archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomella opittavaa energiatehokkuuden kansainvälisiltä edelläkävijöiltä

Sitra julkisti kaksi energiatehokkuuden tulevaisuutta luotaavaa raporttia. Kansainvälinen vertailuselvitys osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja.

Julkaistu

Rakennus- ja kiinteistöalan tohtorit visioivat rakentamisen tulevaisuutta

Sitra julkisti 24.4.2009 kaksi energiatehokkuuden tulevaisuutta luotaavaa raporttia. Kansainvälinen vertailuselvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti kertoo esimerkein maailmalla vallitsevasta kehittämisvauhdista ja osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kehityksessä mukana. Rakentamisen energiatulevaisuus -raportti tarjoaa kuusi erilaista näkemystä siitä, mihin suuntaan rakennetun ympäristön tulisi kehittyä. Raportissa ideoidaan mm. matalahiilialueiden toteuttamista alkaen kaupunkisuunnittelusta.

Millainen rakennettu ympäristö voisi olla niin houkutteleva, että ei ole enää tarvetta päästä stressilomalle ulkomaille useamman kerran vuodessa? Miltä näyttää ympäristö, joka motivoi jakamaan tilaa muiden ihmisten kanssa tai jossa investointi kodin hiilitehokkuuteen tuntuu mielekkäämmältä kuin esimerkiksi uusiin digitalisoituihin viihdelaitteisiin? Rakentamisen energiatulevaisuus -raportti tuo näihin kysymyksiin mielenkiintoisia ja persoonallisia vastausehdotuksia.

Raportissa rakennus- ja kiinteistöalalla työskentelevät tohtorit visioivat erilaisia vaihtoehtoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen rakentamisessa ja rakennetun ympäristön käytössä.

– On upeaa huomata, että teknistyvän maailman suvereenit haltijat ovat kirjoituksissaan voimakkaasti tuoneet esille tavallisten ihmisten näkökulman huomioon ottamisen rakentamisen energiatulevaisuutta etsittäessä, iloitsee kirjan toimittaja, professori Seppo Junnila Teknillisestä korkeakoulusta. Rakentamisella on hänen mukaansa suurin vastuu ja merkitys ilmastonmuutoksen ehkäisyssä teknologioiden toteuttajana, mutta vielä tärkeämpi rooli uuden elämäntavan mahdollistajana.

– Nykypäivän Suomi on rakentamisen energiatehokkuudessa vielä perässähiihtäjä. Vaikka olemmekin jo aktivoituneet, meillä on myös paljon opittavaa ja hyödynnettävää muiden maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä, toteaa ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.
– Menestymään tulevat ne kansakunnat, jotka pystyvät kääntämään erilaiset ohjauskeinot kannusteiksi, kansalaisten hyvinvoinniksi ja kasvavaksi liiketoiminnaksi, hän jatkaa.

– Maailmalta löytyy kokonaisia kaupunkeja, jotka ovat sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeään ja ohjaamaan rakentamista energiatehokkuuteen erilaisin ohjelmin sekä kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen keinoin, Noponen toteaa.
– Tarvitaan kokonaan uudenlaisia lähestymistapoja energiakysymysten ratkaisemiseen rakennetussa ympäristössä sekä vahvistamaan kansalaisten energiaidentiteettiä, hän jatkaa.

Gaian laatima selvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti analysoi energiatehokkuuden kansainvälisiä edelläkävijöitä ja käytössä ja kokeilun kohteena olevien energiatehokkuuden ohjauskeinojen soveltuvuutta Suomeen. Selvityksessä ehdotetaan markkinavetoisten käytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa. Liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa kannattaa tehdä johdonmukaisia ja keskitettyjä ratkaisuja esimerkiksi Kanadan Vancouverin mallin mukaan. Suomen on olennaista myös tarjota puolueetonta ja kattavaa tietoa energiatehokkuudesta. Uuden teknologian kehittämisessä ja ennen kaikkea käyttöönotossa on pidettävä kiirettä, mikäli teknologian edelläkävijäeduista halutaan nauttia.

Selvityksessä suositellaan lisäksi, että Suomessa käynnistetään valtakunnallinen ilmasto-ohjelma, energiatehokkaan korjausrakentamisen ohjelma sekä kohdennettu ohjelma palvelusektorin kasvavan sähkönkulutuksen leikkaamiseksi. Liikenteen energiatehokkuutta voitaisiin edistää ottamalla käyttöön suoriteperusteiset maksut liikenteessä.

– Monet maat rynnistävät jo energiatehokkuuden markkinoille. Suomella ei ole varaa katsoa sivusta, kuinka energiatehokkuudella tehdään rahaa. Energiatehokas toiminta on myös yritysten kilpailukyvyn perusedellytys. Aktiivisuus energiatehokkuuden edistämisessä on viisas – ja välttämätön – ratkaisu sekä Suomen talouselämän että ympäristön kannalta, yksi raportin kirjoittajista, Gaian vanhempi asiantuntija Iivo Vehviläinen toteaa.

Energiatehokkuus kansainvälisesti -selvitystä rahoittivat Sitran lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Selvitys toimi kansallisen energiatehokkuustyöryhmän työn apuna. Selvityksen alihankkijana toimi WSP Environment Oy.
Rakentamisen energiatulevaisuus -raportin kirjoittivat rakennus- ja kiinteistöalalla työskentelevät ”Tohtoriklubin” jäsenet.

Lisätietoja

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitra/Energiaohjelma
puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Seppo Junnila, kiinteistöliiketoiminnan professori, Teknillinen Korkeakoulu TKK, puh. 050 5115 816, etunimi.sukunimi@tkk.fi

Juha Kostiainen, toimialajohtaja, Sitra/Energiaohjelma
puh. 0400 721 475, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, Gaia Consulting Oy, puh. 050 564 1889 tai Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 464 127
etunimi.sukunimi@gaia.fi

Tutustu Energiatehokkuus kansainvälisesti -raporttiin (PDF) »
Tutustu Rakentamisen energiatulevaisuus -raporttiin (PDF) »

Julkaisujen tiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus
S. Junnila (toim.)
Sitran raportteja 84
Sitra: Helsinki, 2009
ISBN: 978-951-563-663-8 (nid.)
ISSN 1457-571X (nid.)
ISBN 978-951-563-664-5 (URL http://www.sitra.fi)
ISSN 1457-5728 (URL http://www.sitra.fi)

Energiatehokkuus kansainvälisesti
Gaia Consulting Oy ja WSP Environmental Oy
I. Vehviläinen, M. Halonen, J. Hiltunen, J. Kjellman, A. Kumpulainen, T. Pursula, J. Vanhanen
Sitran raportteja 83
Sitra: Helsinki, 2009
ISBN: 978-951-563-661-4 (nid.)
ISSN 1457-571X (nid.)
ISBN 978-951-563-662-1(URL http://www.sitra.fi)
ISSN1457-5728 (URL http://www.sitra.fi)

Raportteja voi tilata Sitrasta, sähköposti: julkaisut@sitra.fi tai puhelin (09) 618 991. Julkaisut voi ladata myös PDF -muodossa Sitran verkkosivuilta (www.sitra.fi) kohdasta julkaisut.

Sitran Energiaohjelma vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?