archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen ja Intian terveydenhuollon yhteistyölle on monia mahdollisuuksia

Innovations for affordable healthcare – Focus on empathic India kokosi yhteen Suomen ja Intian terveydenhuollon ammattilaisia. Seminaarissa keskityttiin perusterveydenhuollon, potilasasiakirjojen ja telelääketieteen kysymyksiin.

Julkaistu

Innovations for affordable healthcare – Focus on empathic India kokosi yhteen Suomen ja Intian terveydenhuollon ammattilaisia Finlandia-taloon Helsingissä 14.3.2008. Seminaarissa keskityttiin erityisesti perusterveydenhuollon, potilasasiakirjojen ja telelääketieteen kysymyksiin. Tapahtumaan osallistuneille tarjoutui konkreettinen tilaisuus keskustella maiden terveydenhuollon tarpeista ja kompetensseista.

Intian ja Suomen terveydenhuollon haasteet eroavat suuresti toisistaan. Suomen kamppaillessa väestön ikääntymisen myötä kasvaneiden terveydenhuollon menojen, tuottavuuden laskun sekä työvoiman vähenemisen kanssa, Intia kohtaa valtavan väestökasvun ja yhteiskunnan muutosvauhdin mukanaan tuomaan haasteet.

Nopea talouskasvu, huippuosaaminen, palvelujen tuotanto sekä 1,2 miljardin väestö tekevät Intiasta kuitenkin houkuttelevan maan, niin kansainvälisen yritystoiminnan kuin tutkimus- ja kehityshankkeidenkin kannalta.

Seminaarissa puhunut Sitran yliasiamies Esko Aho nosti yhdeksi tärkeimmistä terveydenhuollon kehityksen edellytyksistä kyvyn ottaa teknologisen kehityksen mukanaan tuomat hyödyt käyttöön ja käytäntöön. Ratkaisevaa kaikelle muutokselle on sen systemaattisuus, muutokseen johtaminen sekä siihen sitoutuminen. Intia on Kiinan ohella tärkeä markkina-alue. Muutokset voidaan ottaa hyötykäyttöön nopeastikin, sen on osoittanut esimerkiksi matkapuhelinten nopea yleistyminen Intiassa.

Tietous Intian korkeasta lääketieteellisestä osaamisesta kasvoi myös seminaarissa videoyhteyden kautta esiintyneen tohtori Devi Prasad Shetty:n välityksellä. Hän osoitti, että maan ei tarvitse olla välttämättä rikas kyetäkseen käyttämään hyväkseen viimeisintä teknologiaa terveydenhuollossa. Hän kertoi muun muassa vastasyntyneille lapsille perustetuista sydänsairaaloista, joissa käytetään huipputeknologiaa sydänleikkauksissa, sekä ”Health City” -konseptistaan, jonka avulla luodaan 5000 asiakkaan erikoissairaalat jokaiseen Intian osavaltion pääkaupunkiin. Tohtori Shetty johtaa myös maailman suurinta telelääketieteen ohjelmaa ja konsultoi 23 pisteeseen Indian Space Research Organisation:n (ISRO) välityksellä.

Uusimpia terveydenhuollon ICT-käytäntöjä edustivat useat eri yritykset seminaarissa. Esitysten aiheita olivat muun muassa Nokia-Siemens Networks ja syrjäseutujen terveystiedon välitys, Duodecimin Terveyskirjaston näyttöön perustuvan lääketieteen edistäminen, Medixinen kasvuseula, joka edustaa esimerkkiä lapsiväestön terveyden kartoituksesta, kansallinen potilasarkisto sekä potilaan oma tietojen hallinta: Cel AManzin terveyskapseli.

Seminaarissa käydyn paneelin loppukeskusteluissa todettiin suomalaisille edistyneille terveydenhuollon teknologioille, prosesseilla ja palveluille olevan Intiassa tilausta. Seuraavaksi tarvitaan rohkeita yhteydenottoja uusien kumppaneiden ja liiketoimintamahdollisuuksien etsintään, sekä eri tahojen yhteistyö-, investointi- ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä.

Seminaari oli kolmas osa Sitran järjestämää “The Essence of India” seminaarisarjaa. Viimeinen seminaari ”Inclusive India” pidetään 15. – 16.4. Helsingissä.

Lisätietoja

toimialajohtaja Timo Haikonen, Sitra,
puh. 09-6189 9440
sähköposti: etunimi.sukunimi@sitra.fi

»» Seminaarin aineisto

Mistä on kyse?