti etunimi.sukunimi@sitra.fi

Menetelmä: Eija Seppänen, Fountain Park Oy, puh. 040 508 3645, sähköposti etunimi.sukunimi@fountainpark.com

Mistä on kyse?