uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Suunnitelma terveydenhuollon sähköisten palveluiden toteutuksesta valmis

Kansalaisten sähköiset terveydenhuollon palvelut -raportti kokoaa yhteen näkemyksen terveydenhuollon sähköisestä palvelukokonaisuudesta ja teknisestä arkkitehtuuriratkaisusta. Raportti luo kehyksen sille, miten kansalaista voidaan tukea omaehtoiseen terveyden edistämiseen sekä joustavaan sähköiseen asiointiin terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Julkaistu

Kansalaisten sähköiset terveydenhuollon palvelut -raportti kokoaa yhteen näkemyksen terveydenhuollon sähköisestä palvelukokonaisuudesta ja teknisestä arkkitehtuuriratkaisusta. Raportti luo kehyksen sille, miten kansalaista voidaan tukea omaehtoiseen terveyden edistämiseen sekä joustavaan sähköiseen asiointiin terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Juuri valmistunut loppuraportti on osa Sitran koordinoimaa SAINI (kansalaisen sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut) -hanketta, jossa on mukana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) lisäksi Kansanterveyslaitos (KTL), Kuntaliitto, Terveyden edistämisen keskus sekä muita terveydenhuollon ja informaatio- ja kommunikaatioalan toimijoita, yrityksiä sekä rahoittajatahoja.

– Sähköisten terveydenhuollon palveluiden kehittämiselle on selvä tilaus. Sekä valtionhallinto että kunnat kehittävät sähköisiä palveluitaan, samoin yksityinen sektori ja kansalaisjärjestöt. Parhaillaan on käynnissä lukuisa erilaisia pilotointeja ja kehittämishankkeita. Samanaikaisesti suunnitellaan ja toteutetaan merkittäviä It-hankintoja, ja yrityksissä tehdään päätöksiä järjestelmäkehityksestä sekä tarjottavista tuotteista ja palveluista, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta kertoo.

– Nyt on tärkeää huomioida, että palveluita ei kehitetä yksinomaan organisaatiolähtöisesti, vaan varmistetaan palveluiden käytettävyys kansalaisen ja asiakkaan näkökulmasta, mahdollisimman paljon ”yhden luukun periaatetta” noudattaen, Hanhijärvi jatkaa.

SAINI-raportti tarjoaa käsikirjan tapaan realistista tietoa ja näkemystä käyttäjälähtöisten, laadukkaiden, kustannustehokkaiden, yhteensopivien ja -toimivien sähköisten palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä terveydenhuollon rakenteiden ja prosessien uudistamiseen. Raportissa kuvataan a) kansalaisen terveydenhuollon sähköisten terveydenhuollon palveluiden SAINI-palvelukokonaisuus, b) kansallisen arkkitehtuurin keskeiset linjaukset ja c) kokonaisuuden toteuttamisen Road Map eri vaiheineen. Lisäksi raportissa selvitetään tarvittavat tekniset ja toiminnalliset rajapinnat muihin järjestelmiin, rekistereihin ja palveluihin.

Asiakaslähtöisiä palveluita

SAINI-palvelukokonaisuus on yhdistelmä keskitettyjä ja hajautettuja sähköisiä palveluita, jotka liittyvät tietojärjestelmiin ja rekistereihin asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi ajanvarauspalvelut, laboratoriovastausten välittäminen, reseptin uusiminen, maksu- ja korvauspalvelut, neuvontapalvelut jne. Tällaisten palveluiden avulla voidaan tukea kansalaisen omaan terveyteen liittyvää päätöksen tekoa sekä vuorovaikutusta ammattilaisten kanssa. Palvelut mahdollistavan kansalaisen itsepalvelun niissä toiminnoissa, joissa se on mielekästä.

Kansallisen SAINI-arkkitehtuurin tavoitteena on yhtenäistää nykyisten ja tulevien sähköisten palveluiden teknisiä ratkaisuja ja palveluita, joiden pääkäyttäjä on terveydestään huolehtiva kansalainen itse. Se toimii eri sidosryhmien ja toteutusta suunnittelevien tahojen yhteisenä tavoitetilana ja ohjaa ja koordinoi eri osapuolten toimintaa kohti yhtenäistä terveydenhuollon tietojärjestelmien verkkoa.

Raportin Road Map kuvaa sähköisten palveluiden toteutuksen vaiheet. Ensimmäinen ja etenemisen kannalta kriittisin vaihe on kiinnittää SAINI-palvelut kansallisen tason terveydenhuollon sähköisten palveluiden strategiaan, jossa selkeästi määritellään palveluiden omistajuus, hallinto ja rahoitusmallit.

Yhteistyön merkitys korostuu

– SAINI-palvelukokonaisuutta tulee kehittää kiinteässä yhteistyössä käyttäjien eli kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Alkuvaiheessa toteutetaan jo pilotoituja palveluita, joista on saatu hyvää palautetta. Seuraavassa vaiheessa otetaan käyttöön palveluita, joiden käyttö mahdollistaa kunkin henkilökohtaiseen terveyteen liittyvän tiedon hallinnan. Tieto käsitetään tässä laajasti kattaen tapahtumatiedot, ammattilaisen kirjaamat tiedot ja kansalaisen itsensä kirjaamat tiedot. Myöhemmin, kun tietoa on kertynyt riittävästi, voidaan sitä älykkäästi hallita ja hyödyntää esimerkiksi erilaisien Business Intelligence -ratkaisujen avulla, SAINI-hankkeen projektipäällikkö Susanne Valkeakari Logica Suomi Oy:stä kertoo.

Yhteensopivat ja yhteentoimivat SAINI-palvelut tukevat organisaatiorajat ylittävän hoitokokonaisuuden hallintaa ja omahoitoa, terveydenhuollon rakenteiden ja prosessien uudistamista ja laadun parantamista.

– Sähköisten järjestelmien perusinfrastruktuurin luominen sekä erityisesti kansalaisten sähköisten asiointitapojen käyttäjäystävällinen kehittäminen on terveydenhuollon kehittämisen ja toimivuuden edellytys. Saini-raportti on tärkeä dokumentti ja luo suuntaa työn etenemiseen ministeriön neuvottelukunnan jaostossa, sanoo kehittämispäällikkö Pentti Itkonen STM:stä.

Lisätietoja

Sitra
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, puh. (09) 6189 9440, hannu.hanhijarvi@sitra.fi
Kehitysjohtaja Marja Pirttivaara, puh. 040 766 2475, marja.pirttivaara@sitra.fi

STM
Kehityspäällikkö Pentti Itkonen, puh. 050 387 7600, pentti.itkonen@stm.fi
Neuvotteleva virkamies Annakaisa Iivari, puh. 040 749 3225, annakaisa.iivari@stm.fi

Logica Suomi Oy
Johtaja Matti S. Häkkinen, puh. 040 734 1417, etunimi.kirjain.sukunimi@logica.com

Lataa raportti »

Mistä on kyse?