archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi kestävän hyvinvoinnin edelläkävijäksi

Sitran verkkojulkaisu pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten voimme tavoitella hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomi on muutoksen kourissa. Miten meidän yhteiskuntamme tulisi muuttua, jotta se pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja siirtymään kohti kestävää hyvinvointia? Sitran verkkojulkaisu Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, miten voimme tavoitella hyvään elämää maapallon kantokyvyn rajoissa.

Maailma on muutoksen kourissa. Kiihtyvä ilmastonmuutos, teknologian nivoutuminen arkeen sekä poliittinen ja taloudellinen epävarmuus ryskyttävät suomalaisenkin yhteiskunnan rakenteita. Heikentyvä kilpailukyky ja huoltosuhde eivät helpota muutoksiin sopeutumista.

Uudenlaisen maailman haasteisiin yritetään kuitenkin löytää ratkaisua entisin keinoin. Suomen uudistumiskyky on nopeaan globaaliin muutokseen liian hidas. Hallinto toimii jähmeästi ja politiikka on lyhytjänteistä. Suomi tarvitsee menestyäkseen vahvan yhdessä jaetun tulevaisuuskuvan.

Tänään julkaisemme Uusi juoni -verkkosisällön Sitran ehdotukseksi Suomen uudeksi suunnaksi.

Minkä pitää muuttua?

Me uskomme, että hyvää elämää voidaan elää maapallon kantokyvyn rajoissa. Esitämme kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnan rakennuspuiksi kuutta periaatetta, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Kun niitä toteutetaan yhtä aikaa, syntyy voimakas myönteisen kehityksen kierre.

  1. Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Ihmisen arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäksemme tarvitsemme tukea elämänhallintaan sekä hyvinvointiratkaisuja, jotka tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.
  2. Maapallon kantokykyyn sopeudutaan. Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys, kuten resurssiviisaus ja hiilineutraalius on ymmärrettävä kaiken politiikanteon reunaehdoksi.
  3. Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia. Ihmisille pitää tarjota laajasti vaikutusmahdollisuuksia, kun ratkaistaan heitä koskevia kysymyksiä. Yhteisöistä nouseviin ratkaisuehdotuksiin kannattaa tarttua ja kokeilla niitä.
  4. Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Talousrakenteita pitää uudistaa niin, että talous tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Siihen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.
  5. Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ihmiset. Heiltä edellytetään yhä enemmän laajojen kokonaisuuksien hallitsemista kapea-alaisen osaamisen lisäksi.
  6. Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi. Hallinto ei pysy yhteiskunnan muutosten perässä. Eri hallinnonalojen pitää pyrkiä suljetuista siiloista avoimuuteen ja eri hallinnonaloja yhdistäviin toimintamalleihin.

Nämä kuusi periaatetta kuvastavat länsimaissa juuri nyt tarvittavia ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia. Niiden toteutus lisää yhteiskunnan resilienssiä, eli kykyä hyödyntää yllättäviä muutoksia uuden oppimisen ja vahvistumisen lähteenä.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaiken toiminnan tavoite, jolle maapallon kantokyky luo reunaehdot. Yhteiskunnan toimijat ja toimintatavat taloudessa, yhteisöissä, osaamisen kehittämisessä ja hallinnossa tukevat tätä tavoitetta.

Miltä muutos näyttäisi?

Miten asumme, syömme, teemme töitä  ja hoidamme terveyttämme, kun elämme hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa? Uusi juoni -julkaisusta löytyy kolme tarinaa siitä, miltä tulevaisuus näyttää, jos jokaista kuutta periaatetta toteutetaan yhtäaikaisesti. Työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja elämäntapoihin liittyvissä tarinoissa emme halua tarjota valmiita ratkaisuja, vaan havainnollistaa muutostarpeita ja kannustaa pohtimaan, miten kestävän hyvinvoinnin periaatteita voi parhaiten soveltaa yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Opitaan edelläkävijöiltä

Muutos on jo alkanut. Kestävää hyvinvointia rakennetaan jo monin eri tavoin ympäri maailmaa. Bhutanissa onnellisuuden tavoittelu on kansakunnan virallinen päämäärä, Suomessa edelläkävijäyritykset kierrättävät yhden jätteet toisen raaka-aineeksi – kestävän hyvinvoinnin ratkaisuja on monenlaisia. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan voimme oppia edelläkävijöiltä. Erilaisiin ratkaisuihin voi tutustua täällä.

Kestävä hyvinvointi on uusi juoni uudelle ajalle

Ihmiskunta on saavuttanut käännepisteen, jossa kehityksen jatkuminen edellyttää perimmäisten tavoitteidemme uudelleen määrittämistä ja paremmin uuteen maailman aikaan soveltuvien toimintamallien kehittämistä.

Kestävässä kehityksessä on pohjimmiltaan kysymys nykyhetken tarpeiden tyydyttämisestä viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Ihannetta on vaikea toteuttaa, jos meillä ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä inhimillisillä tarpeilla tarkoitetaan tänään ja huomenna.
Tarvitsemme uutta ymmärrystä hyvästä elämästä, jonka tavoittelu on samalla asetettava kaiken päätöksenteon tavoitteeksi. Samalla on välttämätöntä ymmärtää, että resurssimme hyvän elämän tavoittelemiseksi ovat rajalliset. Maapallon kantokyky on nähtävä kaiken inhimillisen toiminnan perustana.

Tältä pohjalta Sitran Uusi juoni tähtää kestävään hyvinvointiin – hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa.

Mistä on kyse?