Arvioitu lukuaika 1 min

Tarjouskilpailu Jätkäsaaren hankkeesta keskeytetty

Sitra on 18.11.2008 päättänyt keskeyttää julkisen hankintamenettelyn arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelman laatimiseksi ja kilpailusihteerin valitsemiseksi.

Julkaistu

Sitra on 18.11.2008 päättänyt keskeyttää julkisen hankintamenettelyn arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelman laatimiseksi ja kilpailusihteerin valitsemiseksi. Hankintamenettely keskeytettiin tekemättä sopimusta tarjoajien kanssa.

Perusteluna keskeytykselle ovat Sitran omissa henkilöresursseissa tapahtuneet muutokset, jotka mahdollistavat omien resurssien laajemman käytön arkkitehtuurikilpailun suunnittelussa ja läpiviennissä. Näin ollen tarve tarjouspyynnössä kuvatulle palvelulle on olennaisesti muuttunut, ja palvelun toteuttaminen omana työnä on sekä tarkoituksenmukaista että kokonaistaloudellisesti edullisinta.

Aihe

Rakentaminen

Rakennukset suurimpana energian loppukäytön kulutuseränä tarjoavat suurimman mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta kustannustehokkaasti.

Julkaistu

Mistä on kyse?