archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

TeleKardio Oy perustettu tarjoamaan sydänsähkökäyrien etäkonsultaatioita

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Sitra ovat perustaneet telekardiologisia palveluja ja niitä tukevia toimintoja tarjoavan TeleKardio Oy:n. Marraskuulla Tampereella toimintansa aloittavan yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu filosofian maisteri Heikki Halme.

Julkaistu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Sitra ovat perustaneet telekardiologisia palveluja ja niitä tukevia toimintoja tarjoavan TeleKardio Oy:n. Marraskuulla Tampereella toimintansa aloittavan yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu filosofian maisteri Heikki Halme.

TeleKardio Oy:n palvelut koostuvat aluksi sydänsähkökäyrän eli EKG-konsultaatioista ja myöhemmin myös muista telekardiologisista lausunnoista, kotona selviämisen tukipalveluista sekä etäseurantapalveluista. Tavoitteena on kehittää TeleKardio Oy:stä kansallisen tason toimija, jonka korkeatasoiset lausuntopalvelut ovat nopeasti saatavilla koko maassa 24/7-periaatteella. Palveluja tarjotaan myös yksityiselle sektorille ja aikanaan myös itse maksaville potilaille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Matti Lehto kertoo, että yhtiömuoto mahdollistaa uusien toimintamallien tuomisen sydänsairauksien hoitoon ja niiden kansallisen laajentamisen muihin sairaanhoitopiireihin. Se mahdollistaa myös monipuoliset kumppanuudet ja asiakkuudet sekä telekardiologisen osaamisen keskittämisen kansallisesti verkottumalla. Matti Lehdon mukaan TeleKardio Oy:n markkinalähtöisen toimintamallin etuina ovat toiminnan korkea laatu, joustavuus, tehokkuus ja läpinäkyvyys.

Sitran Terveydenhuollon ohjelman ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärven mukaan Sydänsähkökäyrä on hyvä, paljon käytetty ja edullinen menetelmä, jonka konsultaatiota on kuitenkin Suomessa hyödynnetty vain rajoitetusti. Uusi palvelu vie asiantuntijan konsultaatiopalvelun nopeasti potilaan ja hoitavan lääkärin käyttöön. Näin voidaan nykyistä nopeammin havaita välittömiä toimenpiteitä vaativat potilaat ja toisaalta hoitaa avohoidossa ne potilaat, joiden tila ei edellytä sairaalassa oloa. Etäkonsultaatioiden avulla voidaan siis lyhentää diagnoosi- ja hoitoviivettä sekä järkevöittää palvelujen käyttöä. Koko maan kattava palvelu palvelee suomalaisia myös yhdenvertaisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

TeleKardio Oy:n perustamista ovat edeltäneet vuosina 2006 ja 2007 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Sitran, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja Teknologian kehittämiskeskuksen kehittämishankkeet, joissa muun muassa testattiin etäkonsultaatiopalveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Sydänkeskuksen sekä Mäntän sairaalan ja Pirkkalan terveyskeskuksen välillä. Kokeilu osoitti, että etäkonsultaatiotoiminta on lääketieteellisesti perusteltua ja hyödyllistä ja että käytetty tekniikka toimi.

Lisätietoja

Sitra
Terveydenhuollon ohjelman ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi
puhelin 09 6189 9261

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Johtajaylilääkäri Matti Lehto
puhelin 03 311 65642 tai 0500 621 705

Mistä on kyse?