uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Suomen tulee panostaa kvanttiteknologiaan – Sitra kokosi suosituksia kansallisen kvanttialan kehittämiseksi  

Kvanttiteknologiat kehittyvät nopeasti ja ne tulevat mahdollistamaan harppauksia useilla teollisuuden ja tutkimuksen aloilla. Jotta Suomi hyötyy teknologian luomista mahdollisuuksista, vaaditaan eri toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista kansallisen kvanttistrategian kehittämiseen.

Kirjoittajat

Laura Seppälä

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Satu Salminen

Asiantuntija, Gaia-X Suomi

Julkaistu

Kvanttitietokoneet ovat laskentakyvyltään nykyisiin supertietokoneisiin verrattuna äärimmäisen tehokkaita. Kvanttilaskennan hyödyntäminen esimerkiksi kyberturvallisuudessa, tekoälykehityksessä ja lääketieteessä tulee olemaan erittäin tärkeää, jotta Suomen kilpailukykyä ja kansallista turvallisuutta voidaan vahvistaa.  

Sitran tuoreen selvityksen mukaan Suomella on erinomaiset edellytykset hyötyä kvanttiteknologian murroksesta. Siihen vaaditaan eri toimijoiden yhteistyötä sekä sitoutumista kansallisen kvanttistrategian kehittämiseen. Selvityksessä muodostetaan kokonaiskuva kvanttiteknologian tilasta Euroopan unionissa ja Suomessa sekä esitetään suosituksia Suomen kvanttiekosysteemin, eli alan toimijoiden verkoston ja vuorovaikutuksen, vahvistamiseksi.  
 
Selvityksessä suositellaan, että Suomeen tulisi luoda yhteistyömalli olemassa oleville alan toimijoille, ponnistella yhdessä rahoituksen koordinoimiseksi, toimitusketjun aukkojen täyttämiseksi ja kvanttitietokoneiden käyttöönoton edistämiseksi. Mikäli strategisiin toimiin ei ryhdytä, se voi johtaa siihen, että alan toimijat suuntaavat niihin maihin, joilla on jo pitkäaikainen tuki kvanttiteollisuudelle.   
 
Euroopan unioni on määritellyt kvanttiteknologian kriittisiseksi teknologiaksi. Kriittisillä teknologioilla viitatan teknologioihin, jotka tulevat mahdollistamaan merkittäviä edistysaskeleita eri aloilla, mutta joiden käyttämiseen liittyy myös riskejä.

Monet EU-valtiot ovat laatineet kansallisia kvanttistrategioita ja investoivat voimakkaasti oman kvanttitekosysteemin kehittämiseen. EU käynnisti vuonna 2018 kvanttilippulaivaohjelman varmistaakseen pitkän aikavälin investoinnit kvanttiteknologioihin.  Kvanttialalla tehtävien toimien nykyistä parempi koordinointi ja ymmärtäminen EU:ssa onkin ratkaisevan tärkeää, jotta Suomi voi menestyä kvanttiaikakaudella. 
 
Selvityksen on laatinut konsulttiyritys PolicyPulse Hubin toimitusjohtaja Andréa Rodriguez. Se perustuu keskeisten valtioiden kvanttistrategioita koskevaan tutkimukseen sekä suomalaisten yritysten, virastojen, virkamiesten ja alan asiantuntijoiden haastatteluihin. Selvitystä varten on haastateltu useita Suomen kvanttiekosysteemin toimijoita, mm. VTT:tä ja Business Finlandia.  

Tutustu muistioon: Finland in the Race for Quantum Advantage Policy recommendations for a National Quantum Strategy.

Mistä on kyse?