archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen ja Venäjän ympäristöalan toimijat verkottuvat seminaarissa

Pietarin jäteveden-puhdistamohankkeen kokemukset ja hyvät käytännöt hyödyksi uusiin hankkeisiin

Julkaistu

Pietarin jätevedenpuhdistamohankkeen kokemukset ja hyvät käytännöt hyödyksi uusiin hankkeisiinLehdistötiedote 15.11.2005 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen ja Venäjän välinen tieteellis-tekninen vesihuoltoryhmä sekä Vodokanal järjestivät Pietarissa 15.–16.11. seminaarin, joka kokosi yhteen Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakennushankkeessa mukana olleita tahoja ja ympäristöalan yrityksiä.Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakennushanke on ollut ainutlaatuinen esimerkki monenkeskisen yhteistyön tehokkaasta toteutuksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta.1980-luvulla keskenjääneen puhdistamon rakennushanke oli vuosia jäissä. Hanketta valmisteltiin poliittisella tasolla ja lopulta EU:n ja Venäjän yhteistyönä Pohjoisen ulottuvuuden kärkihankkeena. Toteutukseen osallistui useita kansainvälisiä rahoittajia. Hankkeen organisointi, tekninen suunnittelu, rakentaminen sekä laitoksen operoinnin järjestäminen toteutettiin eri tahojen ja maiden yhteistyössä. Hanke on investointina merkittävä, kokonaisinvestointi 194 miljoonaa euroa. Toteuttamistapa oli poikkeuksellinen, sillä se toteutettiin Public-Private-Partnership-mallin pohjalta. Tuloksena syntyi moderni puhdistamo, jonka toteutustapa on hyvä esimerkki muille ympäristöhankkeita Venäjällä suunnitteleville tahoille. Kokemukset Pietarin puhdistamosta ovat olleet niin positiivisia, että sen toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja teknologisia ratkaisuja on syytä hyödyntää tulevaisuuden ympäristöhankkeissa, toteaa Sitran Ympäristöohjelman johtaja Jukka Noponen.Vodokanalin ja Sitran järjestämässä seminaarissa kohtaavat lounaisen jätevedenpuhdistamon omistajat, rahoittajat, suunnittelijat, rakentajat ja laitoksen henkilökunta sekä ympäristöalan yritykset. Tarkoituksena on tuoda esille eri tahojen ajatuksia hankkeesta sekä siirtää kokemuksia yrityksille, jotka suunnittelevat uusia hankkeita Venäjällä. Samalla pyritään edistämään Suomen ja Venäjän ympäristöalan yritysten verkottumista sekä kannustamaan alan toimijoita yhteistyöhön. – Ympäristö- ja energia-ala sekä infrastruktuurihankkeet määriteltiin Sitran Venäjä-ohjelman puitteissa valmistellussa Suomen Venäjä-talousstrategiassa molemmille maille strategiseksi liiketoiminta-alaksi. Yhteishankkeilla voidaan vauhdittaa näiden alojen rakenteellisia muutoksia Venäjällä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä saavuttaa kustannustehokkaita huipputeknisiä ratkaisuja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä, toteaa Sitran Venäjä-ohjelman johtaja Maaret Heiskari.– Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2006 Venäjä-kysymykset saavat vahvan painoarvon ja EU:n Pohjoisen ulottuvuuden hankkeita Venäjällä pyritään edistämään erityisesti edellä mainituilla aloilla, lisää Heiskari. Venäjällä viime aikoina tehdyt lainmuutokset edellyttävät kunnallisten laitosten yhtiöittämistä. Samalla laitokset joutuvat tehostamaan toimintaansa tavoitteena kustannusvastaavuus. – Pietarin vesilaitos on pitkälti saavuttanut nämä tavoitteet hyvässä yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kanssa, toteaa konsuli Jaakko Henttonen, Suomen ja Venäjän välisen tieteellis-teknisen vesihuoltoryhmän puheenjohtaja. – Myös muualla Venäjällä pitää edetä. Suomalainen tietotaito, koulutus ja tekniikka edistävät näissä haasteissa – on aika toimia yhdessä, päättää Henttonen.Seminaari on osa Sitran ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää ympäristöteknologiaan perustuvaa liiketoimintaa sekä innovatiivisuutta. Sitran Venäjä-ohjelma, joka on mukana seminaarissa, keskittyy laajemmin Venäjä-yhteistyöhön. Lisätietoja Ympäristöohjelman johtaja Jukka Noponen, Sitra, puh. 040 587 4323Venäjä-ohjelman johtaja Maaret Heiskari, Sitra, puh. 050 431 1650Konsuli Jaakko Henttonen, Suomen ja Venäjän välinen tieteellis-tekninen vesihuoltoryhmä, puh. +7 812 904 8819 www.sitra.fi ja www.vodokanal.spb.ru

Mistä on kyse?