archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomalais-venäläisessä kumppanuusforumissa tavoiteltiin syvempää yhteistyötä Suomen ja Venäjän välille

Venäjän talous kasvaa ja maassa eletään monella elinkeinoelämän alalla murrosvaihetta ja luodaan uusia rakenteita. Samaan aikaan Suomi kansainvälistyy ja hakee kilpailukykyä yhteistyöstä Venäjän kanssa. Sitran järjestämässä suomalais-venäläisessä kumppanuusforumissa pohdittiin Suomen ja Venäjän välisten suhteiden nykytilaa ja luotiin huomista.

Julkaistu

Sitran Venäjä-ohjelma poikinut kiinnostusta Venäjää kohtaan, myös venäläisten kiinnostus Suomea kohtaan kasvanut  

Venäjän talous kasvaa ja maassa eletään monella elinkeinoelämän alalla murrosvaihetta ja luodaan uusia rakenteita. Samaan aikaan Suomi kansainvälistyy ja hakee kilpailukykyä yhteistyöstä Venäjän kanssa. Sitran järjestämässä suomalais-venäläisessä kumppanuusforumissa pohdittiin Suomen ja Venäjän välisten suhteiden nykytilaa ja luotiin huomista.

– Suomen ja Venäjän väliset suhteet kehittyvät ja taloudet integroituvat molempien maiden liike-elämää kiinnostavilla toimialoilla. Tällainen kehitys edistää keskinäisen luottamuksen ja yhteistyökokemuksen syntymistä sekä auttaa ymmärtämään, kuinka toimia toinen toistensa markkinoilla. Tämä luo tukevan perustan korkean teknologian yhteistyön kehitykselle, sanoo Severstalin pääomistaja ja kumppanuusforumin toinen puheenjohtaja Aleksej Mordashov.  

Vuonna 2004 Sitra ennakoi Venäjän kansainvälisen merkityksen kasvun ja havaitsi kotimaan markkinoilla tarpeen Suomen Venäjä-asioiden esiin nostamiselle ja hallitulle kehittämiselle. Vastatakseen tähän tarpeeseen Sitra käynnisti vuoden 2005 alussa 3-vuotisen Venäjä-ohjelman, jonka tavoitteena on Suomen Venäjä-suhteiden kehittäminen laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

– Sitralle sopi hyvin rooli hajanaisen toimintakentän verkottajana ja yhteisen näkemyksen luojana, Sitran yliasiamies ja forumin suomalainen puheenjohtaja Esko Aho toteaa. – Sitran Venäjä-ohjelma on kehittänyt uudenlaisia yhteistyön muotoja Suomen ja Venäjän välille. On tärkeää, että hyväksi havaittuja toimintamalleja hyödynnetään sekä julkisen vallan että yksityisen sektorin Venäjä-osaamisen parantamiseksi, jatkaa Aho.  

Eräs ohjelman aikaansaannos on Venäjän talousstrategian luominen Suomelle, joka puolestaan poiki Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä 2017: Kolme skenaariota -raportin. Lisäksi Suomen uudessa hallitusohjelmassa on Venäjän painoarvoa Suomen ulko- ja talouspolitiikassa kohotettu merkittävästi. Liike-elämän mielikuva Venäjästä on puolestaan muuttunut niin, että Venäjä nähdään mahdollisuutena, ei uhkana.  

– Venäjä-ohjelma on kyennyt luomaan nykyajan taloudellisen yhteistyön tarpeisiin uusia toimintamalleja, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa liiketoiminnassa ja verkottaneet suomalaisia ja venäläisiä elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Jätämme ne miellämme erilaisten suomalais-venäläisiä kumppanuuksia rakentavien forumien ja elinten hyödynnettäväksi, Sitran Venäjä-ohjelman johtaja Maaret Heiskari sanoo.  

15.11. järjestetty suomalais-venäläinen kumppanuusforum on Sitran Venäjä-ohjelman päätöstilaisuus, jossa korkean tason poliittiset ja talouselämän vaikuttajat keskustelivat talouden ajankohtaisista kysymyksistä molemmissa maissa. Teemoina olivat mm. Pohjoinen ulottuvuus, metsäala, ympäristösektori sekä innovaatioyhteiskunta. Tavoitteena oli löytää laajempia ja syvempiä yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja maiden välille. Valtiovallan edustajina kumppanuusforumin avauksessa olivat mukana mm. pääministeri Matti Vanhanen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä Venäjän tuore talouskehitysministeri Elvira Nabiullina. Forumin yhteydessä neljä suomalaista yritystä solmi investointisopimukset Kalugan aluehallinnon kanssa.
Kumppanuusforumeita on järjestetty aiemmin toimialakohtaisesti muun muassa rakennus-, metsä- ja ympäristöaloilla. – Nämä talouselämän forumit ovat pyrkineet luomaan edellytyksiä kahdenvälisten tasaveroisten kumppanuuksien syntymiselle ja kehittymiselle. Olemme käsitelleet talouksiemme kasvun kannalta keskeisten toimialojen tulevaisuutta ja kuinka voisimme sitä yhdessä rakentaa molempia osapuolia hyödyttävästi, Maaret Heiskari toteaa.  

– Sitra on forumiensa kautta saanut korkean tason julkisen ja yksityisen sektorin edustajat kiinnostumaan maiden välisten yhteisten intressien kehittämisestä. Tällainen joustava toimintatapa on edesauttanut osapuolille tärkeiden asioiden avointa, ennakkoluulotonta keskustelua ja pohdintaa todellisista yhteistyömahdollisuuksista sekä asioiden koordinaatiota eri toimijoiden kesken. Ohjelman aikana onkin ollut havaittavissa, että kiinnostus Venäjää kohtaan on kasvanut Suomessa, ja toisaalta myös venäläisten kiinnostus Suomeen on lisääntynyt, Heiskari jatkaa.    

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Maaret Heiskari, etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 050- 431 1650   Ohjelma-assistentti Satu Valkiainen, satu.valkiainen@sitra.fi, puh. 040-515 7759  
Viestintäpäällikkö Laura Niemi, laura.niemi@sitra.fi, puh. 050-373 8602  

Tilaisuuden web cast -tallenteeseen »

Mistä on kyse?