archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen Venäjä-talousstrategia julkistettiin

Venäjä lähivuosina nousemassa Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi

Julkaistu

Kaupasta kohti kumppanuutta Lehdistötiedote 8.9.2005

Venäjä on lähivuosina nousemassa Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi ja Venäjän merkitys Suomen talouden ja hyvinvoinnin kehitykselle kasvaa jatkuvasti. Nyt julkistetussa Suomen Venäjä-talousstrategiassa on määritelty Suomen ja Venäjän taloussuhteiden tavoitetila ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sen saavuttamiseksi. Strategia syntyi osana Sitran Venäjä-ohjelmaa ja sen laatimiseen osallistui 34 suomalaista Venäjä-huippuosaajaa talouden eri alueilta. Taloudellisen kasvun veturi Venäjän talouden rakenteet ovat valtavan muutoksen kourissa, mikä luo suomalaisyrityksille Venäjällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin on uskallettava tarttua. Suomalainen liike-elämä onkin jo oma-aloitteisesti ryhtynyt integroitumaan Venäjän talouteen. Jatkossa talouksiemme yhteistyö edellyttää entistä syvempää ja monipuolisempaa kumppanuutta pelkän vientikaupan sijaan. – Venäjä on paljon mainettaan parempi liiketoimintaympäristö. Olemme toimineet siellä pitkäjänteisesti ja laajentaneet toimintaamme eri aloille.  Markkinat ovat hyvät ja kannattavat, strategiatyössä mukana ollut Stockmannin toimitusjohtaja Hannu Penttilä vakuuttaa. Myös Pk-yritykset ovat huomattavia toimijoita Venäjän kaupassa. Halua markkinoille suomalaisilla yrityksillä olisi enemmän kuin löytyy uskallusta. – Nykyinen kaupan taso on saavutettu ilman merkittäviä julkisten toimijoiden ponnisteluja ja tukitoimenpiteitä liike-elämälle. Kaupan volyymin kasvattaminen edellyttää Suomelta määrätietoista ja aktiivista panostusta. Suomen on tarjottava yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä rahoitusratkaisuja ja instrumentteja, joiden avulla yritysten markkinariskiä pystytään kattamaan, Sitran Venäjä-ohjelman johtaja Maaret Heiskari sanoo. Vahva asema Suomen politiikassa  Venäjä on nousemassa Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi.  Hyvin toimivat taloussuhteet edellyttävät, että maa nostetaan tietoisesti korkealle  ulko- ja talouspoliittisella asialistalla. Venäjälle on annettava suurempi painoarvo seuraavassa hallitusohjelmassa ja vastuu Venäjään liittyvien talouspoliittisten asioiden hoitamisesta pääministerille. Myös poliitikkojen on syytä tarkastella Venäjä-tietämystään ja asenteitaan ja saada osaaminen asianmukaiselle tasolle päätöksentekoa varten. Samalla kun Suomi valvoo omia kansallisia etujaan, se voi myös jäsenmaana vaikuttaa Euroopan Unionin Venäjä-politiikan linjauksiin ja johdonmukaiseen toteuttamiseen mm. ottamalla Venäjän yhdeksi pääpainopisteeksi vuoden 2006 puheenjohtajuuskaudellaan. Suomen tulee myös vaikuttaa EU:n Pohjoisen ulottuvuuden jatko-ohjelman sisältöön ja ohjata sen toimintaa pragmaattiseen suuntaan mm. ympäristö- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi Suomen lähialueilla. Johtavaksi Venäjä-osaajaksi Suomen on jatkossa panostettava määrätietoisesti Venäjä-osaamiseen ja sen kansainväliseen kaupallistamiseen. Erityisesti valitsemillaan strategisilla aloilla, kuten metsäteollisuuden, logistiikan, rakentamisen ja teknologiateollisuuden aloilla olisi osaamista kyettävä hyödyntämään ja kehittämään. Tavoitteena on, että Suomesta tulee maailman johtava Venäjä-osaaja Venäjän ulkopuolella.  – Johtavaksi Venäjä-osaajaksi nouseminen edellyttää myös Venäjään liittyvien ennakkoluulojen hälventämistä. Venäjän nopean muutoksen ymmärtäminen ja monipuolisen tiedon lisääminen asettaa haasteita niin suomalaiselle koululaitokselle kuin julkiselle sanalle. Suomalaisten tulee ymmärtää ja osata kilpailijoitaan paremmin Venäjän kulttuuria, historiaa, yhteis-kuntaa ja kieltä, Heiskari muistuttaa.  Venäjä-osaajana toimiminen edellyttää myös venäläisten kiinnostuksen kasvattamista Suomeen. Suomen on aktiivisesti pidettävä yllä tiiviitä suhteita keskeisiin venäläisiin toimijoihin ja markkinoitava osaamistaan.

Lisätietoja

Sitra, Maaret Heiskari, Venäjä-ohjelman johtaja, puh. 050 431 1650

HUOM. Julistamisseminaari on videoitu. Seminaarin puheenvuorot sekä keskustelu ovat katsottavissa Sitran verkkosivuilla (www.sitra.fi) 8.9. klo 15.00 alkaen. Verkkoseminaarit Julkaisu Kaupasta kumppanuuteen. Suomen Venäjä-talousstrategia. Simon-Erik Ollus, Nils Torvalds (toim.). Sitran raportteja 55. Sitra. Helsinki 2005. Raportin voi tilata Sitrasta, puh. (09) 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi. Se löytyy myös pdf-tiedostona Sitran verkkosivuilta (www.sitra.fi) kohdasta julkaisut

Mistä on kyse?