archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomesta on rakennettava ympäristöliiketoiminnan johtava maa

Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi julkistettiin.

Julkaistu

Cleantech Finland – Ympäristöstä liiketoimintaa

Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi julkistettiin 13.2.2007. Toimintaohjelman tavoitteena on rakentaa puhtaista teknologioista suomalaisen teollisuuden uusin tukijalka. Toimintaohjelma syntyi osana Sitran Ympäristöohjelmaa, jonka lähtökohtina ovat ympäristöliiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen. Toimintaohjelma on laadittu yhteistyössä elinkeinoelämän, järjestöjen sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kansallisen toimintaohjelman mukaan Suomesta luodaan ympäristöliiketoiminnan johtava maa vuoteen 2012 mennessä. Sitran Ympäristöohjelman ohjelmajohtaja Jukka Noposen mukaan Suomella on tähän edellytykset ja nyt ollaan löytämässä tarvittava tahtotila. 
– Ympäristöhaasteisiin on voitava käydä käsiksi markkinaehtoisesti, jotta saadaan yritykset vahvasti mukaan kehittämiseen, hän korostaa.
 
Toimintaohjelma suosittaa keskittymään neljään pääteemaan ja ehdottaa useita keinoja kasvun aikaansaamiseksi.

Suomi – globaalisti tunnetuin cleantech-maa

Suomen ympäristöosaamisesta rakennetaan viennin keskeinen kilpailutekijä ja huipputuotemerkki. Suomen tulee olla ympäristöosaamisestaan tunnettu kuten Sveitsi kelloistaan. Käynnistetään markkinointi- ja viestintäohjelma vahvistamaan positiivista Suomi-kuvaa ympäristöliiketoiminnan perustana.

Suomesta paras kasvualusta ympäristöliiketoiminnalle

Suomesta luodaan edelläkävijämarkkina. Tämä edellyttää liiketoimintaympäristön kehittämistä, koulutuksen suuntaamista ja tehokasta rahoitusjärjestelmää. Keinoiksi kotimarkkinoiden vahvistamiseksi esitetään muun muassa julkisten hankintojen järjestelmällistä kohdentamista ympäristömyötäisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin, ekotehokkuuden todentamisen eli verifioinnin kehittämistä, puhtaisiin teknologioihin sijoittavan rahaston perustamista sekä uusia rahoitusratkaisuja referenssilaitosten toteuttamiseen.   

Suomalaista huippuosaamista fokusalueilla

Energia- ja ympäristöyritykset sekä tiedeyhteisöt muodostavat strategisen huippuosaamisen keskittymän. Se suuntaa voimavaransa puhtaisiin teknologioihin.  Huippuosaamisen keskittymä luo uusia avauksia kansainväliseen kasvuun ja kilpailukyvyn parantumiseen. 

Tehokkaimmat kansainväliset yritysverkostot

Pienen maan on pystyttävä yhteistyöhön ja verkottumaan tehokkaasti markkinoille. Sirpaleinen ympäristöala tarvitsee kannusteita yhteistyöhön ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä verkostojensa vahvistamiseksi. Keskisuurten ja kansainvälistymiseen pyrkivien yritysten määrän lisäämiseksi käynnistetään kasvuyritysohjelma. 

Toteuttaminen on käynnistymässä

Kansallisessa toimintaohjelmassa on linjattu näihin neljään strategiseen pääteemaan liittyviä toimia ja vastuutahoja. Teemoihin liittyviä hankkeita ollaan jo käynnistämässä. Ympäristöliiketoiminnan edellytyksiä on linjattava jo hallitusohjelmassa.  

– Uuden hallituksen tulisi nyt hyödyntää mahdollisuus tekemällä oma ohjelma, jossa energia-, ympäristö- ja innovaatiopolitiikat lähennetään toisiaan tukemaan uuden teollisuuden ja työpaikkojen luomista, korostaa ohjelmajohtaja Jukka Noponen.

Suomella on nyt mahdollisuus. Sen pitää kääntää arvostettu asemansa hyvänä ympäristömaana nopeasti kasvavaksi liiketoiminnaksi. Sitra pyrkii varmistamaan raportissa linjattujen keskeisten hankkeiden liikkeellelähdön. Keskeisten toimijoiden sitoutuminen on toteuttamisen edellytys.

Alan kehittämisen koordinointiin tarvitaan strateginen omistaja

Ympäristöosaamisen kehittäminen menestystekijäksi tarvitsee koordinoivan ja kehitystä vauhdittavan strategisen omistajan. Tällainen omistaja on syntymässä. Elinkeinoelämän piirissä perustetaan liittojen ja yritysten yhteistyöelin, ympäristöfoorumi, joka koordinoi ja edistää elinkeinoelämän osallistumista ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Käytännön tehtäviä varten muodostetaan Ympäristöyritysten liittoon foorumia palveleva sihteeristö.

Lisätietoja

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Kansallinen toimintaohjelma pdf-muodossa »

Kansallisen toimintaohjelman julkistuksen videointi Finlandia-talon tilaisuudesta löytyy Sitran Internet-sivuilta kohdasta Seminaarit verkossa »

Julkaisun tiedot

Cleantech Finland – ympäristöstä liiketoimintaa
Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi
ISBN 978-951-563-588-4 (nid.)
ISBN 978-951-563-589-1 (URL:http://www.sitra.fi)

Julkaisun voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi »

Mistä on kyse?