uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Suomi nousi ykköseksi digitalisaation hyödyntämisessä

Suomi kiri etenkin digitalisaation hyödyntämisessä yrityksissä. Digibarometri-tutkimuksen mukaan petrattavaa on massadatan käytössä, joka on nyt minimaalista. Valtaosa suomalaisyrityksistä käyttää jo jossain määrin dataa, mutta massadatavetoisia liiketoimintamalleja on vain prosentilla.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomi on noussut kärkeen vuosittaisessa digitalisaation hyödyntämistä mittaavassa maavertailussa. Digibarometri-tutkimuksen mukaan Suomessa on edistytty etenkin yritysten digitalisaatiossa. 

Suomi pudotti ykkössijaa viime vuodet hallinneen Tanskan kakkoseksi. Kolmena viime vuonna Suomi on itse yltänyt vertailussa kakkossijalle. 

Kolmannelle sijalle nousi tuoreessa mittauksessa Alankomaat, kun taas Ruotsi ja Norja putosivat neljänneksi ja viidenneksi. Kärkisijojen ulkopuolelta viime vuosina rynnistänyt, digi- ja datatalouden nouseva jättiläinen Kiina kipusi nyt sijalle 7. Sen edelle kuudenneksi ylsi kilpakumppani Yhdysvallat.

“Suomen ykkössija on tulos tasaisen pitkäjänteisestä kehityksestä kaikissa vertailun ulottuvuuksissa niin hallinnossa, yrityksissä kuin kansalaisten arjessakin. Alankomaiden ja Kiinan nousu ei yllätä, sillä molemmista maista tulee laajasti käytössä olevia digitaalisia palveluja”, arvioi tutkimuksen yhteistyöryhmässä toiminut johtava asiantuntija Taru Rastas Sitrasta.

Edellisen kerran Suomi oli ykkössijalla vuonna 2016. 

Digibarometri mittaa yhteiskuntien digitalisaation astetta. Vertailussa on mukana 22 maata. Digitalisaation hyödyntämistä tarkastellaan niiden julkisella sektorilla, yrityksissä ja kansalaisten keskuudessa 36 muuttujan kautta. Vertailu käsittelee digitaalisia edellytyksiä, digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja niiden vaikutuksia. Suomessa on edistytty kaikilla mittausalueilla. 

Sitra on rahoittanut vuoden 2023 tutkimusta.

Harppauksia yritysten digikunnossa  

Kun tuloksia tarkastellaan kunkin osa-alueen näkökulmasta, Suomi on aiempien vuosien tapaan maailman kärkeä digitalisaation hyödyntämisessä julkisella sektorilla.  

Yritysten digitalisaation vertailussa Suomi kipusi ylöspäin jopa neljä sijaa ja sijoittui toiseksi.  

Sen sijaan yritysten saamien vaikutusten tasolla – eli siinä, mitä hyötyjä digitalisaatiosta on ollut yrityksille – Suomi jää kehityksen kärjestä Tanskasta, Alankomaista ja Ruotsista.  

“Suomi loistaa digitalisaation edellytysten luonnissa. Kirittävää on kuitenkin etenkin liiketoiminnallisten hyötyjen lunastamisessa. Suomalaisyritykset arvioivat silti tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen vaikuttaneen huomattavasti kilpailukykyynsä ja että niiden digitaalinen uudistuminen on ollut onnistunutta, joten vaikutukset voivat tulla viiveellä”, sanoo Rastas.  

Massadatan hyödyntäminen yleistyy hälyttävän hitaasti  

Nyt julkaistun Digibarometrin erityisteemana oli massadatan eli niin kutsutun big datan hyödyntäminen yrityksissä. Sen käyttö on yrityksissä edelleen niukkaa ja massadataa hyödyntävien yritysten määrä kasvaa hyvin hitaasti.  

Datan liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä johtavia maita ovat Yhdysvallat, Kiina ja Tanska. Suomi sijoittuu näiden jälkeen vasta kuudenneksi.  

Tutkimuksessa selvisi, että yhtäältä enemmistö suomalaisyrityksistä kyllä hyödyntää jossain määrin dataa, mutta varsinaisia massadatavetoisia liiketoimintamalleja on vain prosentilla. Käyttö painottuu tieto- ja viestintäteknologia-aloille ja suuriin yrityksiin.  

”Big datan käytön tuottavuusvaikutuksista on merkkejä, mutta vaikutusten hajonta on suurta. Suomessa massadataa käyttävien yritysten osuus yleistyy hälyttävän hitaasti. Erityisesti jos kehitystä suhteuttaa datan määrän kehitykseen Suomessa”, tiivistää Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen

Massadatalle on tyypillistä, että dataa on hyvin suuria määriä, sen muoto vaihtelee ja sitä tulee saataville nopeasti. 

Sitran selvityksessä vuonna 2022 havaittiin, että datamarkkinoiden ennustettu arvon kasvu oli Suomessa melko vaatimatonta suhteessa digivalmiuksiimme, digitaalisiin teknologioihin perustuvan liiketoiminnan olosuhteisiin ja verrattuna keskeisiin verrokkimaihin. 

Jotta Suomen vahvuudet voisivat tuottaa lisää hyötyjä, yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tiivistettävä entisestään. Tätä on tehty esimerkiksi Sitran luotsaamassa datatalouden kansallisessa tiekarttatyössä, joka auttaa eri toimijoita sitoutumaan yhdessä datavetoisen yhteiskunnan ja talouden rakentamiseen.   

Kyky datan hyödyntämiseen parantaa tuottavuutta 

Tutkimuksessa selvitettiin ensi kerran myös datan hyödyntämisen ja tuottavuuden yhteyttä.  

”Dataa liiketoiminnassaan käyttävien suomalaisyritysten tuottavuuden taso on tutkitusti muita korkeampi. Lisäksi tk-toiminnalla ja datan hyödyntämisellä on yhdessä tuottavuusvaikutuksia”, kuvaa Rastas.  

Suuret yritykset hyödyntävät dataa pk-yrityksiä enemmän.

Lue myös

Digibarometri 2023 -tutkimus

Kiinnostaako datatalouden kehittymisen seuraaminen?

Ota tästä Datatalouden tilannekuva -työkalu käyttöösi!

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?