Arvioitu lukuaika 1 min

Tarjouspyyntö: Ennakointihankkeen arviointi

Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030 –ennakointihankkeen arvioinnin tarjouspyynnöt Tekesiin 16.1.2013 mennessä.

Julkaistu

Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030 -ennakointihankkeen arvioinnin tarjouspyynnöt Tekesiin 16.1.2013 mennessä.

Tarjouspyynnön kohteena olevan työn tavoitteena on arvioida Tulevaisuusselonteko 2030 – Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi ennakointivaihetta sekä ehdottaa toimintatapaa kansallisen ennakoinnin malliksi.

Lisätietoja

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Julkaistu

Mistä on kyse?