archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen taloudellinen tulevaisuus – katoaako menestys?

Suomesta voi tulla menestyksensä uhri, mikäli innovaatio- ja kehitystoimintaa ei uskalleta uudistaa ajoissa, väittävät yhdysvaltalaiset professorit Charles Sabel ja AnnaLee Saxenian Sitran raportissa A Fugitive Success – Finland´s Economic Future.

Julkaistu

Finanssikriisin keskellä ajankohtaiseksi kysymykseksi nousee myös yleinen huoli kansantalouksien pärjäämisestä ja työpaikkojen säilymisestä. Suomen taloudellinen menestys on jo pitkään perustunut innovaatioihin sekä menestyksekkääseen tutkimus- ja kehitystoimintaan teollisuudessa. Suomesta voi kuitenkin tulla menestyksensä uhri, mikäli innovaatio- ja kehitystoimintaa ei uskalleta uudistaa ajoissa, väittävät yhdysvaltalaiset professorit Charles Sabel ja AnnaLee Saxenian Sitran raportissa A Fugitive Success  – Finland´s Economic Future.  

– Suomen teollisuus on ollut hyvä tekemään tuotteita sekä tehostamaan tuotantoprosesseja. Innovaatiotoiminnoissa on toistaiseksi pärjätty ja esimerkiksi metsäteollisuus sekä tieto- ja viestintäteknologia ovat aloja, jotka ovat olleet erittäin tärkeitä Suomen taloudelliselle menestykselle. Menestys on kuitenkin samalla estänyt teollisuutta uusiutumasta riittävän ajoissa, sanoo professori Charles Sabel Columbian yliopistosta, joka on yhdessä Berkeleyn yliopiston professorin AnnaLee Saxenianin kanssa tutkinut suomalaista innovaatiojärjestelmää.  

Kirjoittajien mukaan olennaiseksi kysymykseksi Suomen taloudellisen menestyksen tulevaisuuden kannalta noussee kysymys siitä, uskaltaako suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistua. Suomessa on vallalla kulttuuri, jossa teollisuus pitää innovaatiotoiminnot tiukasti sisäisinä. Kirjan mukaan nykymaailman innovaatiot perustuvat kuitenkin avoimeen ympäristöön, vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.  

– Saxenianin ja Sabelin kirja haastaa pohtimaan innovaatiopolitiikan perusteita. Järjestelmämme on viritetty tukemaan vain kotimaassa tapahtuvaa toimintaa. Mikäli Suomi haluaa kuitenkin pärjätä globaalissa kilpailussa, on uskallettava muuttaa organisaatioiden toimintakulttuuria ja tuotekehitystä kansainvälisemmäksi ja avoimemmaksi, sanoo johtaja Antti Hautamäki Sitran innovaatiotoiminnoista.  

Kirjassa tutkitaan suomalaista innovaatiojärjestelmää ulkopuolisesta kriittisestä näkökulmasta ja esitetään keinoja, joiden avulla suomalainen teollisuus voi vastata globaalin kilpailun haasteisiin. Kirjassa on käytetty esimerkkeinä metsäteollisuutta sekä tieto- ja viestintäteknologian alaa. Yhdessä alat vastaavat yli 40 prosenttia Suomen viennistä.  

– Kirja antaa hyviä eväitä juuri julkaistun kansallisen innovaatiostrategian käytännön toteuttamiseen. Tähän on juuri nyt suuri tarve, sillä jos mitään toimenpiteitä ei tehdä, voi Suomen kilpailukyky heiketä yllättävänkin nopeasti. Ennakoiva toiminta on aina parempi vaihtoehto, kuin jäädä odottamaan kriisiä alalla, kuten viimeaikaiset tapahtumat metsäteollisuudessa osoittavat, Hautamäki sanoo.  

Lisätietoja

Julkaisu sähköisessä muodossa »

Antti Hautamäki, johtaja, innovaatiotoiminnot, Sitra
Puh. (09) 618 99 232, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Elina Kiiski, tiedottaja
Puh. 044 540 3367, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot
A Fugitive Success Finland´s Economic future
Charles Sabel & AnnaLee Saxenian,
Sitra Reports 80 ISBN 978-951-563-638-6 (paperback),
ISSN 1457-571X (paperback)
Helsinki: Sitra, 2008
PDF-tallenteen numerot: ISBN 978-951-563-639-3,
ISSN 1457-5728

Raportin voi tilata painettuna Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.

Mistä on kyse?