archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Taloyhtiön energiakirja ohjaa järkeviin korjauksiin

Uusi Taloyhtiön energiakirja julkistetaan Kiinteistö 2011 -messuilla torstaina 13.10.2011. Kirja kertoo, miten monin tavoin taloyhtiöt voivat hillitä energiakulutustaan ja samalla parantaa asumisen laatua.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Taloyhtiö – älä hukkaa energiaa harakoille!

Osakas – älä maksa turhasta!

Uusi Taloyhtiön energiakirja julkistetaan Kiinteistö 2011 -messuilla torstaina 13.10.2011. Kirja kertoo, miten monin tavoin taloyhtiöt voivat hillitä energiankulutustaan ja samalla parantaa asumisen laatua.

– Rakennukset kuluttavat noin puolet Suomessa käytettävästä energiasta. Taloyhtiöiden hoitokuluista lämmitysenergian, sähkön ja veden osuus on noin kolmannes. Ei ole yhdentekevää, miten kiinteistöjen energiatalous hoidetaan nyt ja vastaisuudessa, toteaa kirjan kirjoittaja Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitosta, ja rohkaisee taloyhtiöitä tarttumaan niihin moniin mahdollisuuksiin, joilla energiankulutusta voidaan hillitä.

Taloyhtiön energiakirjasta selviää, mihin energiaa kuluu jokapäiväisessä elämässä ja miten kiinteistöä käytetään ja hoidetaan niin, että ostettu energia tulee hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi kirja esittelee energiatehokkuutta parantavat laitevalinnat ja korjausvaihtoehdot, neuvoo korjaushankkeen suunnittelussa sekä antaa esimerkkejä korjausten vaikutuksesta erilaisten kiinteistöjen energiatalouteen, sisäilmastoon ja asumiskustannuksiin.

– Tähän asti ei ole ollut käytettävissä kokonaisvaltaista aineistoa, jonka avulla taloyhtiöt voisivat vertailla, mikä on erilaisten energiatalouden parantamistoimien todellinen taloudellinen hyöty ja vaikutus sisäilmaston laatuun. Taloyhtiön energiakirjalla haluamme osoittaa, että pakon edessä tehtävien korjausten yhteydessä on usein helppo parantaa myös kiinteistön energiatehokkuutta. Nykyisessä korjausrakentamisessa tätä ei ole osattu vielä riittävästi ottaa huomioon, toteaa johtava asiantuntija Jarek Kurnitski Sitran Energiaohjelmasta. Sitra oli yksi kirjahankkeen rahoittajista.

Taloyhtiön energiakirja havainnollistaa, mistä energialasku muodostuu ja miten kukin asukas voi omaan laskuunsa vaikuttaa. Se kertoo, millaisin eri keinoin voidaan arvioida kiinteistön energianhallintaa ja kuntoa ja mitä niiden avulla voidaan saada selville. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi ajantasainen huoltokirja, kulutusseuranta, asukaskyselyt ja erilaiset kuntokatselmukset, -tutkimukset ja -arviot. Korjausvaihtoehdot esitellään rakennusosittain ja järjestelmittäin käymällä läpi rakenteet, ikkunat, lämmitys- ilmanvaihto-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä hissit. Näiden yhteydessä esitellään tyypilliset korjausajankohdat ja -vaihtoehdot sekä korjausten vaikutukset energiatalouteen.

Lopuksi kirjassa esitellään useita konkreettisia esimerkkejä korjauskonsepteista, joissa toteutetaan samanaikaisesti useisiin rakennusosiin tai järjestelmiin kohdistuvia korjauksia, ja arvioidaan niiden taloudellista kannattavuutta todellisten kustannusten ja elinkaarilaskelmiin perustuvien takaisinmaksuaikojen valossa. Sinänsä energiaa säästävän korjauksen tai muutoksen, esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihtamisen tai julkisivun lisäeristämisen, kustannukset voivat joskus olla niin suuret, etteivät ne tule käytännössä koskaan katettua pienemmän energiankulutuksen muodossa. Taloyhtiön energiakirja tarjoaa kättä pidempää myös korjausten kannattavuuden laskemiseen.

Taloyhtiön energiakirjan ovat kirjoittaneet kehityspäällikkö, TkT Jari Virta ja energia-asiantuntija, DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitosta. Teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran julkaisusarjaan (Sitra 295), ja sen on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy. Kirja maksaa 38 euroa, ja sitä voi tilata osoitteesta www.kiinkust.fi ja puhelimitse numerosta (09) 1667 6555.

Lisätietoja

Petri Pylsy, energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto, puh. 044 567 0597
Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto, puh. 045 672 8168

Arvostelukappaleet

Maria Kangasluoma, kustannusjohtaja, Kiinteistöalan Kustannus Oy, puh. 044 019 9721

Mistä on kyse?