archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen ensimmäinen SIB lähtökuopissa – edistää työhyvinvointia

SIB-hankkeessa julkinen sektori maksaa vain tuloksista, riskin kantavat yksityiset sijoittajat.

Julkaistu

Suomen ensimmäinen ns. SIB-hanke  ja maailman ensimmäinen työhyvinvointia edistävä SIB – on siirtymässä tänä syksynä toteutusvaiheeseen. Sitra on ollut mukana suunnittelemassa hanketta osana työtä, jonka tavoitteena on vaikuttavuus-investoimisen toimintaympäristön rakentaminen Suomeen ja ensimmäisten pilottien käynnistäminen.

Alla on muutamia kysymyksiä ja vastauksia ensimmäiseen SIB-hankkeeseen liittyen.

Mikä on Työhyvinvointi-SIB?

Tulosperusteinen rahoitussopimus, jonka vaikuttavuustavoitteet liittyvät julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sitä kautta muun muassa sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Julkisen sektorin organisaatioille suunnattu hanke toteutetaan tulosperusteisella palkkiomallilla: Asiakas, esimerkiksi kunta, maksaa pienen aloitusmaksun lisäksi vain saavutetuista tuloksista. Yksityiset sijoittajat rahoittavat työhyvinvointia edistävän toiminnan ja kantavat projektin onnistumiseen liittyvän taloudellisen riskin.  

Työnantajille tarjotaan palvelukokonaisuus, joka auttaa niitä edistämään työntekijöiden työhyvinvointia ja vähentämään sen myötä esimerkiksi sairauspoissaoloja. Neuvotteluja sopimuksesta käydään parhaillaan useiden julkisen sektorin organisaatioiden sekä sijoittajien kanssa. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä noin kolmen vuoden aikana. Se kattaa seuraavat osa-alueet:

 • työyhteisöjen johtamisen kehittäminen
 • työryhmien toiminnan pulmien selvittäminen
 • työterveyshuollon ja henkilöstöjohtamisen yhteistyön tehostaminen
 • työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn tasokartoitus sekä työkyvyn ylläpitoa ja palauttamista tukevat toimet
 • terveysjohtamisen hyödyntäminen operatiivisen johtamisen rinnalle

Keitä ovat hankkeen käytännön toteuttajat?

Palveluntuottajat ovat omien erikoisalojensa kokeneita asiantuntijoita:

Mitä osallistuminen maksaa?

Aloitusmaksuna julkisen sektorin organisaatio maksaa 15 euroa/työntekijä ja tulospalkkiona osan sairaspoissaolojen vähenemisen aikaansaamasta kustannussäästöstä toiminnan rahoittavalle SIB-rahastolle.

Keitä ovat sijoittajat?

Työhyvinvointi I -rahaston varainkeruu on parhaillaan käynnissä ja sitä hoitaa Epiqus-niminen yhteiskunnallinen yritys. Sitra on jo päättänyt omasta 1,5 miljoonan euron sijoituksestaan ja Epiquksen tehtävänä on siis löytää muut sijoittajat. Rahastoon kerätyt varat ohjataan vain Työhyvinvointi-SIB-hankkeeseen. 

Miten hanke etenee asiakkaan organisaatiossa?

 1. Määritellään yhteiset tavoitteet. Taustatietona käytetään asiakkaan teettämiä mahdollisia työhyvinvointitutkimuksia ja muita selvityksiä. Lisäksi haastatellaan johdon ja henkilöstön edustajia.
 2. Perustetaan ohjausryhmä asiakasorganisaation ja toimijoiden edustajista. Ryhmä kokoontuu neljännesvuosittain.
 3. Yhteistyörakenne henkilöstöjohdon, työterveyshuollon ja toimijoiden välille.
 4. Terveysjohtamisen järjestelmä käyttöön 
 5. Terveyskysely em. järjestelmää hyödyntäen koko henkilöstölle
 6. Toimenpiteet vaiheissa 1 ja 5 esille tulleiden työyhteisöjen toimintakyvyn ja yksilöiden työkyvyn pulmien ratkaisemiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi.
 7. Johdon ja esimiesten koulutus jämäkän ja asiakasorganisaation tuloksien saavuttamista edistävän johtamisen kehittämiseksi. 
 8. Arviointi neljännesvuosittain ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja sen jälkeen puolivuosittain.

Miten työhyvinvoinnin edistämisen tuloksellisuutta mitataan?

Tämän hankkeen rinnalla toteutetaan vaikuttavuuden mittaamisen liittyvä kehitysprojekti, jonka tavoitteena on käytössä olevien mittaustapojen yhdenmukaistaminen ja ennakoivien mittareiden löytäminen. Projektiin osallistuvat muun muassa Työterveyslaitos, Keva ja Tampereen yliopisto.

Millainen on aikataulu?

Aiesopimukset yhteistyöstä kiinnostuneiden kuntien ja muiden julkisen sektorin organisaatioiden kanssa allekirjoitetaan viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Rahaston ensimmäinen closing tapahtuu näillä näkymin lokakuussa. 
 

Mistä on kyse?