archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

TalentMatch – tule mukaan!

TalentMatch-palvelu tuo Suomessa olevia kansainvälisiä osaajia yhteen heitä tarvitsevien yritysten kanssa.

Kirjoittaja

Saara Malkamäki

Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Julkaistu

Suomalaisilla yrityksillä, erityisesti pk-sektorilla, on liian vähän kansainvälistä osaamista. Samaan aikaan Suomessa jo olevilla kansainvälisen taustan omaavilla osaajilla on vaikeuksia työllistyä.

TalentMatch -palvelu (http://talentmatch.fi/) tuo Suomessa olevia osaajia yhteen kansainvälistä osaamista tarvitsevien yritysten kanssa. Kyseessä on Otaniemi Marketingin ja Technopoliksen pilottihanke, joka toimii sosiaalisessa mediassa ja matchmaking -tapahtumien kautta. Sitra tukee tätä hanketta, joka edistää suomalaisten yritysten osaamisvajeen pienentämistä ja kansainvälistymisen nopeuttamista.

Avoin kutsu ensimmäiseen Talent Talks -tapahtumaan sekä osaajille että yrityksille löytyy täältä. Tervetuloa!

Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Matti Aistrich, puh. +358 (9) 6189 9295.

________________________

Finnish companies, especially those in the SME sector, have access to little international knowhow. At the same time, people with international backgrounds who are already in Finland face difficulties becoming employed.

The TalentMatch service (http://talentmatch.fi/) brings talent located in Finland together with companies needing international talent. This is a pilot venture by Otaniemi Marketing and TEchnopolis, which operates through social media and matchmaking events. Sitra supports this venture that aids in reducing the talent deficit in Finnish companies and speeds up internationalization.

An open invitation to the first TalentTalks event both for talent and for companies is located here (PDF). Welcome!

Further information from Senior Lead Matti Aistrich, tel. +358 (9) 6189 9295